Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Ah sağlık ah!

Ah sağlık ah!

Memleketin, milletin, devletin, tüyü bitmedik yetimin, şehidin hakkının olduğu işlerde, HERŞEY AÇIK OLUR, ŞEFFAF OLUR, ADİL OLUR, HAKKANİYETLİ OLUR….

Günlerdir buradan yazdım çizdim ve duyarlı bir kısım bürokratında omuz vermesi ile bazı ihalelerden yolunu bulanların önü kesildi.

Ancak Sağlıkta yapılan tüm ihaleler, özellikle tıbbi malzeme alımı, sbys ve hbys, bakım onarım, yemek v.s işler saklı gizli kapalı kapılar ardında yapılmaya devam ediyor.

BASINA AÇIK OLSA, KAMUNUN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE YAPILSA NE OLUR?

Sakıncası mı var?!

Daha iyi olmaz mı?

Geçenlerde sbys ihalesinin donanım kısmının ihalesi yapıldı. Önemli bir ihale.

Önceki yıllar yapılan rakamların çok çok altında ve devlet sadece bu işten 30 tirilyon kazançta.

Herkesin de gözü burada.

Nasıl bozdurur, yeniden eski düzene geçeriz planı yapılıyor.

Neden bu ihale BASINA AÇIK yada calı yayın ile kendi internet sitenizde yayınlanarak yapılmıyor?

Zor mu?

Yoksa siyasi engeller mi var?

İhale yapılalı günler oldu. EKAP’da durum değerlendiriliyor diyor.

Bir türlü girenler, teklif atanlar, attıkları teklifler, kimin ne yaptığı belli değil.

AMAÇ NE?!

Bunun açıklanmasında ve açık açık yapılmasında ne gibi zarar var?!

Bu devlete yazık değilmi?

Ayın üçünde ihale yapıldı. Bugün olmuş, ne olmuş bitmiş kimsenin haberi yok.

Bu gizlilik niye?

Yeni gelen sağlık müdürü ALLAH RIZASI İÇİN, KENDİSİNDEN SONRAYA DA BİR MİRAS GİBİ KALACAK OLAN UYGULAMAYA BAŞLASIN.

Zor değil.

Muğlada, izmir’de uygulanıyor.

Tüm sağlıktaki ihaleleri, pazarlık alım, doğrudan temin, açık ihale tüm hepszini kendi internet sitesinde canlı yayınlasın.

Basına açık yapsın.

Bir iç yazışma ve emrin başında.

Tüm idarelere bildirsin ve bu işleri kamuya açık hale getirsin.

Yolsuzluk, haksızlık, arsızlık son bulur inanın.

Bakınız, Son yapılan, yani 3 Mayıs 2021 de yapılan işten evvel, Yaptığım araştırmalarda, Türkiye’de, iki ilde (Mersin ve Mardin illerinde) Bilgisayar Teknik Destek, Yazılım, Bakım, Onarım Personeli 696 sayılı KHK kapsamında kadroya alınmış olup, bu kapsamda 62 personel Mersin il müdürlüğünde ve sağlık tesislerinde hizmet vermekte.

Diğer illerde, ihale kapsamında çalıştırılacak personel de, hizmet alımına dahil edildiğinden,  (Her bir ilde 50-60 civarında personel istihdam edilmekte) son yapılan ihaleye kadar, diğer illerin fiyatı bu şekilde baz alındığından, yanılgı oluşturmak suretiyle, Mersin de şartnameler, hep kamunun aleyhine olmuş.

Şartnamede belirtilen işçiler için belirlenen ücretler Sağlık Bakanlığı Hizmet Alımlarında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Öngörülecek Ücretler-2 Hakkında 2009/64 Sıra No'lu genelgesine aykırı olarak düzenlenmiş, 

1 kişi Asgari ücretin  %220 fazlası,

3 kişi Asgari ücretin %150 fazlası,

3 kişi asgari ücretin  %70 fazlası olarak belirlenerek  kamu zararına sebebiyet verildiği aşikar  olmaktadır.

%220 olarak belirlenen personel lise mezunu olursa bu iş kamu zararına sebebiyet vermektedir. 

Ayrıca maaş aldıkları halde fiilen çalışmayana personellerin varlığı mevcut olduğu söz konusudur.

Geçmiş dönemlerde Teknik Şartnamenin 8.3 maddesi öğrenim durumu ortadan  kaldırarak  mezkur genelgeye aykırı hareket edildiği söz konusudur.

Teknik Şartnamenin 93.01 maddesi “Şartnamede belirtilen ve yüklenici firma tarafından temin edilecek olan Sunucular ve Storage (Veri Depolama Ünitesi)’lar bu şartnamede belirtilen özelliklerde ve kurumlarda kullanılacaktır.

Bu ürünler  2010/61 sayılı Sağlık Bilgi Sistemleri genelgesini 9. Donanım konulu maddesinin 9.1 bendinde “Donanım kiralamada, her ihale döneminde yeniden, yeni ve hiç kullanılmamış olarak ürün istenmesi yüksek maliyetler oluşturmaktadır.

Maliyeti düşürmek amacıyla ihtiyaca uygun asgari teknik özelliklerin ön planda tutulduğu cihazlar istenecek, ancak bu cihazlar sözleşme süresi bitiminde, ( fatura tarihi itibariyle ) 4 yıldan daha eski hale gelmiş veya garanti dışı cihazlar olmayacaktır.”  maddesine uygun olmalıdır, denilmektedir.

Güvenlik Duvarı, Donanım ve Yazılımı kısmı teklife açık bir ihaleye çıkılması halinde güvenlik duvarı, donanım ve yazılım işini  ayrı ayrı  yapan firmalarca daha çok katılım sağlanabilecektir.

Ancak güvenik duvarı, donanım ve yazılım bütünleşik bir şekilde kapalı olarak ihaleye çıkıldığından ve teknik şartnamede içerideki firmanın cihazları baz alınarak teknik şartname oluşturulduğundan rekabet engellenmekte, içerdeki firmaya avantaj sağlanmaktadır.

Ayrıca ihalenin 2 yıl arayla yapılması da diğer firmaların ihaleye girmesine en büyük engel teşkil etmektedir. 

Sağlık tesislerinde envanter çalışması yapılması halinde cihazların bir çoğunun 4 yaşının üzerinde olduğu görülecektir.

Yaklaşık maliyetin gerçekçi bir şekilde ehil kişiler tarafından hesaplanmadığı, yaklaşık maliyetlerin gerçekçi olmadığı, ihale konusu  işle iştigal etmediği halde yaklaşık maliyete esas teklifler verildiği, bir kısmının dolaylı ya da doğrudan firmayla bağlantılı olduğu firmalardan sağlandığı anlaşılmaktadır.

İhalenin gerçek bedelinin teknik şartnamede belirtilen donanıma teknik şartnamede belirtilen sağlık tesislerinin ihtiyacının olup olmadığının tespit edilmesi, mevcut cihazlarının bulunup bulunmadığına,

Donanım bedellerinin donanım firmalarından fiyat araştırılması yapılarak tespit edilmesi,

Yazılım bedellerinin Bakanlığımız Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün Kayıt Tescil Sisteminde (KTS) kayıtlı firmalardan işçilik hariç fiyatlarının tespit edilmesi,

İşçilik bedelini KİK İşçilik modülünden hesaplanması halinde gerçek değeri ortaya çıkacaktır.

Firmanın mevcut cihazlarının sıfırının bedeli maksimum 300.000,00 $ civarındadır.

İhale tarihindeki dolar fiyatı 5,38 olduğundan 5,38x300.000,00 $ = 1.614.000,00 TL’dir.

Cihazların teknik şartnameye göre 4 yıl kullanılabileceği belirtildiğinden yıllık maliyeti 403.500,00 TL’dir.

Yazılım Bedeli sağlık tesisi başına ortalama  bugün itibariyle  7.500 TL (Adana ve Konya 6.000,00 TL) civarındadır.

Biz bunu abartarak 8.000,00 TL olarak baz aldığımızda 8.000,00x24 ay x12 sağlık tesisi =2.304.000,00 TL  olarak belirlenmektedir.

Donanım bedeli yıllık maliyet  403.500,00 2 yıllık maliyeti 807.000,00 TL olmaktadır.

Donanım 807.000,00 + Yazılım 2.304.000,00 TL  + İşçilik 1.026.000,00 =4.137.000,00 TL’dir. Yüzde %20 fazladan hesaplayalım 4.964.000,00 TL etmektedir.

Önceki İhale 14.118,000,00  olarak ihale edilmiştir.

Bu durumda, 9.154,000,00 TL kamu zararı söz konusu değlmidir?

2018 yılı için yapılan  2017/254985 ihalede Mersin Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından yapılan ihalede de yıllık ihale bedeli 3.575.000,00 TL olarak ihale edilmiş, iki yıllık 7.514.000,00 olarak hesaplandığında 1 yıl sonra %95 artışla 14.118,000,00 ihale edilmesinin izahı yoktur.

Kaldı ki 2018 yılında Mersin Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından yapılan ihalede günün şartlarında değerlendirildiğinde fahiş bir fiyata ihale edildiği anlaşılacaktır.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Entegre Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı (Teknik şartnamede belirtilen tüm donanım ve yazılımlar dahil) aylık 80.000,00 TL ödenmekte, ancak Müdürlükte herhangi bir yazılım ve donanım kullanılmamadığı bildirilmektedir.

Güvenlik Duvarı Bakanlık tarafından birkaç ay içerisinde alınacağından ihalelerinizde bununla ilgili gerekli önlemin alınması gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen, güvenlik duvarı ihaleye dahil edilmiş, 5 ay sonra bakanlık tarafında güvenlik duvarı gönderilerek kurulmuş, ancak herhangi bir iş eksilişi yapılmadığından 80.000,00 TL x19ay=1.520.000,00 TL kamu zararı oluşturulduğu söz konusudur.

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre Amortisman ve Tükenme Paylarına göre Kişisel bilgisayarlar, el bilgisayarları (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server) lar 4 yıl her yıl % 25 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca bu belirlenen tutarlar firma tarafından gider olarak gösterilmektir.

Kiralamak yerine donanımlar satın alınmış olsaydı hem cihazlar kurumumuza ait olacak, hem çok daha ekonomik olacak, hem de kamu zararı oluşturulmamış olacaktı.

10 yıl önce alınan donanım cihazlarının halen kullanılmakta olduğuda bilinen gerçek.

Lütfen SAĞLIK MÜDÜRÜ bundan sonra yapılacak tüm ihaleleri açık, şeffaf, herkesin görüp duyacağı hale getirsin, bu işlerden devleti TIRTIKLAMAYA kalkanların önü kesilsin.

Diğer taraftan ise, bu işlerin bu şekilde cereyan etmesine vesile olanların hepsinin hakkında yasal işlem başlatsın. Bu ihaleler bu güne kadar nasıl, kimler tarafından yapılmış, şartnameleri nasıl hazırlanmış, kim hazırlamış, neden hep aynı isimler hazırlamış ve neden hep aynı firmalar bu işleri almış, didik didik edilmeli.

Bu günlük bu kadar.

ALLAH, DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

Baki Selam ve Dua ile.

www.haberanaliz.net

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ ADRES: batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com