TOROSLAR BELEDİYESİ SAYIŞTAY DENETİMİNE TAKILDI

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
TOROSLAR BELEDİYESİ SAYIŞTAY DENETİMİNE TAKILDI
2021 Yılının harcamaları ve faaliyetlerini 2022 de denetleyen Sayıştay’ın raporu ortaya çıktı. Bakın hangi tespitler yapılmış.

Sayıştay yaptığı denetimde Belediye de;

Amortisman Defterinin Tutulmadığı ve Amortisman İşlemlerinin Hatalı Yapıldığı,

İller Bankası Ortaklık Payının Bilançoda Eksik Gösterildiği,

Sermaye Taahhütlerinin Mali Tablolarda Yer Almadığı,

Kıdem Tazminatı Karşılıklarıyla İlgili Muhasebe Kayıtlarının Mevcut Durumu Yansıtılmadığı,

Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Gerçek Durumu Yansıtmadığı,

Satışı Yapılan Taşınmazların Satış Bedelleri Üzerinden Muhasebe Kayıtlarından Çıkarılmadığı,  

Bu nedenle Kayıtlı değeri 6.086.000,00 TL olan 11 adet arsa ve arazinin 108.705.000,00TL’sına satılması ve kalan 102.619.000,00 TL’nin muhasebe kayıtlarına alınmaması, Kurum bilançosunda 600 Gelirler Hesabı ve dönem faaliyet sonuçları hesaplarının (108.705.000,00-6.086.000,00=)102.619.000,00 TL ve 250 Arazi ve Arsalar Hesabının (58.104.974,00-6.086.000,00=) 52.018.974,00 TL, eksik görünmesine neden olduğu,

Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında Görünmediği,

Taşınır Mal Yönetimi Hesabı İcmal Cetvelindeki Taşınır Tutarları ile Muhasebe Kayıtlarının Uyumlu Olmadığı,

Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi Tarafından Belediyeye Aktarılması Gereken Çevre Temizlik Vergisi ve Evsel Katı Atık Paylarının Tahakkuk ve Takip Edilmediği,

Bütçe Emanetlerinde Bekleyen Tutarların Muhasebe Kayıtlarına Alınma Sıralamasına Göre Ödenmediği,

Varlık Hesaplarına Alınması Gereken Yapım Bakım ve Onarım Harcamalarının Gider Hesaplarında Muhasebeleştirilmediği,

Belediye Tarafından Kiraya Verilen Taşınmazlar Üzerindeki İşletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almadan Faaliyette Bulundukları,

Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Alınmadığı,

Doğrudan Temin Alımlarının Elektronik Kamu Alım Platformuna (EKAP) Kaydedilmediği,

Doğrudan Teminle Gerçekleştirilen ve Belli Bir Süre Gerektiren İşlerde Sözleşme Düzenlenmediği,

İşçilerin Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmadığı,

Diğer taraftan, Belediyenin bütçe giderleri toplamı 2021 yılında 2020 yılına göre 127.956.805,46 TL (%83,85) artmıştır. Gider kalemleri incelendiğinde; 2021 yılında personel giderlerinin 1.027.978,95 TL (%3,21) ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerinin 251.278,73 TL (%5,13) arttığı görülmektedir. Mal alım ve hizmet giderlerinde 79.325.556,3TL’lik (%74,94), sermaye giderlerinde 51.094.120,28 TL’lik (%5.366) artış, buna karşın faiz giderlerinde 1.722.837,74 TL’lik (% 45,83) azalış olduğunu,

783 memur kadrosunun 179’nun dolu olduğu, 16 sözleşmeli personelden 8 kişi çalıştığını, 8 kadronun boş olduğu, 397 kadrolu işçisinin 75 kadronun kullanıldığını, 696 Sayılı KHK Uyarınca Çalıştırılan Personel sayısın ise 651 olduğunu tespit ettiler.

 

 

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız. Telefon ve iletişim bilgisi olmayan gönderiler dikkate alınmaz.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ e- posta ADRES:

batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com

NOT: YAZILI İZİN ALMADAN, SİTEMİZDE YER ALAN HİÇ BİR HABER VE İÇERİK KULLANILAMAZ. KULLANANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILIR.


MEZİTLİ BELEDİYESİ SAYIŞTAY DENETİMİNE TAKILDIÖnceki Haber

MEZİTLİ BELEDİYESİ SAYIŞTAY DENETİMİNE T...

MESKİ’DE SAYIŞTAY DENETİMİNE TAKILDISonraki Haber

MESKİ’DE SAYIŞTAY DENETİMİNE TAKILDI

Başka haber bulunmuyor!