Mustafa GÖKTAŞ

Mustafa GÖKTAŞ

Mail: mustafagoktas006@gmail.com

Biz uyaralım da...

Rabbim biliyor ki, bulunduğum her konumda elimden geldiğince uyaran, ikaz eden, yol gösteren oldum. Mümkün olduğu kadar yaşadığım topluma bir şeyler vermeye, kazandırmaya çalıştım. Takdir yüce Allah’ın…

Yüce Allah’ın temel buyruğudur. “İnsanları uyarın!”

“Kalk da uyar.” (Müddesir 2, Şuara 214, Yunus 2, En am 51, Mümin 18, Nahl 2)

“Oku” emri ile görev yüklenen benlik, gece kalkmak, sabır ve zikir gibi iç dünyayı zenginleştirmeye yönelik emirlerin ardından, ışığı insanlık dünyasına yaymak üzere harekete çağırmıştır.

Işık taşıyan, benlik elbisesine bürünüp bir köşeye çekilerek kendi çevresine koza öremez.

Ayağa kalkmak ve taşıdığı değerleri insanlık dünyasının yararlarına sunmak zorundadır.

Uyarı, işte budur!

Liderlik, grupçuluk, başına adam toplamak uyarı değil, nefsi tatmin için araç bulmaya çalışmaktır.

Uyarı görevini gereğince yapan, uyarının özünü kavrayanlar tarafından zaten lider konumuna getirilirler.

Önemli olan, nefse keyf sağlamak amacıyla uyarı yapmamaktır.

Uyarı, hak rızası ve insanlık onuru için yapılır.

Uyarı emri taşıyan ayetlerden Şuara 214, uyarının en yakın kişilerden başlatılmasını emretmektedir.

En yakınını uyarmayan başkalarını uyarmada samimi olamaz.

Allah, levama nefse yani kendini özeleştiriye tabi tutan benliğe yemin ediyor. (BK. Kıyama 2)

Bu demektir ki, Kur-an mümin eleştiriye önce kendi benliğinden başlayacak, arkasından en yakını olan insanları eleştirecektir.

Kendini ve yakınlarını uyarmayandan ışık beklemek aldanıştır.

Uyarı, sürekli bir biçimde ümit ve muştuyla yan yana olacaktır.

Erdirici bir oluşta bu iki kutbun beraberliği kaçınılmazdır.

Bunun içindir ki, en ideal mesaj taşıyıcılar olan peygamberlerin en önemli sıfatlarının biri NEZİR (uyarıcı) biri de BEŞİR’dir. (Muştulayıcı) (Bk. Maide 19, Hud 2, Araf 188)

Kur-an’a göre, ışık taşıyan benlik önce uyarır!

Onun içindir ki Allah’ın temel buyruğu olan uyarın emrini biz elimizden geldiğince uygulamaya çalışıyoruz.