Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Evet, Zurnanın ZIRT dediği yere geldik…

Ne mi demek istedik?

Anlayan anladı.

Ben şu hastanelerin son halini bir kez daha aktarayım da, yetkili yetkisiz, ilgili ilgisiz bir kez daha ALLAH RIZASI İÇİN EL ATSINLAR..

TOROS DEVLET HASTANESİ

O kadar seslenmeden sonra YEMEK- ÖZEL GÜVENLİK VE GÖRÜNTÜLEME İHALESİ ile ilgili idari şartnameyi veb sitelerinde yayınlamışlar. Demek ki oluyormuş. Zor değil. Şimdi bunu burada yani kurumun veb sitesinde yayınladınız diye siz ne zarar gördünüz, devlet ne zarar gördü? Bilakis görmezsiniz, devlet kazançlı çıkar. Zaten eğer sizlere gelen genelgelere göz atsanız, bunun suç olmadığını, ihalelerde SERBESTLİK- REKABET- AÇIKLIK ilkeleri açısından faydalı olduğunu görürsünüz. Bir şey unutulmuş, yâda birilerinin işine gelmemiş. Onu da belertelim ki, onu da düzeltsinler. Bu işlerin idari şartnamelerini koymaya koymuşsunuz da, TEKNİK ŞARTNAMELERİ niye konmamış? Lütfedip onu da koyun. Önemli. Bakalım yemek olarak neler istemiş, detay olarak ne yazmışsınız bir görelim. 

Ayrıca Halen sitenizde Ağustos ayı döner sermaye ödemeleri var, Eylül ayı bir türlü yok. Düşünün Ağustostan beri güncellenmiyor yani.  Ağustos ayını anladık da, Eylül ayı Ekim ayının şu günlerine gelmemize rağmen orada neden yok? Niye konmuyor?

Bu arada önceki yazılarımda değginmiş olduğum müfettiş raporunda bir bölüm dikkatimi çekti. 20/5/2011 gün 12- 9 sayılı Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Dr. Mustafa İyice imzalı raporun içeriğinde ilginç ifadelere rastladım. Hani şu meşhur bir MUSTAFA SARI kardeşimiz var ya, onunla ilgili. Aktaracağım…

O raporda 8 inci sayfada şöyle der: “Söz konusu sözleşme devriyle ilgili olarak, 4735 sayılı kanunun 25.inci, kamu ihale genel tebliğinin 27.6 ıncı, 27.7 inci ve 27.8 inci maddesi maddeleri gereğince 4735 sayılı kanunun 20,22 ve 26. maddesine göre, ilgili idarece işlem yapılması gerektiği, …” demiş ve talimat verilmiştir. 

Bu talimatın verildiği tarih 2011’ in 5. inci ayı. O günden bu yana kadar aylar geçmiş. Halen rapor gereği uygulanmamış ve yapılmamıştır. Eğer rapor gereği uygulanmayacak ve yaptırılmayacak ise, bu raporlara ve soruşturmalara ne gerek vardı? Geç kalan adalet, adalet sayılmaz. Bakın yeni ihaleye çıkıyorsunuz. Ve ne hikmet ise her seferinde 2- 3 yıllığına çıkan iş bu sefer bir yıllığına çıkmış (!) Niye ki? Acaba ihaleden yasak getirilmesi istenen firma için bir yol mu bu? Bu iş bir yıllık çıkacak, nasılsa raporun uygulaması da gecikti ve geciktirildi, alsa, alsa ihaleden bir yıl yasak alır, derken bu şimdiki yaptığımız ihalenin de süresi o zamana bitmiş olur, biz yine işi aynı firmaya veririz mantığı mı var acaba? Ya hiç mi araştıran, soruşturan yok kardeşim?  Acaba bir yıllık yapılmasının nedeni, aynı firmanın elinde iş bitirmesi bir yıla tekabül eden alternatif bir firma mı var?  Bunun planlamasını yapan birileri mi var? Kim neyin peşinde? Dinleyin, takip edin, teknik ve fiziki takip yapın, bulun bu işin aslını özünü…

Bu hastane ile ilgili yazdığım haber ve ihbar telakki eden yazılarda, uzağa gitmeye gerek yok, bölgemizde ANAMUR DEVLET hastanesinde bu usulsüzlük ve yolsuzlukların onda biri yapıldı, devlet hemen gereğini yaptı, adamlar içeri girdi, tenzili rütbeler yaşandı, görevden el çektirmeler oldu, il dışı tayinler yapıldı, yargılamalar sürüyor. Orada öyle iken, burada bu işlerin on katı büyüklüğünde işler dönüyor, kimse o yerli olmuyor. Hayret değil mi? Kim var bu işin arkasında ve önünde? Hangi siyasiler baskı kuruyor? 

Gelelim şu meşhur kardeşimiz MUSTAFA SARI işine. O raporda 4.üncü sayfada yazan ifadeleri aynen buraya alıyorum. Bakın bu usulsüz devri, kanunsuz devri yaparken ne olmuş, ne bitmiş, kimler yaptırmış? 

“….. Toros Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Op. Dr. Cavit Göktaş ifadesinde; 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunun 10. maddesinde mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hallerin sıralandığını, buna göre gerektiğinde kurum tarafından belirlenecek benzeri haller ibaresinin kuruma zorunlu haller konusunda takdir yetkisi verdiğini, hastanelerinin yemek hizmetlerini yürüten ECE firmasının, sözleşmesini devretmek istediğini belirten dilekçesini kendisine sunduğunu, kendisinin de durumun incelenmesi için ilgili müdür yardımcısına havale ettiğini, ilgili müdür yardımcısı MUSTAFA SARI’nın izinli veya kursta olmasına rağmen dosyayı incelediğini ve kendisine devrin yasaya uygun olduğunu ifade ettiğini, iş bitirme belgesinin yeterli olduğunu kendisine söylediğini ve buna göre devri onayladığını beyan etmiştir (Ek.6/1)….”

Müfettişe zamanın başhekiminin verdiği yeminli ifade bu… Raporda ekinde ifade mevcut… Ve iş şu an yargıya intikal etmiş. Müfettiş suç duyurusunda bulunmuş. Ama o iş de tosbağa hızı ile ilerliyor olsa gerek ki, bir türlü gereken yapılmıyor. 

Bu arada kendi yaptıklarını görmezden gelen bu kardeşlerimiz kendi yaptıklarını görmeyip, kendilerini sütten çıkmış ak kaşık gibi görerek başkaları hakkında da gıybet yapmaktadırlar. Ayıptır. İftira iyi bir şey değildir. Siyasilere gidip karalamak, filanla kırıştırıyor, filanla yiyor içiyor, filana iş veriyor diye insan karalamak günahtır. 

Öte yandan raporu ve eklerini incelerken bir şey gözüme çarptı. Yine meşhur sendikanın meşhur müdürü MDH müdürü ŞEMSETTİN KARADOĞAN ın burada da ihale işlem dosyasında imzalarına rastladım. Yani bu usulsüz ve yanlış yapılan ihalede o dönemde oda orada müdür yardımcısı imiş ve bu dosya içinde onun imzaları da var. Araştırın. Şimdi niçin bu müdür olsun, bu müdür yardımcısı olsun, bu satın almada olsun, bu başhekim olsun, bu il müdürü olsun denerek kadrolaşma içine girildiği anlaşılıyor. Eğer SAĞLIK BAKANLIĞI İLGİLİ VE YETKİLİLERİ, sendika başkanı diyerek bu kişinin görüşlerine ve bilgilerine kıymet veriyor ise, vay sağlığımızın haline…

TARSUS DEVLET HASTANESİ

Tek bir ihale ilanı yok. Detayı yok. İstediğimiz kadar yazalım, kimsenin umurunda bile değil. Vallahi helal.. Sanki ayrı bir cumhuriyet orası... Doğrudan alımlarda yok, açık ihalelerde yok. 

Hastanenin ödeme tablosu ise hiç yok. O kadar uyarıcı yazmamıza rağmen kimse umursamamış ve tınlamamış. Vallahi helal doğrusu… Kimi ne ödeyecekler, hastanenin borcu nedir belli değil. Firmaların ne kestiği, ne kadar kestiği, hangi iş için kestiği belli bile değil. Demek ki açıklık, şeffaflık buranın yanından bile geçmemiş. Kurumun ihalelerine ait idari ve teknik şartnameler burada neden yayınlanmıyor ve ödeme tablosu neden konmuyor?

KADIN DOĞUM HASTANESİ

Eylül ayı ödeme tablosu var. Bravo. Tıbbi cihaz alımı ile ilgili teknik şartnameler konmuş. Bravo. Büro malzemesi alımı için teknik şartname konmuş. Bravo. Demirbaş alımı için teknik şartname konmuş. Bravo. Ama lütfen idari şartnameleri de koymayı ihmal etmeyin. Ayrıca YEMEK- TEMİZLİK- GÜVENLİK- BİLGİ İŞLEM gibi büyük hizmet alımı işlerinde de idari ve teknik şartnamelerinizi koymayı unutmayın. Açıklık- serbestlik- rekabet ilkelerini unutmayın. 

MERSİN DEVLET HASTANESİ

Ödeme tablosu güncel değil. Bir türlü güncellenmiyor. İhale ilanları konmuş, idari ve teknik şartnameler konmamış. Detay yok. Özel güvenlik ihalesi konmuş, ilanı var. İdari ve teknik şartnameler yok. Bunu da koyun. Ayrıca YEMEK- TEMİZLİK- BİLGİ İŞLEM- gibi hizmet alımlarında da bu özeni gösterin. İdari ve teknik şartnameler olsun. Önemli.

ERDEMLİ DEVLET HASTANESİ

Veb sitesi tantiritinton bir anlayış ile hazırlanmış. Yıkama yağlama haberler. Bilgi içermeyen, vatandaşa ve kamuya bir faydası olmayan site… İçinde ihale bölümü var. 2009 dan bu yana bir tek ilan ve detay konmamış. Üstelik bunca zamandır yazıp çiziyoruz. Hayret. Şu yöneticilerimizin umarsızlığına bakın siz. Kimsenin umurunda değil. Yeter ki makam olsun, döner sermaye olsun, performans olsun (!)  Beyler, bu siteyi güncelleyin. Filan doktor göreve başladı ise başladı, milletten buna ne? Bu sitede DÖNER SERMAYENİN ödeme tablosu neden hala yok? Aylık olarak kurumun ödemeleri neden güncellenerek konmuyor?  İhalelerin İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMELERİ ile ilanları neden yok. Kurum ile sözleşme yapan firmaların sözleşme tarihleri ve süreleri ile yaptıkları sözleşmelerin metinleri neden yok?  YEMEK- TEMİZLİK- GÜVENLİK- BİLGİ İŞLEM-  gibi hizmet alımlarının ilanları, idari ve teknik şartname içerikleri neden yok? Niye bu kadar yazıp çiziyor uyarıyoruz, konmuyor? Sebep ne? Kimin çıkarına geliyor bu işlemler? Devletin çıkarına olmadığı kesin. İhalelerde serbestlik, rekabet ve açıklık ilkesi düşünülüyorsa, bunların yapılmasında hiçbir sakınca yok.

MUT DEVLET HASTANESİ

Hiçbir konuda hiçbir işte ihale alım ilanı yok. Bir tane bile ilan yok. Ne doğrudan alım için, ne hizmet alımları ile ilgili. Yıllardır yok. Uyarıyoruz, yine konmuyor. Kurumun Firmalara olan döner sermaye ödeme tablosu da yok. İhalelerin idari ve teknik şartnameleri de yok.

SİLİFKE DEVLET HASTANESİ 

Bu kurumda da ciddiyetsiz bir çalışma var. İhale ilanı bölümüne bakıyoruz. 2010 yılına ait iki ilan var. Biri tıbbi sarf, biri yemek işi… O gün bu gün biz kırk kez yazıp uyarmışız, güncelleme yok. Şu an 2011 yılındayız ve tek bir ilan yok. İhalelerin ilanları yanı sıra idari ve teknik şartname metinlerinin yayınlanmaması düşündürücü... Hani nerede serbestlik, açıklık, rekabet ilkesi? Kapalı kapılar ardında ihaleye ne gerek var? Devletin kazancı ise, bunu koyun herkes görsün, duysun. Kanunların arkasına sığınmaya ne gerek var? Ayrıca Döner sermayeden kurumun firmalara yaptığı ödemeleri borç tablosunu gösterir bir bilgi yok. Ödemeler tablosu halen konmamış. Veb sitesinde doyurucu, bilgi verici, kamuyu aydınlatıcı hiçbir bilginin olmayışı üzücü.

ANAMUR DEVLET HASTANESİ

Bu kurum enteresan çalışmalarını sürdürmede özen gösteriyor. Daha önce çokça soruşturma geçirip kurumun başhekimi ve birçok sayıda yetkilisi hapse girerken ve devlet zararı oluşmuşken, halen yanlış tutum ve çalışmaları görüyoruz. Şu an mevcut olan hastane müdürü Mut devlet hastanesinden müfettiş kararı ile Aydıncık devlet hastanesine gönderilmişti. Şimdi sanki çok büyük bir başarı yapmış gibi daha büyük hastane olan Anamur’a müdür yapılmış. Ve burada da veb sitesinde doyurucu hiçbir bilgi yok. Hastane borçtan kurtulamıyor. İyi idari edilmiyor. Veb sitesinde tek bir ihale ilanı, ihale ile ilgili bilgi yok. İhale ve alımlarla ilgili İdari ve teknik şartnameler yok. Kurumun kurumlara ödediği, firmalara ödediği döner sermayeden yaptığı ödemelerin tablosu yok. Bu kadar yazıp uyarıyoruz, il sağlık müdürlüğü yetkilileri bunları herhalde uyarmıyorlar ki, bunlar böyle umarsız çalışıyorlar. Yâda arkalarında çok büyük torpil ve kuvvetler var, kimse tın demiyor. Kurumun daha önceki geçirdiği yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma işlerinin dosyasını vereyim size. Şu anda Silifke Ağır Ceza mahkemesinde 2008/208 dosya nosu ile dava devam ediyor. Duruşmada 19 uncu celseye gelindi. Bu arada yargısı yapılan 53 kişiden 45 ini savcılık o dönem yakalamış ve mahkemeye sevk etmiş, bunlardan çoğu tutuklanmıştı. Tutuklu olarak dava devam etmiş ve O günkü Başhekim ile idarecilerden bir kısmı ve firma sahipleri cezaevinde 9 ay, 7,5 ay, 5,5 ay, 3,5 ay tutuklu kalmışlar ve halende yargılamaları sürüyor. Dosya orada gidin içeriğini alın bir okuyun. Devlet zararı var. İhaleye fesat karıştırma. O gün orada yargılanan firmaların sahipleri çok uyanık olduklarından bu sefer ihale yasaklısı olunca kendi adlarına değil kardeşlerinin, yakınlarının üzerine firma kurup, devleti tırtıklamaya devam etmişler. Anlaşılan aynı sistem çark içinde dönmektedir. Ona ayrı değineceğiz, büyük bir hazırlık içindeyiz.

GÜLNAR DEVLET HASTANESİ

Kurumun veb sitesinde Adamlar misyon demiş, vizyon demiş başka bir şey yok. İhale ilanı, yapılacak ihaleler ile ilgili herhangi bir bilgi yok. İhalelerin idari ve teknik şartnamelerini içeren bilgi yok. Kurumun borç listesi, alacak listesi yok. Döner sermaye ödeme tablosu yok. Kurum ile ilgili yapılan iş ve işlemlerle ilgili halk yararına kamuyu aydınlatıcı tek bir bilgi yok. Bu nasıl bir resmi site ise, anlayamadık. Bu kadar uyarıcı yazımıza rağmen hiçbir gelişme yok.  Hastanenin içine sanki tek bir çöp almıyorlar, hiçbir bilgi yok. Açıklık, şeffaflık, rekabet ilkesi ayaklar altında. 

AYDINCIK DEVLET HASTANESİ

Bu kurumun veb sitesi yok (!) Acaba orada hastane mi yok? Ayıp. Bu nasıl bir ciddiyetsiz çalışma böyle. Fazla söze gerek yok. Kurumun umuma açık bir resmi veb sitesinin olmayışı bile büyük bir kayıp ve endişe verici durum. Kaldı ki ihale ilanı, idari ve teknik şartname metinleri, yapılan sözleşmeler, yapılan ödemeler, döner sermaye ödeme tablosu hak getire. İlgilenin beyler. İlgilenmeyenlerden hesap sorun. Yazdıklarımızı yalan çıkarma gayretine düşeceğinize, gidin bu işleri araştırın. Gittim, gezdim çoğunu yerinde gördüm. Mersin’deki hastanelerin tamamı dökülüyor. Hizmet fakiri. Ve o değerli SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ gibi güzel bir insana yakışmıyor. Ben yakıştıramadım. O insana büyük sevgi ve saygı duyuyorum. Onun yüzünü kim kara çıkarıyorsa, Allah bildiği gibi yapsın.

Bu günlük de bu kadar.