Mustafa GÖKTAŞ

Mustafa GÖKTAŞ

Mail: mustafagoktas006@gmail.com

Çek herkese bir Adalet!

Ülkemizde son yıllarda en çok konuşulan ve tartışılan konu, ADALET konusu ve yargı sistemidir...

Bir mahkemenin verdiği karar diğerinin verdiğine uymuyor, örtüşmüyor.

Benzer davaların karmakarışık neticeler verdiği görülüyor.

Bir bakıyorsunuz yargı suçluyu beraat ettiriyor, suçsuzu ise mahkûm ediyor.

Tartışmalar alıp başını gidiyor.

Sosyal medya coşuyor.

Siyasiler koro halinde beyanat veriyor.

TV ekranlarında UZMAN BİLİRKİŞİLER(!) tartışıyor....

İşin suyu çıkıyor.

Tabi bu adaletsiz kararlardan en çok yarayı yine yargı alıyor.

Olan Adalet sistemimize oluyor.

Çünkü verilen, hak- hukuk- adalet içermeyen kararlar ile oluşan, hukuksuzluğun açtığı yarayı, ne yazık ki hiçbir ilaç tedavi edemiyor...

Haksız, hukuksuz, adil olmayan kararlar ile verilen cezalar toplumsal barışa zarar veriyor.

Adalet yoksa hiçbir özgürlükten bahsetmeyiniz.

Barışın en temel sigortası, Adalet ve Özgürlüktür.

Adaletin adil, hakça, eşit bir şekilde tecelli etmediği toplumlarda özgürlük güven altında olmaz.

3 Vekilin vekilliği düşürüldü.

Hemen gözaltına alındılar ve yine tartışmaya başladık.

Tartışmayı da bilmiyoruz.

Hep yüksek sesle ve kavgacı, ötekileştirici üslupla konuşuyorlar.

Adaleti, kendin için değil, tüm herkes için, toplum için isteyeceksin.

Hakça- hukuka uygun- herkese adil ve eşit mesafede bir yargılama sistemini topluma sunacaksın.

Adalet istiyorum dersen bu bir talep olur.

Tüm toplum için herkes için eşit, hakça, adil, hukuka ve evrenselliğe uygun adaleti istersen bu bir tavır olur, duruş olur, davranış olur.

Daha bunun farkında değiller.

Kimin canı yansa keseri alıp adaleti kendine doğru yontmaya kalkıyor.

Bırakın bu ikiyüzlülüğü.

Adalet mülkün temelidir.

Adaleti feda ederek elde ettiğiniz kazanım, kazanım değildir.

Günlük üstünlüğünüze aldanarak hüküm kurmayınız.

Makamlar kimseye baki değil.

Bugün varsınız yarın yoksunuz.

Bir kişiye yâda topluluğa olan öfke, kin, sizleri o kişi yâda topluluğa karşı adaletsizliğe sevk etmesin.

Suçluların da hakları var.

Bunlar evrensel hukuk kuralları tarafından belirlenmiş.

Suçlulara karşı, elindeki yetki ve makamın gücünü kullanıp suç işlemek meşru değildir.

Devir değişir devran döner, rüzgâr tersine döner, suyun akışı değişir...

Adalet hepimize lazım...

Hak- hukuk- Adil olma- eşit olma gibi ilkeler hepimiz için geçerli olmalı.

Yazıyoruz diye kızıyorlar.

Çünkü yönetici ve idareciler kendine övgü düzenleri seviyor.

Hatta bazıları kendilerini alkışlatmak için ekip bile kuruyorlar.

Münafıklar, Fasıklar, Mürailer var...

Yanlışa yanlış diyen, doğruya doğru diyen MÜNADİLER yok.