Okulda Öğretmene Saldırıya önerge verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Okulda Öğretmene Saldırıya önerge verdi
İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Kâtip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan KESK Meclis Üyesi Ebru Yıldırım Genç, 2 Kasım 2021 tarihinde şiddete maruz kalan öğrencisini korumaya çalışırken bir başka öğrenci tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır. Saldırıya engel olmaya çalışan iki öğretmene daha hem sözlü hem de fiziki olarak saldırılmıştır. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları'nın konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e vermiş olduğu soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın, Milli EğitimBakanı Mahmut Özer tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96 ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 12.11.2021

Tulay HATIMOĞULLARI ORUÇ

HDP Adana Milletvekili

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Kâtip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan KESK Meclis Üyesi Ebru Yıldırım Genç, 2 Kasım 2021 tarihinde şiddete maruz kalan öğrencisini korumaya çalışırken bir başka öğrenci tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır. Saldırıya engel olmaya çalışan iki öğretmene daha hem sözlü hem de fiziki olarak saldırılmıştır. 

Basına yansıyan olayı Ebru Yıldırım Genç: “Dersim bitti, dışarı çıktım. Dersine girdiğim bir öğrenciyi okulun dış kapısında gördüm. Genç bir kadın bu öğrenciyi itiyordu. ‘Öğrenci misiniz?’ diye sordum. ‘Niye itiyorsun onu?’ diyerek müdahale ettim. Başka genç bir kadın vardı yine okul öğrencisi. ‘Sana ne, okul dışındayız, ister uyuşturucu içeriz, ister sigara içeriz’ dedi ve fiziki ve küfürlü sözlü saldırı başladı. Yüzümde sigara söndürmeye çalıştı. Üç öğretmen arkadaş geldi araya girdi. Daha sonra öğretmenlerden birine vurdu. Diğer bir öğretmenin saçlarını yoldu, kafasını duvara vurmaya çalıştı. Öğrenciyi rehberliğe götürmeye çalışırken karnıma tekme attı. Esnaf saldırıyı gördüğü halde müdahale etmedi.” ifadeleri ile anlatmıştır.

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 200 metre, karakola 100 metre mesafede olan KatipMustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; etnik kökeni farklı, dezavantajlı, göçmen öğrencilerin okuduğu; Taksim Ortaokulu ile aynı bahçeye açılan bir okul vegelenin gidenin belirsiz olduğu kaderine terk edilmiş durumdadır. Sürekli kavganın olduğu okulda düzenli güvenlik görevlisi bulunmamaktadır. Dört müdür yardımcısının olduğu okulda bir müdür yardımcısı devamlı dışarıda görevli iken, öğrencilerin madde kullanım ve-veya satıyor olma olasılığı yüksekken tüm sorumlu birimler hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin güvenliğine dair gerçek bir çaba içerisinde olmamaktadır.

Birçok okulda yaşanan kavgalara karışan çocuklar genelde okul çıkışlarında çalışmak zorunda kalan ekonomik krizin en sert yüzüyle karşılaşan, güvenli bir ortamda büyümeyen çeşitli şekillerde istismar edilmiş korunamayan çocuklardır. Yaşadıklarını yaşatan bu çocuklara güven içinde,fırsat eşitliği sağlanan bir ortam yaratmak devletin görevidir.

Bu bağlamda;

1.Öğretmenlere yönelik yaşanan şiddet olaylarına karşı Bakanlığınızca alınan önlemler nelerdir?

2.Okul idaresinin olay günü okula polis çağırmak dışında başka önlem almaması, yaşanan şiddet vakasının tutanağını tutmaması ve nöbet defterine dahi yazmaması, İlçe Milli Eğitim’e bildirmemesi iddiaları doğru mudur?

3.İstanbul Beyoğlu’nun göbeğinde yer alan okulun temizlik/ güvenlik gibi başat ihtiyaçlarının dahi karşılanmamasının nedeni nedir?

4.KatipMustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kendi kaderine terk edilmiş olması öğrencilerini daha da korumasız ve dezavantajlı hale getirmektedir. Bunun önüne geçilmesi için Bakanlığınızca adımlar atılacak mıdır?

5.Fiziki koşulları gibi kadro yapısı da eksik bırakılmış okulun bu yetersiz koşulları düzeltilecek midir?

6.Okuluniki ayın sonunda güvenlik görevlisi ihtiyacı karşılanmışken bunun düzenli olması neden halen sağlanamamıştır?

7. Okulun idarecilerinin 6 saat derse girmemesi, öğrencisiz etüdler yapılması, açık lise eğitimi olan okulda akşamları idareci bulunmaması, veli toplantısının hiç yapılmamış olması, derse girip girmeme konusunda öğrencilere denetim olmaması, beden dersinin olmaması ve bu vakadan sonra üç şiddet olayının daha yaşanmış olmasıBakanlığınızca araştırılmakta mıdır? Gerekli denetimler ve önlemler alınacak mıdır?

8. Devlet okullarındaki eşitsiz koşulların ortadan kaldırılmasına yönelik Bakanlığınızın çalışmaları var mıdır?

9. İki yıllık pandemi döneminde okullar kapalı iken neden eksikliklergiderilmemiş/tedbirler alınmamıştır?

10. Son beş yılda kaç öğretmen öğrencileri tarafından şiddete uğramıştır? Bu vakaların il ve yıl bazlı dağılımı nedir?


ELBİSTAN’IN İL OLMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ!Önceki Haber

ELBİSTAN’IN İL OLMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ...

İKLİM FONU NE İÇİN HARCANACAK ?Sonraki Haber

İKLİM FONU NE İÇİN HARCANACAK ?

Başka haber bulunmuyor!