SORUMLULAR HAKKINDA NE GİBİ İŞLEM YAPILDI?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
SORUMLULAR HAKKINDA NE GİBİ İŞLEM YAPILDI?
MERSİN TOROS DEVLET HASTANESİ'NDEKİ SORUMLULAR HAKKINDA NE GİBİ İŞLEM YAPILDI?8 EYLÜL 2020 GÜNÜ HABER SİTEMİZDEKİ "SAĞLIK ANALİZ" İSİMLİ KÖŞEDE "Sağlık da Sağlıksızlık devam ediyor" BAŞLIĞI İLE YAYINLANAN YAZI MERSİNDEKİ HASTANELERİN DURUMUNU ORTAYA KOYDU. YAZI İÇERİĞİNDEKİ ÖNEMLİ AYRINTILARI TEKRAREN HABERİMİZİN İÇİNE ALIYORUZ...YETKİLİ VE İLGİLİLERİN DİKKATİNE SUNUYORUZ....

YAZIMIZIN LİNKİ: https://www.haberanaliz.net/makale/saglik-da-sagliksizlik-devam-ediyor-1521

İLGİLİ YAZININ ÜST YAZI BELGESİ....

İŞTE HAYATİ CİDDİYETİ OLAN VE BULUNAN EKSİK GEDİK TESPİTLER.....

Covid-19 polikliniğinde kalabalık ve uzun süreli bekleme oluşturmayacak, sirkülâsyonu sağlayacak şekilde işleyişin planlandığı ancak;

-PCR testi pozitif olan hastaların yönlendirildiği acil servisin kırmızı alana ile ambulans girişinin aynı alanda olduğu, -Covid ve Covid dışı alanlarının net bir şekilde birbirinden ayrılmadığı,

-Tetkiklerin değerlendirildiği kırmızı alan koridorunda bekleyen pozitifli hastalar için sosyal mesafe ortamının oluşturulmadığı,

-İlk muayene alanının önünde bekleyen hasta sayısının az olduğu ancak bekleme alanı olarak planlanan yerde oturma alanı oluşturulmadığı, açılan şemsiyelerin güneşi engellemede yetersiz kaldığı,

Covid-19 şüpheli/pozitif hastaların takibinin yapıldığı servislerde;

Her hastaya günlük olarak verilen orderlarda hekimin adı soyadı, tarihi, imzası, ilaç ismi, ilaçların kulanım şekli, veriliş süresi, dozu, hastanın yatışı yapılmadan önce kullandığı ve kullanmaya devam edeceği ilaçlar ve bakım planın içeren bilgilerin hasta orderlerında bulunmadığı, hekimlerin hastadan istenen takipleri sözel bildirdiği, e-ordera direktif olarak yazılmadı (AKS takibi, SPOZ takibi vb.)

Örneğin: Hekim tarafından merosid 1 gr flk 3*1 ağız içi clexanintramüsküler şeklinde yazıldığı, hemşire kayıtlarında da yazıldığı haliyle uygulandı olarak görüldüğü,

-Hemşirelik sağlık bakım sürecinde, Hemşire anamnezleri, gözlem formları, bireye özgü bakım verilmesinde kullanılan, hastaya verilen bakımın niteliğini yükselten, hastanın durumu ve tanısına göre bütüncül bir yaklaşım olarak yapılması gereken uygun hemşirelik bakım plantarının yapılmadığı, hasta eğitimlerinin eksik yapıldığı,

-Hemşire gözlem ve takip formlarında ilaçların uygulanma zamanı, dozu, uygulama şekli ve uygulayan hemşirenin adı -soyadının, hastaya ait hemşire notlarının kayıt altına alınmadığı,  önceki günlere ait gözlem formlarında hastaya ait tedavi kayıtlarının eksik olduğu, yapılması gereken saatlere ait kayıtların olmadığı, oksijen alan hastaya hangi aralıklarla oksijen verildiğinin ve spo2 kayıtlarının olmadığı, oksijen tedavisi olan hastanın oksijen maske/nazal kanül degişiminin yapılmadığı, kullanılmayan eski maskelerin hasta başında bırakıldığı,

-Hastaların saat 10 tedavileri sonrası biten serum ve antibiyotik flakonlarının çıkarılmadığı, uzun süre hasta odalarına uğranılmadığı, akşam 18 ve 24 tedavilerinin ilaçlar eczaneden geldikten sonra medifleks serum içine antibiyotiklerin hazırlandığı ve bankoda açıkta bekletildiği, tedavi odaları ve hasta ilaç dolaplarının aktif olarak kullanılmadığı,

-Acil müdahalede kullanılacak defibrilator cihazının kullanıma hazır bulundurulmadığı çalışıp çalışmadığı kontrolünün yapılmadığı,

İ.V olarak ilaç/serum infüzyonu uygulamalarında verilen ilacın adı, dozu, infüzyon başlangıç saati, veriliş süresi, hasta ve mayi hazırlayanın adını içeren etiketlerin kullanılmadığı,

-Narkotik ilaç tesliminin yapılmadığı,

-Kullanılmayan ilaçların ladesinin yapılmadığı, serviste biriktiği, ilaç güvenliğine uygun olmayan şekilde ilaçların koridorlarda ve bankoda bekletildiği, ilaçların hasta bazlı olarak ilaç dolabında muhafaza edilmediği, tabletlerin üzerinde ilacın adı, dozu, son kullanım tarihi bilgilerinin olmadığı,

-Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimine yönelik düzenlemenin olmadığı,

-Hastabaşı oksijen flowmetreleri üzerinde yüksek düzey dezenfeksiyon tarihlerinin olmadığı, baş yatak başlarında takılı olan flovmetrelerin ıslak, nemli olduğu veya içi su dolu olarak bekletildiği,

-Boş hasta odalarının temizliğinin etkin yapılmadığı,

-Soğuk zincire tabi ilaçların muhafaza edildiği buzdolaplarının isi takiplerinin düzenli yapılmadığı, içinde bulundurulan ilaçların üzerinde kimlik tanımlama parametrelerinin, açılış ve son kullanım tarihinin yazılmadığı, açıldıktan sonra son kullanım süresi dolan ilaç bulundurulduğu,

-Hasta onam formlarında hekim/hasta imza, tarih ve saat bilgi kayıtlarının olmadığı/eksikler olduğu

-Hasta yatış formlarında hekim imzasının eksik olduğu,

-Hasta transfer formlarında teslim eden, teslim alan, adı soyadı, imza, teslim tarihi, saati bilgilerinin olmadığı/ eksik olduğu,

-Yüksek düzey dezenfektan ve el dezenfektanlarının üzerinde açılma tarihlerinin olmadığı, az kullanılan alanlarda açıldıktan sonra kullanım süresi dolan el dezenfektanlarının bulunduğu, yüksek düzey dezenfektan kutularının içine alkol veya el dezenfektanı doldurulduğu ancak üzerinde tanımlama etiketi olmadığı,

-Numunelerin alınma ve kabul zamanı arasındaki sürelerin uzun olduğu,

-Hasta ve refakatçilerin el hijyeni konusunda bilgilendirilmediği, eğitim kayıtlarının olmadığı, hasta odalarında uygun el antiseptiğinin bulunmadığı,

Polikliniklerde;

-Polikliniklerde hasta çağrı ekranlarının kapalı olduğu,

-Efor polikliniğinin dağınık ve düzensiz olduğu, kirli ve temiz malzemelerin, yiyecek poşetlerinin ortada bir arada bulunduğu, yüksek düzey dezenfektanın üzerinde açılış tarihlerinin olmadığı,

-Kan alma birimlerinde miyadı dolmuş kan tüplerinin bulunduğu, kan alma odasının birinde günlük kullanımdan fazla enfeksiyon riski oluşturacak şekilde malzeme depolandığı,

-Gözetimli idrar laboratuvarında buzdolabının düzenli ısı takiplerinin yapılmadığı,

-Hastane içinde görünür alanlarda COVID-19 ve alınması gereken önlemler ile ilgili görseller bulunmadığı,

-Sosyal mesafeyi en az 1 metre olacak şekilde korumaya yönelik düzenlemelerin yetersiz olduğu, sosyal mesafeyi hatırlatma yazısının kağıtlara yazılarak yapıştırıldığı, kağıtların yırtıldığı, görsel olarak ve enfeksiyon önlemleri açısından uygun olmadığı,

-Merdivenlerde, öndeki kişiyle arada en az 3 basamak mesafe bırakılması gerektiğine dair uyarıcı tabela veya görsellerin olmadığı,

-Ayaktan başvuran hastalar için olası covid-19 vaka sorgulama formunda hangi hastaya ait olduğunu gösterebilmek için hastaya ait tanımlama parametrelerinin olmadığı,

Acil serviste;

-Hasta gözlem ve takip formlarında hekimin adı soyadı, tarihi, saati, imzası, ilaç ismi, ilaçların kullanım şekli, veriliş süresi ve dozunu içerecek şekilde orderların eksik yazıldığı,

-Hekim tarafından yapılan hastanın fiziki ön değerlendirme kayıtlarının olmadığı,

-Hasta gözlem ve takip formlarında ilacın ismi, ilaçların uygulanma zamanı, dozu, uygulama şekli ve uygulayan hemşire isminin yazılmadığı/eksik yazıldığı,

 -İ.V. olarak ilaç/serum infüzyonu uygulamalarında verilen ilacın adı, dozu, infuzyon başlangıç saati, veriliş süresi, hasta ve mayi hazırlayanın adını içeren etiketlerin kullanılmadığı,

-Hastanın müşehadede kaldığı süre içinde hastaya ait vital bulgu kayıtlarının olmadığı,

-Müşehadeye giriş ve çıkış saatleri kayıtlarının eksik olduğu görülmüştür.

*  *   *   *   *   *

BU DENLİ EKSİK İŞİN OLDUĞU, HATALI İŞİN OLDUĞU TOROS DEVLET HASTANESİ YETKİLİ VE İLGİLİLERİ İLE ALAKALI İDARİ İŞLEM YAPILIP YAPILMADIĞI MERAK KONUSU OLDU... İDARECİLER TALTİF Mİ EDİLDİ, YOKSA HESAP MI SORULDU....


0Önceki Haber

0

0Sonraki Haber

0

Başka haber bulunmuyor!