Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Bu YEMEK MDH’ de pişti, soruşturmaya düştü…

Mersin Devlet Hastanesi yemek ihalesi aylardır sonuçlanmadığı gibi, işe hile ve desise katmaya çalışanlar yüzünden olay bir türlü aydınlanamıyor. Sağlık Müdürlüğü olaya el atıp detayları ile bir an evvel ortaya çıkartmalı ve bu suçu işleyenler ADLİYEDE hesap verdiği gibi idari yönden de gereken cezalara çarptırılmalı. Adalet ve hakkaniyetten sapılmadan, siyasi torpil ve baskı yapılmadan bu işler bir an evvel tecelli etmeli. Sn. Bakan Recep AKDAĞ’ ın adını kullananlar dikkat etmeli. Bizim arkamızda BAKAN’IN DANIŞMANLARI VAR, ARKAMIZDA BAKAN VAR, ARKAMIZDA BAŞBAKAN’IN DANIŞMANLARI VAR, İL BAŞKANI VAR gibi laf ve sözler hiç yakışmıyor.

Bu tür davranışlar toplumda derin yaralar açıyor.

Adaletten şaşmayınız diyoruz ve bu gün size belgelerle YEMEK işinde rezaleti aktarıyoruz.

Yemek ihalesi DOSYASININ fotoğraflarını yayınlıyoruz. İbretlik ve hayretlik görüntüler. Şu meşhur ÖRTBASÇI soruşturmacılardan birine verdiyseniz, AYAĞINI DENK ALSIN, ATTIĞI ADIMA DİKKAT ETSİN, OLAYLARI YOK SAYIP, İŞİ kapatmasın diye yayınlıyoruz.

Yine söylüyoruz ve vakit kaybedilmemesini belirtiyoruz.

Yiten giden zaman içinde, ilgili ve yetkililer için gereğini yapmakta geciktikçe, işi savsakladıkça, o kişiler hata yapmaya, devleti zarara uğratmaya devam ediyorlar.

Bu iş, bu soruşturma ve inceleme MÜFETTİŞLİK BİLGİ VE BECERİSİ ister.

Bu olayı kapatmak isteyenler var ise yanılırlar.

Biz bu olayı KAMUOYUNA günler öncesi TAŞIDIK.

Taşımaya devam edeceğiz.

Arkalarında kim olursa olsun.

Ki, biz BAŞBAKAN VE SAĞLIK BAKANININ bu kişilerin arkasında olduğuna ve yanlışa geçit vereceğine inanmıyoruz.

Neyse…

Meşhur yemek ihalesi yapılır.

25.2.2011 günü ihale aşamasında diyet uzmanları tutanak tutarlar ve komisyonun eksik toplandığını belgeler, başhekime sunarlar.

Hem de iki ayrı tutanak.

Aynı zamanda 25.2.2011 günü ihale anında önlerine gelen ihale kararına MUHALEFET ŞERHİ düşerler.

Şerhte ise, şu nedenle ihale kararına muhalefet ediyoruz derler.

Üç diyet uzmanı da ihale kararı evrakına ayrı ayrı şerh düşerler ve altını imzalarlar.

Bu ihalede, ihaleye ihale anında ve toplantı zamanında katılmayan üye, MDH müdürü Şemsettin Karadoğan.

Sendikacı.

Sendika başkanı.

İhale komisyonu kanuna aykırı bir şekilde toplanır ve eksik şekilde toplanır.

Ama Komisyon Başkanı Dr.Ali Toplu ve Müdür Yardımcısı Tülin Baysal ikilisi her zaman olduğu gibi “güç bende” anlayışı ile eksik toplanan komisyonda kimseye bir şey söylemeden ihale kararını yazar milletin önüne getirirler.

Konunun DAL uzmanı olan ve bilinçli kişiler olan DİYET UZMANLARI ise olayın yasal olmadığını, usul hatası yapıldığını, kanuna aykırılık olduğunu ve ayrıca bu işin bu verilen fiyat ve tekliflerle yapılamayacağını söyler izah eder ve önlerine getirilen karara şerh düşerler.

Ne olursa olur.

Şerh düşülen karar ihaleye katılmayan fakat sonradan gelerek karara imza atan MDH müdürü ŞEMSETTİN KARADOĞAN’ın imzası da atıldıktan sonra ita amirine sunulur.

Bu arada, İta amirinde önceden verilmiş olan diyet uzmanları tarafından tutulmuş konu ile ilgili eksik toplanıldı, usule aykırıdır tutanakları da  mevcut.

Ayrıca şikâyet dilekçeleri var.

Bu dilekçeyi ise BAŞ DİYETİSYEN vermiş..

Buna rağmen Başhekim bunlar olmamış gibi ve her şey normalmiş gibi, önüne gelen ihale kararının üzerine kendi el yazısı ile “Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılarak kararın tekrar değerlendirilmesi” diye not düşer ve dosyayı komisyona geri gönderir.

Oysa yapması gereken önüne gelen kararı ya bir nedenle onaylayacak, ya ihaleyi bir nedenle iptal edecek.

Başhekim bunu yapmıyor, İhale komisyonuna birde talimat veriyor.

Oysa ihale aşamasında ve satın alma komisyonu ihalede iken ve karar aşamasında iken ve karar vermişken böyle bir emir ve talimat vermesi, yâda talepte bulunması İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK anlamına gelmektedir.

Ama yapıyor.

Ve kimsede kendisini uyarmıyor, Başhekim bey bu iş böyle olmaz demiyor.

Hani Dr. Ali Toplu ve Müdür Yardımcısı Tülin Baysal her şeyi, her kuralı, yasayı, kanunu, biliyor ya, sıkıntı yok diyorlar, oluyor bitiyor (!)

Derken bu talimat üzerine, satın alma komisyonu ve bu ihaleyi gerçekleştiren başrol oyuncuları Dr.ALİ TOPLU ile müdür yardımcısı TÜLİN BAYSAL, aynı anda ilgili ihaleye katılım yapan firmalardan ekonomik sorgulama istiyorlar. Firmalara bunun için süre veriyorlar. Bu işlemi yazılı olarak da ilgili firmalara bildiriyorlar…

Buda kayıtlara geçer….

Bu arada biz HABSERANALİZ olarak bu olayları yazar, çizer duyururuz.

Sıkıntı başlar.

Derken acaba bu adamların yazdıkları doğru mu, biz hata mı yaptık, yanlışa mı düştük, nerede hata yaptık diye bu işleri kendilerinden başkaca bilenlere sorar danışırlar.

Toros Devletten satın almalarda çalışmış bir müdür muavini ile yine kendileri ile çalışmış olan eski bir satın almacı müdür muavinine sorarlar.

Yaptıkları yanlışı ve felaketi anlarlar.

Ne yapacaklarını şaşırırlar.

Firmalara verdikleri ekonomik sorgulama süresinin bitimini beklemeden telaşla bu kez İhaleyi bozarlar.

Bozma gerekçesi ise 2275 sayılı yazı 7.3.2011 günü ilgili firmalara tebliğ edilir.

Gerekçe şu: “4734 sayılı kanunun 6. maddesindeki ihale komisyonu eksiksiz toplanır. Ve kararlar çoğunlukla alınır hükmü yerine getirilmediğinden iptal edilmiştir” denir.

Hayda…

Biz bunu yazdık, üstelik bunun böyle olduğunu komisyonda olan diyet uzmanları tutanak tutup ita amirine zamanında ve süresinde bildirdiler.

Buna rağmen ita amiri ihaleyi bozmayıp ekonomik sorgulama istetti, talimat buyurdu…

Ve komisyon başkanı Dr. Ali Toplu ile Müdür Yardımcısı Üye Tülin Baysal marifetiyle istediniz, aradan zaman geçti, bu sefer başa dönüp işi bozdunuz.

Oysa ihale kararı,  ita amirinin önüne geldiğinde yapılması gereken yasal işlem buydu.

Biz yazdık, çizdik, bağırdık, şikâyet söz konusu oldu, aradan 1 hafta geçtikten sonra iş bozuldu.

Bak şimdi….

Belli ki ya işi bilmiyorsunuz, ya maksatlı ve kasıtlı yapıyorsunuz?

Birileri bu işin hesabını artık bu kişilerden sorsun.

Ayıp oluyor.

Devletin kurumu KİMSENİN KEYFİYETİ İLE KİŞİSEL TASARRUFU İLE yönetilemez.

Gelelim Diyet Uzmanlarının konu ile ilgili 25.2.2011 günlü üç ayrı tutanakları ve28.2.2011 gün 1538 sayı ile MDH kayıtlara giren 3 sayfalık BAŞ DİYETİSYENİN el yazıları ile şikâyetlerinin içeriğine:

Konu, Yemek ihalesi… İlgi, ihale komisyonunun görev ve yetkileri… DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ’NE/ MERSİN… 25.2.2011 Cuma günü saat 14.oo da gerçekleştirilen yemek ihalesinde ihale komisyonu üyesi ilgili dal uzmanı olarak görev aldım.

16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı resmi gazetede yayınlanan 4734 sayılı kamu ihale kanununun 6. Maddesi gereğince‘idare, ihaleyi gerçekleştirmek üzere bir komisyon oluşturur. İhale komisyonu biri başkan, ikisi ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, tek sayı olmak üzere ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak yeterli sayıda yedek üyeden oluşur. İhale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonunca yapılır. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. İhale komisyonu gelen teklifleri değerlendirip ihaleyi sonuçlandırmakla yükümlüdür’ denmektedir.

Kamu ihale Kanununun komisyonlarla ilgili maddesinin gayet açık olmasına rağmen, komisyon başkanı Dr. Ali Toplu tarafından gerek ihale sırasında gerekse ihale sonrasındatelafisi mümkün olmayan usul hataları yapılmış olup ihale, kamu ihale kanununun6. maddesine göre aykırılık teşkil etmektedir.

1- Hastane müdürü Şemsettin Karadoğan komisyon üyesi olmasına rağmen ihaleye katılmamış, başkan tarafından zamanında tedbir alınmaması nedeniyle yedek üye de çağrılmadığından ihale 1 eksik üyeyle yani 6 kişiyle tamamlanmış, komisyonun tek sayı olması kuralını ihlal etmiştir.

2- İhalenin saat 15.o5 de tamamlanmasından sonra. Başkan tarafından 15.30 da toplanılacağı söylenmiş, komisyon üyeleri Diyet Uzmanı ÖZGE KARASALAN ve Diyet Uzamanı MELEK KURNAZ ile 1 Saatten fazla toplantı odasında beklememize rağmen kimse gelmemiştir.

3- Komisyon üyelerini beklemeye devam ederken odaya gelen başkan Dr. Ali Toplu ve üye Tülin Baysal (Müdür yardımcısı) tarafından ihale kararı yazılarak getirilmiş ve masaya konmuştur. Komisyon toplanmadığı, hiçbir değerlendirme yapılmadan 2 kişi tarafından karar yazılması nedeniyle yaptığım itiraza, “sizlerin de aynı fikirde olduğunuzu sandık”  şeklinde bir açıklama getirilmiştir.

Burada da kanunun “komisyonun ihale sürecindeki bütün teklifleri değerlendirip ihaleyi sonuçlandırmakla yükümlü olduğu” kuralı ihlal edilmiştir.

Komisyon başkanı ve bir üye komisyonun tümü adına ihale kararı değerlendirerek üyelere psikolojik baskı uygulamışlardır.

4- Konu ile ilgili tartışmalar sürerken gelen hastane müdürü Şemsettin Karadoğan ihaleye girmediği için ihalenin hiçbir sürecine katılamayacağını ve imza atamayacağını söylememe rağmen, süreç hakkında hiçbir fikir ve bilgi sahibi olmadığı halde kararı imzalamıştır.Böylelikle girmediği bir ihalede varmış gibi gösterilmesine bilerek izin vermiştir.

Sonuç olarak: 25.2.2011 tarihinde yapılan ihale de Kamu İhale Kurumunun ihale komisyonları ile ilgili 6. maddesi defalarca ihlal edilmiş olup sözü edilen usul hatalarının tekrarlanmaması nedeniyle bu ihale güvenirliliğini yitirmiştir.

İhalenin tarafınızca bir kez de bu hususlara göre değerlendirilmesini bilgilerinize arz ederim.28.2.2011 ŞÜKRAN ALPARGIN (Diyet uzmanı- ihale komisyon üyesi)

Konunun uzmanı olan ve komisyonda üye olan 3 kişi hem karara şerh düşüyorlar, hem BAŞ DİYETİSYEN aracılığı ile bu itirazı yapıp şikâyet ediyorlar, hem ayrıca tutanak tutuyorlar.

Fakat ita amiri olan ve yetkiyi elinde bulunduran BAŞHEKİM ihaleyi bu şikâyet ve tutanaklar üzerine bozmuyor. 

Aksine EKONOMİK SORGULAMA YAPILSIN talimatı veriyor, eliyle ihale kararının üzerine yazıp not düşüp emrediyor.

Komisyon bunun üzerine Dr. ALİ TOPLU ve Müdür Yardımcısı Tülin Baysal talimatıyla ilgili firmalardan sorgulama isteyip süre tanıyorlar.

Ve aradan zaman geçiyor.

İhale 25.2.2011 günü yapılmış.

İta amirine gitmiş.

Aynı gün tutanak var, eksik işlemler ve hatalı davranışlar başhekime bildirilmiş.

Yine o kararda 3 ayrı muhalefet şerhi var.

Fakat bunları umursayan yok.

Derken 28.2.2001 günü yukarıdaki dilekçeyi veren BAŞ DİYETİSYEN ŞÜKRAN ALPARGIN olayı detaylı ve açık seçik yazıyor, uyarıyor.

Yine tın yok.

Kimse umursamıyor.

Tabi biz bu arada edindiğimiz bilgiler ışığında sürekli ardı ardına yazıp çiziyoruz.

Bizden de çok rahatsızlar.

Basına kim bilgi veriyor, kim yazdırıyor, içimizdeki hain kim araştırmasını yapmayı ihmal etmezlerken aradan günler geçiyor.

Ve 4.3.2011 günü yeni bir iptal kararı alıp 7.3.2001 günü ilgililere işi iptal ettik diyorlar.

Gerekçe ise “komisyon eksik toplanmış”

Tam bir komedi ve melodram..

ÖTE YANDAN bu işler gelişirken sürekli biz yazıp çiziyor kamuoyuna taşıyoruz ya, orada KOMİSYON ÜYESİ olup bu şikâyetlere maruz kalan diğer 4 kişi bir araya gelipBİLGİSAYAR ORTAMINDA bir başka tutanak tutup, Başhekimliğe arz ediyorlar.

İçerik ise ihale aşmasında yani onların tuttuğu bu tutanaktan 1 hafta önce yaşanan ve tutulan tutanaklardaki hususları yalanlayan ve suçu diğer tarafa atan bir tutanak oluyor.

Nede olsa önceki onları suçlayan tutanak, dosyadaki muhalefet şerhleri ve ayrıca şikâyet dilekçesi ellerinde ya, hemen karşı bir savunma stratejisi geliştirip tutanak tutup MDH kayıtlarına sokuyorlar.

MDH kayıt defterindeki tarih ve sıra numaralarından olay ortaya çıkacaktır.

Olay ört basa yönelik, işi kapatmaya ve savsaklamaya yönelik boşa çabadır.

Bu işin hesabını soracak olan bir yetkili yok mudur?

İhaleler, alım satımlar ve satın almadaki İşler böyle keyfi, arzu ve isteğe göre mi sürdürülecektir?

Üstelik o tutanağı tutanlar komisyona katılmayıp sonradan gelip imza atmak ile işe fesat karıştıranlardan biridir.

Yine bir başkası ise her dönemde ihalelerde sıkıntı yaratan ve her zaman sorun çıkaran biridir.

Ve bir diğeri ise TAHAKKUK da bunların emrinde çalışan memurdur, şeftir.

Yani biri Komisyondaki komisyon başkanı olan Başhekim yardımcısı Dr. Ali Toplu, Diğeri komisyona katılmayan sonradan evraka imza atan müdür Şemsettin Karadoğan, diğeri müdür yardımcısı Tülin Baysal olup bir diğeri ise onların memuru durumundaki şefleri Dursun Duru’dur..

Böylelikle 4 kişiyi tamamlamış kendilerini haklı çıkartacak ve olayları düze çıkartmaya çalışan bir tutanak tutmuşlardır.

Olaya bakın…

Peki, bu gerçekleri görecek olan ve bu tarafları en ince detayları ile dinleyip işi araştıracak olan bu yanlış işin hesabını soracak olanlar nerede?

Dehlizlerde mi çalışıyorlar?

Nerede bu BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ?...

Gelin ve bu işin hesabını bir an evvel sorun.

Ve bu ihale kararında iş kime neden ve niçin verilmiş, niye ısrar ile o firma diye diretilmiş, bunu da sorun.

İhaleye fesat karıştırmak nasıl olur, onu da iyice araştırın..

Ayıp oluyor…

İşte size yazımızın içinde ilgili dosyanın fotoğraflarını veriyoruz. Bakın inceleyin. Her şey ortada… Keyfi çalışma ve kanun yasa tanımaz tavırlar gün gibi aşikâr.

Tabi bir şey olmaz.

Bunların kiminin arkasında SENDİKA var…

Kiminin arkasında ise BAKAN- BAŞBAKAN var (!)

Fırat’ın kenarındaki kuzu adaleti öyle mi?

Hak hukuk içeren çalışma olacak öyle mi?

İşit inanma.

Bekleyeceğiz göreceğiz.

İşin KAMU adına ve kamuoyu adına takipçisiyiz..

www.haberanaliz.net

HERKESİN CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ.

Gönderin yayınlayalım. (Ancak cevabı yazıda, haberde adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız)

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ MAİL ADRESİ

batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com 

Cevaplarınız hiç bekletilmeden yayınlanacaktır.