Gündem ANALİZ

Gündem ANALİZ

Mail: ganaliz@gmail.com

GERÇEK BİR YARGI REFORMU

Uzun zamandır tartışılıyor.

Yargının verdiği karlar başta olmak üzere yargıdaki uygulamalar çok tartışılıyor.

Vicdanları sızlatan gözaltılar, tutuklamalar yaşanıyor.

Öte yandan yine vicdanları sızlatan kararlarla gözaltına alınmayanlar tutuklanmayanlar oluyor...

Yasalar, kanunlar, kurallar HERKESE- HER KESİME- HER MAKAMA eşit ve hakkaniyetli, adil uygulanmadığı müddetçe YARGI TARTIŞILIR ve kanayan yara kangrene dönüşür.

Tarafsız, bağımsız, hak ve hukuk çerçevesinde ADİL BİR YARGI hepimizin hakkı, olması gereken de bu.

Bu gerçekten sağlanacaksa ACİLEN REFORM YAPILMALI.

Buna da tüm siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları katılım yapmalı.

Herkesin ve her kesimin görüşü alınmalı toplumsal mutabakat sağlanmalıdır.

Bu arada benim bir önerim olacak.

Yargının işleyişi ile ilgili.

Savcı ve Yargıç artık uygulamada ayrılmalı.

Adliyelerde yan yana odalarda oturuyorlar, mahkemelerde duruşmalarda savcı yargıcın yanında oturuyor, lojmanları aynı..

Bu durum ahbap çavuş ilişkileri yaratıyor zaman zaman.

Savcı taraftır.

Avukat nasıl tarafsa, o da taraftır.

Onun duruşmadaki yeri yargıcın kürsü yanı değil, farklı bir yer olmalı.

Makam odaları ise Adli amirleri oldukları Emniyet ve jandarmanın yakınında yerde olmalı. Gerekirse onların binasının en tepesinde oturmalı.

Savcının görevi ve olaya bakışı ayrı, Yargıcın ayrı...

Savcı ile yargıç da insan.

Her yerde, makam odasında, mahkemede, lojmanda yan yana olurlar ve samimiyet ileri taşınırsa, ahbap çavuş ilişkilerinin önlenmesi çok zordur.

Yargının asaleti, kutsiyeti için söylüyorum.

Yapılacak düzenlemede lütfen buna da dikkat edelim.