Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Bu nasıl bir idari ve teknik şartname ve bu ihale nasıl sonlanacak

Önce hemen belirteyim şimdi burada yazacaklarımın içeriği olan ÇAMAŞIR YIKAMA, ÜTÜLEME VE PAKETLEME HİZMETİ ALIM ihalesinin idari ve teknik şartnamesini kurumun Web sitesinde görmeniz mümkün değil. 

Hâlbuki İlana çıkalı günler oldu. 

Mersin Sağlık il müdürlüğü basın bürosundan bize e posta ile bilgisi geleli 1 haftayı geçti.

Ama halen kurumun Web sitesinde ne bu işin ihale ilanı, nede idari ve teknik şartnameleri yayında değil. 

Önce onu bir hatırlatalım. 

Bu saatten sonra konsa bile, işin ehli ve uzmanı bilirkişiler gidip Web sitesinin kökünde inceleme yaparlarsa ne zaman konmuş, nasıl konmuş, hangi saat ve dakika, saniyede konmuş, kim tarafından, hangi editör tarafından konmuş bilirler. 

Zor değil. 

Teknoloji bu. 

Bir bilgisayar iletişim mühendisi işi saniyede çözer. 

Neyse…

İşin adı: Çamaşır yıkama, ütüleme ve paketleme hizmet alımı ihalesi

İhale tarihi: 24.11.2011

İhale kayıt numarası: 2011/173871

Konumuz Bu ihale ve içeriği ile ilgili geçen yıl ve bu yıl yazıp uyarmamıza rağmen yetkili ve ilgilinin o yerli olmaması ve ısrar ve inatla bu işi ihaleye çıkması.

Niye böyle yazıyoruz?

Çünkü hastanenin Tarsus’ta ve Toros devlette olduğu gibi kendi çamaşırhanesi mevcut.

Kocaman yer.

Üstelik MDH de geçen yıl bu iş ihale edilmeden evvel dönemin başhekimi tarafından 750 milyara yakın para harcanıp modern hale getirildi. 

Ama ne hikmetse sonradan o harcama göz ardı edilip ihaleye çıkıldı. 

Ve o gün ihaleye çıkanlar sonradan işin düzenli gelmeyişi, hizmette aksamalar oluşu, kirli gelişi, hijyenik olmayışı, yaş gelişi gibi çok ayrı sebeplerden bu işten rahatsız olup, gerekirse bozun bu işi diye ilgililere fikir de verdiler. 

Ama kendileri biz vaktiyle yazıp çizerek gündeme taşıdığımız her tür uyarımıza kulak tıkayıp ihaleyi yapmışlardı. 

Daha sonra onlarca tutanak tutuldu. 

Hizmette verimlilik yok diye, kirlilik oluyor diye. 

İlgili firma sadece ikaz edilmek ile yetinildi idari ve teknik şartnameler harfiyen uygulanmadı. 

Uygulayamadılar. 

Bunları da yazdık. 

Ama içerde bir kitle var, gelen gidin BAŞHEKİMLERE efendim dışarıda yaparsak devlet karda, içerde yaparsak zararda gibi beyanatların alt yapısını oluşturan uyduruk, kıytırık piyasa araştırmaları ile yanıltıyorlar. 

Bunları da dile getirdik. 

Yine yetkilisi, ilgilisi o yerli olmadı. 

Bir neyse de buraya dedikten sonra geliyoruz bu işin detaylarına.

Bizim gözümüze çarpan hususlara ve bunları buradan dile getirerek uyarmaya devam ediyoruz. 

Ne için? 

Devlet için, millet için, tüyü bitmedik yetimin hakkı için, şehidin hakkı için, bey tül mal dediğimiz hazine için…

Geçen yıl bu iş 1 yıllık çıktı.

Ne hikmet ise bu yılda bir yıllık çıkıyor ve ACİL ibaresi ile istem yapılıyor (!)

Elimdeki evraklarda bu aynen bariz belli…

İşin istemini Müdür Yardımcısı Sevda Yılmaz yapmış. Ardından ünitenin sorumlu Başhekim yardımcısı Memnune Çamsarı onaylamış ve imzalamış, ardından Hastane tahakkuk memuru ve müdürü olan Şemsettin Karadoğan imzalamış Ve en sonunda satın almaya gelmiş orada da Başhekim yardımcısı Tülin Göçmen imza atmış böylece iş ihaleye çıkmak üzere hazırlığı başlamış olmuş.

Evrak kayıt tarihi 11.10.2011 numarası 861

Kirli çamaşır yıkama ve ütüleme işi 1 yıllık… 

280.000 kg.

Teknik şartname ekindedir denilen istem kâğıdın ekindeki şartnameyi inceliyoruz.

Teknik şartnameyi hazırlayanlar: Müdür yardımcısı Sevda Yılmaz, kimya mühendisi Gülay Tunç, Başhemşire yardımcısı Zeliha Şimşek..

Teknik şartnamenin her sayfası hazırlayanlarca imzalı olup 4 sahife.

İdari şartnameye bakıyoruz.

Burada da isimleri kontrol ediyoruz.

Müdür Yardımcısı Ali Bozkurt, Sevda Yılmaz, Kimya mühendisi Coşkun Eriş, Başhekim Yardımcısı Güntekin Çalışkan, bu arada bir de memura kaşe bastırıp imza attırmışlar Saniye Arıcı, Onaylayan Başhekim Yavuz Gözükara…

16 sayfa olan idari şartnamenin her sayfasını imzalamış ve işleme koymuşlar.

Dikkat edin, teknik şartnameyi hazırlayanlar arasındaki bir isim SEVDA YILMAZ idari şartnamede de var. 

Oysa teknik şartnamede bulunan kimya mühendisi Gülay Tunç İdari Şartnamede yok yer verilmemiş bir başka üye Kimya mühendisi Coşkun Eriş var. 

Hastanede yeterince müdür yardımcısı ve idareci var.

Nasıl ki Kimya mühendisi diğer şartnamede farklı isim ise burada müdür yardımcısı da değişebilirdi. 

Sevda Yılmaz yerine bir başka müdür yardımcısı olsa zarar görmezdiniz. 

Olabilirdi, ama olmamış. 

Teknik şartnameyi hazırlayan ile idari şartnameyi hazırlayan isimlerin aynı olması belki kanunen size şu an sıkıntı yaratmıyor olabilir ama insanlarda hoş bir etki yaratmıyor.

Ayrıca daha önceleri TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMELERİ AYNI İSİMLER HAZIRLAMAZLAR VE muayene komisyonları ile kontrol komisyonları ayrıca satın alma komisyonlarında görev yapanlar aynı isimler olmazdı. 

Siz yinede dikkat edin. 

Çünkü İhalelerin şeffaflık ilkesini ve serbestlik rekabet ilkesini bozarsınız.

TEKNİK ŞARTNAMEYİ İNCELİYORUZ:

Nasıl yıkanacak, nasıl temizlenecek, ne kullanılacak onların detaylı açıklamaları var. ÇAMAŞIR YERİ İLE İLGİLİ KURALLAR başlığı altındaki bölüm gözümüze çarpıyor.

1- Yüklenici firma TSE ve – veya İSO kalite belgeli olmalı,

2- İşyeri mümkün ise tabi olarak havalandırmalı, havalandırmanın suni olarak yapılması halinde mekanik havalandırması bulunmalı elektrik tesisatı ve topraklaması TSE’ye uygun olmalıdır

3- Hastane çamaşırlarının hijyeni açısından çamaşırhanenin zemini su geçirmez ve kolay temizlenen bir maddeyle kaplanmalıdır (Mermer, granit, fayans vb)

4- İş yerinin tümü zeminden en az 2 metre yüksekliğe kadar fayans mermer v.b su geçirmez malzemeyle kaplanmalıdır. Tabandan- tavana yükseklik en az 3 metre olmalı

5- Zemin; makinelerin çalışmasından doğacak titreşimlere dayanıklı yapı ve özellikte olmalı

6- İş yerinin su kesintilerinde hizmet aksaması olmaması için ihtiyacını karşılayacak en az 20 ton arası yedek su deposu bulunmalıdır.

7- İşyerinin atık su arıtma tesisi olmalıdır

8- Kirli enfekte çamaşırlar ile kirli normal çamaşırların yıkama alanları farklı olmalı ve bir arada bulundurulmamalıdır.

Şimdi bu maddeyi bir ele alalım..

TSE yi İSO yu geçtik, 2 maddedeki istemler ne için? 

Kim için, neden? 

Siz bir hizmet alımı yapıyorsunuz. 

Çamaşırınızın nasıl yıkanacağı ve tertemiz geleceğini belirlersiniz, adamın iş yerindeki havalandırma, elektrik tesisatı ve topraklamasının TSE sinden size ne? 

Bunu niye yazıyorsunuz? 

Zaten şu anda Yapılar yapılırken denetimden ve TSE den yeterlik alarak yapılıyorlar ayrıca bu sizin söylediklerinizin biri eksik olsa işyeri ruhsatı alamaz.

Ruhsatını almış çalışıyor ise, bunu kabul etmek durumundasınız. 

Bu kadar ince ayrıntıya ne gerek var?

3.ncü maddede ise çamaşırhanenin zemini tarif ediliyor. 

Şöyle olacak böyle olacak deniyor. 

Okuyun bakın. 

Allah aşkına çamaşırhane olur da farklı malzemeden zemini yapılmış olursa ve sizin isteklerinizin üstünde üst koşulları taşır ise yok sizi kabul etmeyiz deyip o firmaya işi vermeyecek misiniz?

4. üncü madde ise tam bir tiyatro. 

Bu işi alan adamın işyerinin tümü zeminden en az 2 metre yükseklikte fayans, mermer v.b malzeme ile kaplı olacak (!)

Size bunun ne faydası olacak?

Adamın yaptığı iş ve hizmetin kalitesi mi önemli, yoksa işyerinin dandini, dandini destana görünümü mü?

Ve bu aktardığınız şartlar MERSİN de hangi işyerinde, çamaşırhanede, yâda fabrikada var?

Akla ilk gelen birini tarif ediyorlar oluyor.

İnşallah öyle değildir.

5. madde yi okuyun adamın iş yerinin zemini ile ilgili nitelik belirlemişsiniz. 

Size ne? 

Adamın iş yerinin zemininin titremesi sizi ne ilgilendirir? 

Yıkanan çamaşırınızın kötü gelmesine mi sebep? 

Kirli gelmesine mi sebep olur? 

Niye bu madde konmuş?

6. madde ise bir garip. Su kesintisi olursa ne olacak mış, bunun için adamın en az 20 tonluk su deposu olacak mış… 

Yahu kardeşim size ne? 

Su kesilirse başının çaresine kendi baksın. 

Sizin şartnamenize her tür doğacak aksaklıktan adamı sorumlu tutar, gerekli cezai müeyyideyi koyarsınız işinize bakarsınız. 

Su deposunun büyüklüğü, yedeği fazlası sizi ne ilgilendirir?

7 madde: iş yerinin atık su arıtması meselesi. 

Sizin bununla ne ilginiz var, kirli çamaşırlarınız arıtma tesisinde mi yıkanacak kurutulacak? 

Eğer yok ise ruhsat veren belediye düşünsün, çevre müdürlüğü düşünsün gereğini yapsın. 

Siz böyle bir şart neden koyuyorsunuz?

8. madde ise bir gırgır ki sormayın.

İlkokul çocuğuna söyleyin güler. 

Kirli çamaşırları ikiye ayırmış kirli çamaşır ve kirli enfekte çamaşır demişler bunların depolandığı biriktiği ve yıkandığı yer ayrı olmalı demişler.

İŞTE sadece bu maddedeki belirleme ve istemlerin bile birisi MERSİN’DEKİ diğer firmalarda yok ise adam işe giremeyecek. 

Niye?

Bu doğru bir davranış ve şartname uygulaması mı?

Ne gerek var?

Serbestlik, rekabet, açıklık ilkesine zarar veriyor.

Kamu ihale genel tebliği ortada.

İlgili hizmet alımı yönetmelikleri ve genelgeleri ortada…

Şimdi diyeceksiniz ki, benimde elimde değişik kurumların bu işle ilgili yaptığı şartnameler var.

İyi de be bilader, kötü örnek, örnek olmaz ki.

Onlar öyle yaptı diye sizde öyle yapmak zorunda değilsiniz ki…

Uyarıyoruz.

Siz bari hata yapmayın.

ŞARTNAMENİN “ÇAMAŞIR YIKAMA EKİPMANLARI” başlıklı bölümünde ise daha farklı bir izahat var.

Geçen yılda başkaca şartlar vardı, uyardık aldırış eden olmadı.

1 maddede demiş ki 5 adet en az 40 kg lık yıkama kapasiteli sanayi tipi otomatik makine…

Niye?

Belki adamın elinde 10 adet 20 kg lık makinesi var, şimdi o adam bu işe girmesin mi yani?

Kurutma makinesi demiş, 4 adet en az 40 kg makine demiş. 

Niye adamda 8 yâda 10 adet 10 yâda 20 kg lık makine vardır, şimdi bu girmesin mi bu işe?

Enfeksiyonlu çamaşırı yıkama makinesi denmiş 2 adet en az 40 kg lık yıkama kapasiteli, hijyenik bariyerli çamaşır yıkama, sıkma makinesi (sanayi tipi otomatik) demişsiniz. 

2 adet olacağına 5 adet olur 20 kiloluk olur, yâda 7 adet olur 30 kiloluk olur. 

Size ne o kilosundan ve adedinden. 

Üstelik Bariyerli demişsiniz. 

Jartiyerli olsa olmaz mı? (!)

Güldürmeyin Allah aşkına. 

Bariyerden size ne? 

Ha bariyerli, ha bariyersiz, size ne getirisi var?

1 adet silindir tipi ütü makinesi istemişsiniz sanayi tipi,

Katlama paketleme makinesi 1 adet sanayi tipi istemişsiniz,

1 adet buhar makinesi sanayi tipi istemişsiniz,

1 adet de büyük boy pres ütü istemişsiniz.

Kendi malı olacak demişsiniz.

Bu şartlara haiz MERSİN de kaç firma var?

Buradaki firmalarda bu şartlardan biri varsa bir diğeri yok.

Şartların hepsini taşıyan kim var.

Sanki birini tarif etmişsiniz!

Belki burada işe girecek olan adam ortak girişim yapar, belki adam dışarıdan gelir bu işe teklif atar almak ister, niye yolları bu denli tıkıyorsunuz?

Bu şartname ve içeriği yasalar, kanunlara, yönetmeliklere, genelgelere ve vicdana uymamış.

Bakın dün bir yazı yazdım aşağıda verdiğim linkte duruyor, onu da tıklayıp bir okuyun… Faydası olacaktır.

http://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=87760 

Uydu diyorsanız ben yazıyor şimdiden sizleri naçizane uyarıyorum.

Gerisi sizin bileceğiniz iş.

Bu kadar detaylı istemler yapıp teknik ayrıntısını yaptığınız makine ve teçhizat için niçin aynı yerde bu makine ve teçhizatı koruyacak, onaracak, sıkıntı olduğunda devreye girecek teknik adam şartı koymuyorsunuz?

Bakın aynı hastanede MUTFAKTA yemek pişiyor. 

Sizin kadrolu devlet memuru olan diyet uzmanlarınız var. (4 kişi)

Buna rağmen, o iş için hazırladığınız şartnameleri bir inceleyin. 

Yükleniciden de ayrıca kadrosunda sigortalı olarak diyet uzmanı çalıştırmasını istiyorsunuz. 

Sizce niye?

Burada da bu kadar ince detay verip, makine tarif edip, gücünü tarif edip, iş yerinin koşullarını tarif edip her şeyi istiyorsunuz da, bunların bakım ve onarımını yapacak olan, bir sıkıntı halinde teknik olarak çözecek olan o yüklenicide kadrolu çalışacak olan sigortalı bir teknik adamı niçin istemiyorsunuz?

Bu istediğiniz makine ve teçhizatın bakım ve onarımını kim yapacak?

Diyeceksiniz ki gerek yok, bize ne kim yaparsa yapsın…

Elbette yok.

Size ne, bize ne?

Sizin isteklerinizin karşısında bu soruyu size sormam gerektiği için sordum.

Yemekte de diyet uzmanına gerek yok.

Çünkü 4 kadrolu devlet memuru olan size ait diyet uzmanı var aşağıda.

Orada bu madde neden konmuş, burada bu madde neden konmamış bir mukayese edin, tartışın, inceleyin, istişare edin diye yazdım.

Yani?

Yanisi şu..

Şartnameleri kanun emrini yerine getirip İŞİN EHLİ VE UZMANLARINA YAPTIRMIŞ OLSANIZ bu sıkıntıları yaşamazsınız. 

Yine aynı şekilde muayene komisyonlarını ve kontrol teşkilatlarını işin ehli ve uzmanlarından oluştursanız mesele kalmaz.

İdari ve teknik şartnameleri siz hazırlıyorsunuz, içerikleri kısıtlayıcı, rekabeti engelleyici olmamalı.

Birilerini tarif eder olmamalı.

Yapılacak ihaleye beş firma girecekse 15 firma girmeli.

Rekabet olmalı.

İşte onun için devlet bu şartnameleri hazırlarken ve ihaleyi yaparken, ilgili kurul ve komisyonlar için özellikle İŞİN EHLİ VE UZMANI diyerek belirlemeler yapmış.

Şimdi bir bakalım, bu idari ve teknik şartnameyi hazırlayanların hangisi bu işin EHLİ VE UZMANI?

Eğitim, tahsili, yetkisi bu işle örtüşüyor mu?

Şimdi biri kalkıp diyecek ki, kimya mühendisi var ya!

Var da, deterjan almıyorsun ki, ilaç almıyorsun ki, ÇAMAŞIR YIKATACAKSIN.

Kaldı ki ona da saygı duyduk, öptük başımıza koyduk.

Şartnameyi hazırlayan komisyonlardaki herkesin işin ehli ve uzmanı diyor. 

Diğerleri işin uzmanı hiç değil.

Ne var bunda, hepimiz evde çamaşır yıkıyoruz, yabancı mıyız, altı astarı kirli çamaşırı yıkamak mantığı ile bakarsanız, o zaman bende madem bu kadar hafife alıyorsunuz, şartnamede niye bu kadar detay istediniz o zaman derim!

Yapmayın.

Bu devletin işi, malı, parası…

Üstelik kendi imkân ve olanaklarınız var iken bir film ve senaryo ile bu işi ihaleye çıkıyorsunuz (!)

Niye ki?

Devletin orada makinesi, kurulu alanı var, personeli de var. 

Bir deterjan alıp yıkamak kalıyor, ama yapmıyor özele veriyorsunuz. 

Üstelik bir yıllığına…. 

Her yıl tekrarlansın (!)

Biri çıksın ihaleden önce bu işleri iyice bir inceleyip, ilgili ve yetkilisinden bunun sebebini sorsun.

Tüyü bitmedik yetim adına, şehit adına, hazine adına…