MİMAR: YAZIK BU KENTE...

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
MİMAR: YAZIK BU KENTE...
MERSİNLİ DUYARLI MİMAR ABDULLAH YILMAZ: MİMAR: YAZIK BU KENTE...DEDİ VE SAYFASINDA YAZIP PAYLAŞTI... AY MERSİNLİ DUY BUNLARI.....

Sayın Zekeriya Özgür Davultepe 100.yıl tabiat parkı nın, idari mahkemece yürütmesi durdurulan, carretteların yaşam alanlarının dibine 8 kat fazla emsal yükleyerek bölgeyi yapılaşmaya açacak imar planını hazırlayan şehir plancısı..
Üstelik hala meclis üyesi.. Dünyada, gelişmiş ülkelerde, bilimsel düşünen, kamu yararı için, sürdürülebilirlik için çalışma yapan, mesleğinin gerektirdiği kalıplar içinde şehir planları hazırlayan, kişisel rantları için değil, kentsel rantın tekrar kente dönmesi için insan odaklı çalışma yapan şehir plancıları kent merkezine taşıt trafiğinin girmemesi, merkezi yayalaştırma için projeler üretirken... ;
Mersin büyükşehir belediye meclisinde başkan Vahap Seçer halk otopark istiyor, bu yüzden Mersin otelinin önüne Atatürk parkının içine cep otoparkı yaptım diyor...
Meclis üyesi soruyor yaptığınız cep otoparkı için sorumluluk alanına giren Akdeniz ilçe belediyesinden görüş almanız gerekmiyormuydu, diğer yandan yaptığınız otoparkı, sanki yeni yapacakmış gibi plan teklifini Bu gün meclise getiriyorsunuz... Yöntem olarak önce meclisten onay alıp, sonra inşa etmeniz gerekmiyordu diye soruyor...???
Sayın meclis başkanı acı bir gülümseme ile sanki oraya çok katlı otoparkmı yaptık, alt tarafı açık bir otopark, otoparka girenlerden para toplamak için, parkın yasal sürecini tamamlamak için meclise getirdiğini ...otopark yapma yetkisinin kendisinde olduğunu söylüyor.. Gülüyor...gülüyor..
Başkana destek vermek için meclis üyesi&şehir plancısı Zekeriya Özgür söz alıyor... Kent Merkezinde kentsel dönüşüm yapılmadan, trafik sorununun çözülemeyeceğini, büyükşehir belediye başkanımız isterse merkezdeki tüm parkları otopark yapabilir .....!!! HATTA İSTERSEK TÜM ATATÜRK PARKINI OTOPARK YAPARIZ DİYOR...
SAYIN ÖZGÜR HODRİ MEYDAN, GÜCÜNÜZ YETİYORSA , AĞZINIZDAN ÇIKAN SÖZÜN ARKASINDA İSENİZ, ATATÜRK'ÜN İSMİNİ TAŞIYAN, KENT BELLEĞİNE YERLEŞMİŞ ATATÜRK PARKINI MECLİS KARARI OLMADAN OTOPARK YAPINDA GÖRELİM...
YAZIK BU KENTE....
SELAM VE SEVGİLERİMLE
MİMAR ABDULLAH YILMAZ

 

Aynı mimar bir kez daha seslenmişti......

İşte seslenişi......

MERSİN KAMUOYUNA;

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN, BU GÜN, SAAT 14.00 DE YAPILACAK (8/TEMMUZ /2020) MECLİS TOPLANTISININ GÜNDEM MADDELERİ ARASINDA, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA TALEP EDİLEN,MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN MARİNA KONUSUNDAKİ KURUM GÖRÜŞÜ TALEB EDİLMEKTEDİR..
KONU KENTİMİZ İÇİN, ÇOK BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.. BU GÜN YAPILACAK TOPLANTIDA GÖRÜŞ BİLDİRECEK SAYIN MECLİS ÜYELERİNİN, MECLİSİ TAKİP EDECEK MERSİN KAMU OYUNUN, MARİNA İLE İLGİLİ YAŞANAN SÜREÇLERLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ BİLGİLENDİRMEYİ KENTSEL VE MESLEKİ SORUMLULUĞUM GEREĞİ PAYLAŞIYORUM...

anayasa’nın kamu yararını düzenleyen 43. maddesi; “kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir” der.
MERSİN YAT LİMANINDAKİ TİCARİ AMAÇLI BİNA YAPILAŞMASI; ANAYASA VE KIYI KANUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE AYKIRIDIR. MARİNANIN İNŞAAT ALANI,DENİZDEN DOLDURULARAK ELDE EDİLMİŞ DOLGU ALANLARIDIR. KANUNA GÖRE DOLGU ALANLARINDA SABİT YAPI YAPILAMAZ…
Mersin Yenişehir İlçe sınırları içerisinde Bulunan Mersin Yat Limanı ile ilgili 2013 yılında ‘’Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Yapılan değişiklik Yat limanlarında konaklama tesisi yapılması halinde, bu tesislerin yükseklikleri 6.50 metreyi (2 kat) ve emsali toplam emsalin %20’sini geçmeyecek şekilde yapılaşma koşulları imar planı kararı ile belirlenir. Yat limanlarında tüm üst yapılarda kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur." tanımına yer verilmiş,bu değişiklik bahane edilmek suretiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Plan notu değişikliği yapılmak suretiyle ticari dokunun emsal alanları yüzde yüz oranında artırılmak suretiyle yeni inşaat ruhsatları verilmiştir.
Öte yandan, 03.08.1990 tarihli Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin "Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma" başlıklı 14. maddesinde ise; sadece kamu yararının gerektirdiği hallerde daha uygun alternatifler bulunmaması veya kıyı alanının yetersizliği nedeniyle ve uygulama imar planı kararı ile bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen yapı ve tesislerle, Kanunun 7 nci maddesi gereği yapılabilecek kara, deniz, hava ulaşımına yönelik altyapı tesisleri, (Ek ibare:RG-26/7/2014-29072)ibadet yeri, yeşil alan düzenlemeleri kapsamında park, çocuk bahçesi, açık spor alanları ile açık alan ağırlıklı olmak üzere ve emsali aynı amaçla ayrılan alanın % 3 ünü yüksekliği 5.50 m. yi aşmayan takılıp sökülebilir elemanlarla inşa edilen; lokanta, gazino, çay bahçesi, sergi üniteleri ve idare binalarını içeren fuar, piknik, eğlence alanları düzenlemek amacıyla doldurma ve kurutma işlemi yapılarak arazi kazanılabilir. ... " hükmüne yer verilmiştir.
plan notu değişikliği sonrasi yapilan işlemlere bakildiğinda söz konusu plana ait plan açiklama raporunda yer alan plan notu değişikliğine ilişkin gerekçede iddia edildiği gibi yapilan işlemlerin 2013 yilinda çevre ve şehircilik bakanliğinca yat limanlarinda konaklama tesisi yapilmasi yönünde ‘’kiyi kanununun uygulanmasina dair yönetmelikte ‘’yapilan değişiklikler çerçevesinde yapilmadiği,aksine bahis konusu yönetmelik değişikliği bahane edilerek yat limaninda yapilan ve yapilacak tesislere emsal inşaat alaninin artirildiği açiktir.nitekim plan notu değişikliği sonrasi ,bu değişikliğe dayanilarak mersin çevre ve şehircilik il müdürlüğünden çeşitli tarihlerde alinan ilave tadilat ruhsatlari marifetiyle hizli biçimde yat limani yat limani olmaktan çikarilarak kiyi mevzuatina aykiri biçimde kiyikenar çizgisi altinda faaliyette bulunan alişveriş merkezine dönüşmüştür…..mersin yat limanı,maalesef dev bir avm nin süs havuzu olmuştur……mersinin bu kıyı kesiminde doğal görünüm, yok olmuştur. doğal görünümün yerini, sahil şeridi boyunca,yat limanının varlığının dahi hissedilmediği kentsel tarihi ve doğal dokuya uygun olmayan çelik, cam, vb. yapı malzemelerinden müteşekkil, estetikten yoksun görünümlü dev alışveriş merkezi inşa edilmiştir. kent-kıyı ilişkisi yok olmuştur. insan ile deniz arası, baştanbaşa ticari nitelikli binalar kaplanmıştır.
sahile erişim engellenmiş, manzara sınırlanmış, siluet bozulmuştur...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 08.07.2013 tarihinde onaylanmış dava konusu plan notu değişikliği ile birlikte Yat Limanı’ndaki yapılaşma yoğunluğu katsayısı E=0.05’ten E=0.10’a, yapı yüksekliği 4.50/5.50 metreden 6.50 metreye artırıldığı, bu duruma ek olarak, dava konusu plan notu değişikliği ile Yat Limanı’nda konaklama tesisi inşa edilebileceği, konaklama tesisinin inşa edilmesi halinde yapının yoğunluğunun Yat Limanı’ndaki toplam yoğunluğun 0.20’sini aşamayacağı belirtilmiştir.
Mersin Yat Limanında yapılan tadilatlar ve ilave inşaatlar için verilen 17.11.2017 tarih ve 2017/4 sayılı yapı ruhsatının ve ruhsatın dayanağı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 08.07.2013 tarih ve 10758 sayılı işlemi ile onaylanan Mersin İli, Yenişehir İlçesi, 1/1000 ölçekli yat limanı imar planı plan notu değişikliğinin; hukuka, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu, değişiklik öncesi onaylı yat limanına ait plan kararlarının sürekliliği ile sosyal ve teknik alt yapı dengesini bozucu nitelikte olduğu ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması için duyarlı bir vatandaşımızca dava açılmıştır... Menderes Bulvarına cepheli sitelerden birinde oturan bir başka ifade ile marinaya verilen yeni ruhsatlar nedeniyle mülkiyetinde bulunan gayrimenkulün olumsuz etkilenmesi nedeniyle bir vatandaşımız, Avukatı aracılığıyla yapılan işlemlerin ilgili mevzuatlara aykırı olduğu bahisle Mersin 2.İdare Mahkemesi nezdinde iki tane dava aaçmıştır.
Açılan davalarda 2018/956E,2020/41K,ve 2019/158E,2020/152K’sayılı kararlarla yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğu mahkeme kararları ile de belgelenmiştir.
Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 19.09.2002, 06.06.2003 ve 23.11.2004 tarihlerinde onaylanmış Mersin Yenişehir Kıyı Dolgu Alanı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında inşaat alanı E=0.05 yapı yoğunluğu katsayısı ile, yapı yüksekliği ise 4.50 metre, asma kat yapılması durumunda 5.50 metre ile sınırlandırılmasına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 08.07.2013 tarihinde onaylanmış Mersin Yenişehir Kıyı Dolgu Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda gerçekleştirilen dava konusu plan notu değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, alandaki yapı yoğunluğu E=0.10 katsayısı ile, yapı yüksekliği ise 6.50 metre ile sınırlandırıldığı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda Yat Limanı’nda yer alacak işlevler arasında konaklama tesisine yer verilmezken, dava konusu plan notu değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Yat Limanı’nda konaklama tesisi inşa edilebileceğinin belirtildiği, ayrıca dava konusu plan notu değişikliği ile öngörülen yapı yoğunluğu değerlerinin, plan raporunda belirtilen amaç ve gerekçeler ile tutarsızlık oluşturmakta olduğu, konaklama tesislerinin inşa edilmesine yönelik gerçekleştirildiği ifade edilen plan notu değişikliği ile konaklama tesislerinin gerektirdiği yapı yoğunluğunun üzerinde bir yapı yoğunluğu değeri öngörüldüğü, dava konusu plan notu değişikliği ile öngörülen yapı yoğunluğu ve yapı yüksekliği değerleri ile Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yapı yoğunluğu ve yapı yüksekliği değerleri arasında uyumsuzluk bulunduğu görülmekte olup, plan kademelenmesi ilkesi kapsamında planlama ilkeleri ve şehircilik esasları ile kamu yararına uygun bir yaklaşım benimsenmediği anlaşılan dava konusu plan notu değişikliğinin hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
Öte yandan; her ne kadar bilirkişiler tarafından dava konusu 17.11.2017 tarih ve 2017/4 sayılı yapı ruhsatının, toplam inşaat alanı temelinde dava konusu plan notu değişikliği ile öngörülen yapılaşma koşullarına uygunluk sağladığı yönünde tespitte bulunulmuş ise de, söz konusu plan notu değişikliği yukarıda açıklanan gerekçe ile hukuka aykırı bulunduğundan, hukuka ve mevzuata aykırı olarak yapılan plan notu değişikliğine dayanılarak düzenlenen dava konusu 17.11.2017 tarih ve 2017/4 sayılı yapı ruhsatının da hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
Diğer yandan, dava konusu plan notu değişikliğine istinaden düzenlenen yapı ruhsatına konu inşai faaliyetlere başlanılması sonucunda telafisi imkansız zararlar ortaya çıkabileceği de açıktır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen tarihten itibaren 7 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 07/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”denilmiştir..
Ancak geçen sürede iptal edilen ruhsatlarla ilgili bir işlem yapılmadığı gibi,hukuka aykırı olduğu Mahkeme kararı ile de kesinleşen ruhsatlara ilişkin bir başka ifade ile mahkeme kararlarını konusuz bırakmak suretiyle, yasallık kazandırmak amacıyla Yat limanı’nı kapsayan imar paftalarında ‘’plan notu iptali ve plan notu ilavesi’’ yöntemiyle yeniden hazırlatılan planlar ve planlara ilişkin dökümanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanarak Mersin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü panolarında ve internet sitesinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Eğriçam Mahallesinde sınırları içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102(j) maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi kapsamında onaylanan “Yat Limanı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İptali/İlavesi” 05.06.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası İlan Panosunda ve kurumsal internet adresinde 1 (bir) ay süreyle Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce askıya çıkarılan planlar ve Müdürlüğün internet sitesindeki bu planlara ait dökümanlar tarafımdan incelenmiş olup;
Bu bağlamda,Yat limanına erişim temel olarak bireysel araçlarla sağlanmakta olduğu ve Yat Limanı içinde otopark alanları oluşturulduğu,ancak iptal edilen plan değişikliği ile mevzuata aykırı biçimde artırılan yapı yoğunlukları sonucunda alana erişim sağlayan kişi sayısı ve dolayısıyla araç sayısında anormak artışlar olduğu, plan değişikliği ile öngörülen yapı yoğunluğu artışı ile alanda oluşacak yeni kullanım alanlarının kaç kişilik bir ek kullanıcıyı alana çekeceği, bu çekimin alanın yakın çevresinde nasıl bir trafik akışı sağlayacağının ve ulaşım sisteminin artacak bireysel taşıt sayısından nasıl etkileneceğinin irdelenmediği görülmüş ve iptal edilen planda yapılan konuyla ilgili yapılan hatanın askıya çıkarılan planlara ilişkin plan açıklama raporunda da devam ettiği yapılan incelemede görülmüştür. Bu yönüylede Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesine,
yat limanlarına konaklama tesisi yapılmasına izin verilmesi ve konaklama tesislerine yönelik yat limanında belirlenen emsalin yat limanında verilmiş emsalin %20’sini geçmeyecek şekilde yüksekliklerin 6.50 metreyi(2 kat)ile sınırlanmasından ibaret olmasına karşın, yürürlükteki ilgi mevzuata aykırı olarak yat limanı olarak tanımlı alanın tamamında yapılan işlemler neticesinde önce mevcut emsalin yüzde yüz oranında artışına gidildiği,
sadece konaklama tesislerine getirilen yükseklik kararı tüm ticari yapılara da şamil kılındığı,
iptal edilen mahkeme kararlarında dava dosyasına sunulan Bilirkişi raporları dikkatle okunduğunda askıda bulunan planlarda da emsal artışı ve yat limanında yapılan ticari birimler yönünden getirilen yükseklik kararları yönünden aynı hataların yapıldığı,
Kıyı kanunun Uygulanmasına dair yönetmelilkte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’e aykırı olduğu aşikar olan askıdaki planda da aynı hataların tekrarlandığı,
3194 sayılı İmar Kanunu ve bu kanun kapsamında yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin ilgili Maddelerine ve 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve bu kanun kapsamından yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına dair Yönetmeliğe, ve söz konusu yönetmelikte 2013 yılında yat limanında Konaklama tesislerin yapılmasına izin veren yönetmelik değişikliğine aykırı olduğu tarafımdan tespit edilmiştir.
Kamu yararına aykırı olduğu aşikar olan askıdaki planlara itiraz hakkımı kullandım.. önce yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesini düzeltilmemesi halindede yasal hakkımı kullanmak suretiyle süresi içinde dava açmaya karar vermiş bulunmaktayım.
Adnan Menderes Bulvarı Üzerinde yat limanı içerisinde mevzuata aykırı inşaatlardan etkilenen vatandaşlarımıza da her türlü danışmanlık ve teknik anlamda yardımcı olmaya hazırım.
Mersin kamuoyuna saygı ile duyururum...
SELAM VE SEVGİLERİMLE.. MİMAR ABDULLAH YILMAZ

 


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Başkan Seçer’den MHP’li Başkan Yılmaz’a sert tepki: Efendi ol, lütfen meclisi terk etÖnceki Haber

Başkan Seçer’den MHP’li Başkan Yılmaz’a...

Eski milyarder: O kadar para nereye gitti bilmiyorumSonraki Haber

Eski milyarder: O kadar para nereye gitt...

Başka haber bulunmuyor!