Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Denizli’deki mahkemeye devam edildi…

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2013/47nolu dosya münderecatındaki duruşma yapıldı. Duruşmanın dördüncü celsesinde bazıları ilk bazı Tanıklar ise yeniden dinlendi.

Biliyorsunuz Bu konu ile ilgili bir önceki yazım 19 Eylül 2013 te yayınlandı.

Yazının başlığı ise “Bir ihaleye fesat dosyası da Denizli’den…” idi. İçeriğini okumak için yukarıda linkin üzerini tıklayın ve okuyun.  

O gün duruşmanın 24.10.2013 günü yapılacağını duyurmuştuk. Kısacası, Mahkemeden, Dosya kapsamı olayın,  İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK, KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALESİNE FESAT KARIŞTIRMAK suçunu oluşturuyor ve bu suça istinaden de TCK’ nın 37/1 yollamasıyla 235/1-2, a,3, 53/1 DEN tüm sanıkların cezalandırılmaları isteniyordu. Olay Denizli Devlet Hastanesi 2012- 2013 yılları için 175 kalem anestezi ve Yoğun Bakım Tıbbi Sarf Malzemeleri Toplu alımı ihalesini gerçekleştirirken meydana geliyordu.  Denizli Cumhuriyet Savcısı, 28.1.2013 günü 8 sayfalık iddianamesini hazırlamış ve hazırladığı iddianamenin sonuç bölümünde:  “Dosyada yer alan bilirkişi rapor içeriği itibariyle kamu davası açılmasına yetecek ölçüde delil bulunduğu yönünde görüş bildirerek dosyayı iade etmesi doğrultusunda şüpheliler hakkında kamu davası açmaya yeterli delilin mevcut olduğu anlaşılmış olmakla, şüphelilerin Mahkemenizde yargılanmasının yapılarak, yukarıda belirtilen sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur..”  Demişti.

Bildiğiniz üzere, Dava açılmış, duruşmalara başlanmıştı. Soruşturma No. 2012/15217- Esas No. 2013/840- İddianame no. 2013/56 Davacı Kamu Hukuku… Müşteki, Cuylan firması. Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi bu iddianameyi okumuş, şüpheli sıfatı ile adı geçenleri bu kez SANIK olarak addederek iddianameyi kabul etmiş, ilgililere tebligat çıkartıp duruşma gününü belirlemişti. Tensip zaptını 19.2.2013 günü tutmuş, Bu tensip zaptına göre: Uz. Dr. Ramazan Canural (Baştabip), Uz. Dr. Ramazan Yakıt (anestezi – ihale Komisyon üyesi) , Uz.Dr. İbrahim Ethem Çövüt (ihale komisyon başkanı), Ayşe Bilginan (Müdür yard. İhale Komisyon üyesi), Uz. Dr. Kenan Yıldırım (Başhekim yrd. İhale Komisyon üyesi), Fatma Başaran (Eczacı, İhale komisyon üyesi),  Hilal Türinay Kovan (Hemşire) , Uz. Dr. Hakkı Doğan (anestezi- ihale Komisyon üyesi) ni, ihaleye fesat karıştırmaktan SANIK durumuna sokmuş ve yargılamaya başlamıştı. İlk duruşma 12.4.2013 günü yapılmıştı. 1.nci celsede hâkim ve heyet tüm sanıkları, şikâyetçileri dinlemiş, dosyayı incelemiş ve bir karara varmıştı. O kararda Duruşma 28.5.2013 gününe bırakılmıştı. Derken 28.5.2013 günü mahkeme ikinci celse için toplanmış, Tanıkları dinlenmiy, Sanıkları dinlenmiş, duruşmada dile getirilen eksiklikler göz önüne alınarak, bu eksikliklerin giderilmesi için bir karara varılmıştı. Bu kez duruşma bu nedenlerle 8.7.2013 gününe bırakılmıştı. 8.7.2013 günü mahkeme heyeti tekrar toplanmış üçüncü celse açılmış,  Tanıklar dinlenmiş, Sanık vekilleri dinlenmiş, Gelmeyen bir tanığın zorla getirilmesine karar verilmiş, bir kişiye yüzüne ihtarat yapılmış, Duruşma bu kez 24.10.2013 gününe bırakılmıştı. Buraya kadar bir önceki yazımda zaten konuyu irdelemiştim. 

Şimdi geliyoruz 24.10.2013 günlü DÖRDÜNCÜ celseye… Sanıklar ve müdafileri duruşmaya katılırlar. Bir önceki celsede istenen tanıklar gelmişler. Tanık Yaşa Erim Gedik, Haydar Çağdaş Peker, Lüğen Çiftçi mahkemece dinlenir ve mahkeme onlara sorar, onlarda sorulara huzurda cevap verirler.  Duruşmanın tutanağını foto olarak aşağıda yayınlıyorum. Kimisi olay doğrular, kimisi suçu yine kabullenmez.

En son savcıya sorulur. Savcı : “Tanık beyanlarına bir diyeceğimiz yoktur, hazırlık aşamasında C. Savcılığı tarafından bilirkişi raporu aldırıldığı, bu bilirkişi raporunda 91.kalem ihale malzemesinin teknik özelliklerinin bir firmaya özgü özellikler taşıdığı ve bu nedenle bu kalemdeki ihalenin iptal edildiği şeklinde bir beyanda bulunulduğu iddianamede belirtilmekte, ayrıca dava konusu olan 90. Kalem malzemenin de yine tek bir firmaya ait özel ölçüleri işaret ettiği, 91. Kalem gibi iptal edilmesi gerekirken iptal edilmediğinin belirtildiği, bu nedenle 90. Kalem ihale konusu ve ihaleye katılan malzemelerin ve komisyon tarafından incelenen tüm malzemelerin birer örneklerinin varsa hastaneden yoksa firmalardan temin edilmek suretiyle öncelikle bu malzemeler konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılıp, ihale konusu şartnamenin teknik özelliklerine uygun olup olmadıklarının tespitinin istenilmesi, bu inceleme yaptırıldıktan sonra yeniden sanıkların üzerlerine yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşup oluşmadığı konusunda uzman bilirkişilerden oluşturulacak kurul tarafından rapor düzenlenmesinin istenmesine karar verilmesi talep olunur” der….

Mahkeme: Katılan vekillere tanık beyanlarını ve her tür delilini sunması için gelecek celseye kadar süre verilmesine, Sanıkları müdafilerine tanık beyanlarına ve her türlü delillerini sunmaları için gelecek celseye kadar süre verilmesine, Taraf vekillerinin beyanları alındıktan sonra bilirkişi incelemesi hususunun değerlendirilmesine, Bu nedenle duruşmanın 24.12.2013 günü saat.14.oo ‘e bırakılmasına oy birliği ile karar verir…