SAYIŞTAY RAPORLARI BULGULARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
SAYIŞTAY RAPORLARI BULGULARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ
Serpil Kemalbay, Kamu Özel İşbirliği Sözleşmelerin halkı uğrattığı zararların araştırılması, halkın uğradığı zararların giderilmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan bulguların incelenmesi, sorunların belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve 5018 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi gereğince kamuoyuyla paylaşılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na önerge verdi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kamu Özel İşbirliği Sözleşmelerinin halkı uğrattığı zararların araştırılması,  halkın uğradığı zararların giderilmesi,  Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan bulguların incelenmesi, sorunların belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve 5018 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi gereğince kamuoyuyla paylaşılması amacıyla Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü 'nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederim...

Serpil KEMALBAY PEKGÖZEGÜ

İzmir Milletvekili

 

GEREKÇE

5018 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinin ilk iki fıkrasında; “Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve malî raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları, kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerle garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla tutulur.” denilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporuna Göre tespit edilen bazı bulgular aşağıdaki şekildedir:

 • Hazine garantileri ve risk yönetimi kapsamında Bakanlığa karşı ödeme yükümlülüğü bulunan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak olan faiz ve benzeri diğer ödemelerin Risk Hesabı Alacakları Hesabında takip edilmediği görülmüştür.
 • Mevzuat hükümlerince; Bakanlık tarafından Hazine garantileri kapsamında üstlenimi yapılan tutarların Kredi Devralma (Garanti Üstlenim) ve İkraz Anlaşmalarında belirlenen vade, faiz vb. geri ödeme koşullarına uygun olarak takip ve tahsilinin yapılması, Risk Hesabının anapara, faiz vb. her türlü alacakları ile bu alacaklardan geri ödenmeyen tutarlara ilişkin kayıtların 954 ve 955 no.lu Hesaplar kullanılarak Bakanlık mali tablolarına intikal ettirilmesi gerekmektedir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 yılı mali tablolarının ekinde, uluslararası standartlar ve ulusal mevzuata göre açıklanması gereken önemli muhasebe politikaları ve açıklayıcı notların sunulmadığı görülmüştür.Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 yılı mali tabloları, kullanıcıların bu tabloları tam ve doğru şekilde yorumlamalarını sağlamak için yeterli düzeyde anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir veri sunmamaktadır.

İlk başlarda Kamu Özel İşbirliği projeleri ile özel sektöre varlıkların kullanım hakkı verilirken, zamanla özel sektörün hakları gittikçe genişleyerek asgari gelir garantisinden yüklenici firma için kredi bulmaya, borç üstlenmeden kur farklarına kadar birçok riskle ilgili geniş garantiler verilmeye başlanmıştır. Bu risklerin neredeyse tamamen kamu tarafından alınması ve yüklenici firmanın neredeyse hiç riske girmemesi KÖİ projelerinin özü ile bağdaşmamaktadır.

Döviz üzerinden yapılan sözleşmelerde kurdan kaynaklı bir zarar ihtimaline karşı ise riski yine kamu almakta ve bu firmalara kur farkı ödenmektedir.

Dahası KÖİ projeleri Bakanlık hesaplarında sektör ve firma bazında ve kur farklarını gösterecek şekilde tutulmamaktadır.

Devletin ödediği garanti tutarları, dolar kuru ve ABD enflasyon oranlarındaki artışın etkisi olmaksızın dahi bütçe için büyük bir yük olmaya devam etmektedir.

Otoyollara, köprülere ödenen paranın sadece kur farkının 61 milyar 719 TL olduğu, bu tutar ile toplamda 14 adet Avrasya tüneli yapılabileceği basında yer alan bilgilerdendir. Kamu Özel İş Birliği ve Yap İşlet Devret projelerinin bütçe üzerinde yarattığı ağır ekonomik yükün yanı sıra bu yükü kamuoyundan kaçırmak için yapılan uygulamalar ile de hak ihlallerine neden olunmaktadır.  Projelere ne kadar ödendiği bilgisi kamuoyundan kaçırılarak bütçe hakkı ve bilgi edinme hakkı ihlal edilirken şeffaflıkda ortadan kaldırılmaktadır.

Kamu Özel İşbirliği Sözleşmelerin halkı uğrattığı zararların araştırılması,  halkın uğradığı zararların giderilmesi,  Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan bulguların incelenmesi, sorunların belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve 5018 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi gereğince kamuoyuyla paylaşılması amacıyla Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü 'nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederim.


 • 0
  SEVDİM
 • 1
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Milli Savunma politikalarını siyasetten uzak tutun!Önceki Haber

Milli Savunma politikalarını siyasetten...

YANDAŞ GAZETECİLİĞİ’NE BASAMAK YAPILMAK İSTENMİŞTİR!Sonraki Haber

YANDAŞ GAZETECİLİĞİ’NE BASAMAK YAPILMAK...

Başka haber bulunmuyor!