TAŞUCU TERSANE PROJESİ TMMOB İKK DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
TAŞUCU TERSANE PROJESİ TMMOB İKK DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI
TAŞUCU TERSANE PROJESİ TMMOB İKK DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI

TAŞUCU TERSANE PROJESİ TMMOB İKK DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI

Kentimize yapılması planlanan Taşucu tersane projesi ile ilgili mevcut durumda Çed raporu onaylanmış ve imar planı çalışması kurum görüşleri nezninde devam etmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Çed raporu incelendiğinde planlama sınırlarının Taşucu mahallesi 7892 ve 7893 numaralı parselleri kapsayan toplam90.000 m2lik alanı kapsadığı ve deniz yönünde yaklaşık 60.000 m2lik kısmın dolgu alanı ve mendirek olarak projelendirileceği tespit edilmiş olup toplam planlama alanının diğer kullanımlar ile birlikte yaklaşık 274.360 m2 olacağı belirtilmiştir.

Yapılması düşünülen tersane projesinin yer seçim kararı incelendiğinde yer alan proje alanının yakın çevresinde ilçe konut yerleşim alanı, turizm amaçlı kullanılan kum mahallesinde yer alan ikincil konut alanları ve doğusunda özel çevre ve koruma bölgesi statüsünde yer alan Göksu deltası yer almakta olup yapılacak olan tesisin ve özellikle deniz tarafına yapılacak olan dolgu alanının çevresel anlamda yakın çevresinde yer alan mevcut ve doğal dokuya ne denli zarar vereceği gözlemlenmektedir. Unutulmamalıdır ki Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Alanı,15000 hektarlık bir alandan oluşmakta olup sulak alanların dünya çapında korunması ve akılcı kullanılması için 1971 yılında imzalanan Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme, yaygın olarak bilinen adı ile Ramsar Sözleşmesi kapsamında özel korumaya alınan uluslararası öneme sahip Türkiye’deki en önemli koruma alanlarından biridir.
Göksu deltası, karasal ve denizel ekosistemleri ile bir bütün olarak yukarıda anılan ayrıcalıklı özelliklere sahiptir. Karada ya da denizdeki ekosistemlere verilecek etkiler bu özellikleri tehdit edebilir, ekolojik süreçleri kesintiye uğratabilir. Yapılması düşünülen tersane alanının Göksu Deltasına komşuolması, işletmeden kaynaklanacak su kirliliği, gemi trafiğinden kaynaklanacak kirlilik ile olası deniz kazaların yaratabileceği kirliliğin hızlı bir şekilde deniz yolu ile Delta kıyılarına ve deniz ile bağlantılı lagün sistemine taşınmasına yol açabilir. Bu anlamda her ne kadar yapılması planlanan tersane özel çevre koruma bölgesinin dışında da olsa, planlanan bölgenin yakınlığı buradaki flora ve faunayı olumsuz etkileyecektir.
Bir diğer yer seçimi eleştirisi olarak Mersin-Adana Çevre düzeni planı ve üst ölçekte yer alan bütün stratejik planlarda Özellikle Silifke ve Taşucu bölgesi bir kısmı özel çevre koruma bölgesinde koruma altında yer almakta iken diğer kısımlarda boğsak, kargıcak, narlıkuyu turizm alanları ve incekum ve kum mahallesi içerisindeki sahil alanları ile sürekli turizm merkezi olarak plan kararları üretilmiştir.
Kentimizde son dönemlerde turizm bölgesi olarak ilan edilen alanlara turizm değerleri ile çelişen kullanımların önerilmesi dikkat çekmekte olup Ortaburun Turizm Merkezinin arka koyunda yer alan Nükleer santral tesisi, Kazanlı Karaduvar turizm bölgesi yakın çevresine yapılması düşünülen Polipropilen tesisi ve Taşucu Silifke Turizm alanı içerisine planlanan tersane alanının yer seçimlerinin bilimsellikten ve planlama ilkelerinden uzak tamamen belirli tahsis alınmış arsalar üzerinden proje geliştirilmeye çalışılması gözlemlenmektedir.Bütünleyici bir bakış çerçevesinde bu tür yer seçim anlayışı ile Mersin’de doğal alanlarımızın zarar görmesi ve halk sağlığına etki edebilecek unsurlar ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Ayrıca söz konusu nutersane projesinin hizmet amaçları belirtilirken söz konusu faaliyet ile birlikte sektörde deniz araçları üretimi ile bakım-onarım hizmetleri ile birlikte gemi sanayine eksiksiz (inşa, bakım, onarım) hizmet verilmesi amaçlanmıştır. İlk yıl içerisinde toplamda 100 adet deniz aracına bakım onarım hizmetleri verilmesi planlanmaktadır. Söz konusu amaç ile Antalya, Mersin, İskenderun, BOTAŞ, Ceyhan-Toros limanlarına gelen gemiler ile Akdeniz'e kıyısı bulunan Doğu Akdeniz'deki Beyrut, Hayfa,İskenderiye gibi yakın ülke limanlarına gelen gemiler ve Süveyş Kanalı'ndan geçen gemilerin bakım-onarım ve havuzlama ihtiyaçlarını karşılamak üzere Taşucu Tersanesi bakım, onarım ve havuzlama hizmeti verebilecek konumunda yer alacaktır. Bu durum proje faaliyetlerinde yazılı olarak belirtilen amaç ile olası karşılaşabileceğimiz gerçek amaç arasında paralellik olmadığı hâlihazırda tersanenin faaliyetlerisonucu ciddi oranda kent ve çevre problemlerinin ortaya çıkacağı ve oluşacak riskin giderek artacağı göz ardıedilmemelidir.
Mersin’in Silifke ilçesinde yapılmak istenenTaşucuTersanesi ile ilgili yurttaşlarımız ve kamuoyunun kaygılarının ciddi oranda belirmesi ve artması sonucu konu ile ilgili proje aktörlerinden Deniz Ticaret Odası ile onay mercii konumunda yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgemiz nezdinde kentimizin gelişim eğilimlerini dikkate alarak kent ve çevre 
güvenliği göz önünde bulundurarak tekrar görüşülerek değerlendirilmesini talepediyoruz. Kent düzleminde ekolojik yıkıma neden olabilecek hiç bir hegonomik yatırımın kabul edilemeyeceği sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam ilkelerine uygun olmadığını vurguluyoruz.
25.02.2020 

Seyfettin ATAR
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
MERSİN İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERİ 

Bilgisayar Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Çevre Müh. Odası Mersin Şubesi    
Elektrik Müh. Odası Mersin Şubesi
Fizik Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği 
Gıda Müh. Odası Mersin Şubesi
Harita Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
İç mimarlar Odası Mersin İl Temsilciliği 
İnşaat Müh. Odası Mersin Şubesi
Jeofizik Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Jeoloji Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Kimya Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Maden Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Makine Müh. Odası Mersin Şubesi
Mimarlar Odası Mersin Şubesi
Orman Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Peyzaj Mimarları Odası Mersin İl Temsilciliği
Şehir Plancıları Odası Mersin İl Temsilciliği 
Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
KEMALBAY'DAN, İŞSİZLİK, YOKSULLUK NEDENİYLE ARTAN İNTİHARLARA YÖNELİK ARAŞTIRMA ÖNERGEÖnceki Haber

KEMALBAY'DAN, İŞSİZLİK, YOKSULLUK NEDENİ...

Kılıçdaroğlu'ndan HSK'ya: Hakimler ve Savcılar Alçak KuruluSonraki Haber

Kılıçdaroğlu'ndan HSK'ya: Hakimler ve Sa...

Başka haber bulunmuyor!