Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

KHB yönetimi dikkatine... Ortopedi ve beyin cerrahi alımlarınız

1 Agustos 2013 günlü yazımın altına yorum yapan kişi ortopedi ile Beyin cerrahi alımlarına el at, size geçen senenin ihale numarasını veriyorum demiş ve vermiş. Sağ olsun. 

Aldım ihale kayıt numarasını şimdi inceliyor ve sizlere yazıyorum.(Yazmaya başladığım tarih 3.8.2013 saat sabah saat 09.15 yayına verdiğim tarih ise en üstte belli. Bilin ki o kadar saat incelemiş uğraşmışım)

İdari Şartnameyi açıyoruz.

Şartnamenin en üstünde şöyle diyor: "107 set üst, 418 kalem alt başlıklı toplam 525 kalem 2013 yılı Ortopedi-Beyin Cerrahi malzemesi alımı İşi. " ALIMINA AİT ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME..

Bu idari şartname hazırlanırken Yavuz Gözükara Baştabip olduğundan içerikte şöyle diyor: “İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Uzm.Dr.M.Yavuz GÖZÜKARA- Baştabip”

İhale yapılırken ise aynı kişi Genel Sekreter…

Bu unvanı değiştirme gereği bile görmüyorlar.

Madde 1.2. Çerçeve anlaşma kapsamında münferit sözleşme yapabilecek idareler: demiş ve Devlet Hastanesi –Mersin, Devlet Hastanesi -Mersin Toros, Tarsus Devlet Hastanesi, Erdemli Devlet Hastanesi, Silifke Devlet Hastanesi, Anamur Devlet Hastanesi, Bu ihale kapsamı içine alınmış.

İhale kayıt numarası:2012/156250, İhale ve son teklif verme tarihi: 03.12.2012, İhale ve son teklif verme saati:10:00, İhale komisyonunun toplantı yeri: Mersin Devlet Hastanesi Konferans Salonu olarak belirlenmiş.

İhale dokümanının görülebileceği yer: Mersin Devlet Hastanesi Merkezi Satınalma Birimi, EKAP, Mersin Devlet Hastanesi web sayfası” denmiş, Hastanenin web sayfasında bulmak mümkün değil, yok.Ama şartnameye yazmışlar.

Baştan söyleyeyim, bu idari ve teknik şartnamede özensiz, baştan savma, uyduruk şekilde hazırlanmış.

Sayfalar hoyrat kullanılmış, satır araları, paragraf araları, madde bentleri arası oldukça boşluk dolu, yazım hataları da çok.

Lütfen bundan sonrası hazırlayacak oldukları her tür şartname için dikkat etsinler.

7.6.1.  maddede 3 numaralı bentte mavi renkte şöyle yazılmış:"Çerçeve anlaşmanın süresi 12 ay olduğu için yeterlilik değerlendirmesi yapılmayacaktır."

Yani anlayacağınız bu iş halen devam ediyor, alımlar sürüyor ve bu idari teknik şartnameye göre oluyor.

Şimdilerde yenisi hazırlanıyor diye bende burada bu yazıyı naçizane ele alıyorum ki, aynı hatalar yapılmasın, tarafsız, objektif bir idari ve teknik şartname olsun, ihalelerde SERBESTLİK- REKABET- AÇIKLIK ilkesi tam otursun, hile ve desise dönmesin.

Faydam olursa ne mutlu…

Yeterlik değerlendirmesi neden yapılmıyor, niçin yapılmıyor, sebep ne? Yapılırsa, ne gibi devlete zararı olur, bunu açıklayın. Devlete zararı olacağını sanmıyorum, aksine daha faydalı olur. Ama biraz zaman kaybedersiniz. Yorulursunuz. Onun için üstün körü geçiştirmek işinize mi geliyor?

İhaleyi bir elden tüm olarak çıkıyorlar ama ne hikmet ise KISMİ teklife açık tutup, işleri kısmi olarak ayarlamayı da ihmal etmiyorlar.

Artık bu iş kimin işine geliyorsa, çok iyi bir düzen tutturmuşlar gidiyor.

Bu işle ilgili Madde 20- Kısmi teklif verilmesi başlıklı yere göz atın. Orada madde 20.1. de “Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif verilebilecek kısımların listesi ekte belirtilmiştir. İstekliler kısım kısım teklif verebileceklerdir. İstekliler teklif edeceği kısımların (Set) tamamına teklif vereceklerdir. Kısmın alt kalemlerinden herhangi birine teklif verilmemesi halinde o kısım teklif değerlendirmeye alınmayacaktır” diye ibare konmuş.

Bu ibare Devleti mi koruyor, firmaları mı koruyor, işin alt yapısını hazırlayan doktorları mı, yoksa hastaları mı? İyi düşünmek lazım... Yazıya devam ettikçe, şartnamedeki diğer ayrıntılara baktıkça daha iyi anlarsınız.

İdari şartnamede önemli bir madde daha konmuş, o da şu: “Madde 21- “Alternatif teklifler” 21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.”

Niye, neden, niçin, kim için, kimin yararına, bu iş kimin faydasına oluyor da, alternatif teklif verilmiyor?

Bunun da ayrıca izahı gerekir.

Firmaların, alt yapıyı hazırlayanların işine böyle geliyor ki, bu hususlara hiç itiraz eden olmamış, sessiz sedasız geçmiş gitmiş.

İdari şartnamenin 18.nci sayfasına kadar böyle gelmiş ve o sayfadan sonra EK liste koymuşlaralınacak malzemeleri 107 kısma bölmüşler.

İdari şartname böylelikle toplum 38 sayfadan oluşmuş.

İNANIN çok özensiz ve umursamaz tavırla hazırlandığı her halinden belli olan bir idari şartname.

TEKNİK ŞARTNAMEYE GEÇİYORUM.

Bu şartnamede aynı şekilde özensiz hazırlanmış.

Toplam 56 sayfadan ibaret.

Bu şartnamenin ilk 32 safyası ortopedi alımı için hazırlanmış.Teknik şartnameyi hazırlayanların ise “Dr.Ferit Ünal, Dr. Ergun Işık, Dr. Yusuf Ailoğlu” olduğu ilk 32 sayfaya sonradan el ile basarak atılan kaşeler ve imzalardan anlıyoruz.

32 sayfadan başlayıp 54 üncü sayfaya kadar Beyin Cerrahi alımları için hazırlanmış.

Bu bölümü hazırlayanların ise, “Dr. Mete Vezir, Dr. Necati Demirhan, Dr. Sait Erkut, Dr. Necat Keykubat” olduğu hazırlanan sayfalara sonradan el ile basarak atılan kaşeler ve imzalardan anlıyoruz.

Son sayfaya ise bir monte yapılmış.

107 kısım sanırım unutulmuş.

Dr. Yusuf Alioğlu ve Dr. Ergun Işık’ın isim ve unvanları açılarak imza altına alınıp bağıtlanmış.

Alınacak malzemeler ayrı ayrı tarif edilmiş, nitelik ve özellikleri en ince ayrıntısına kadar yazılmış, kısımlara ayrılmış ve şartnameyi bu hali ile işleme koymuşlar.

İncelerseniz hemen hemen hepsinin aynı ve benzer işleri yaptığını ancak, boyu, uzantısı, şekli itibari ile farklılıklar yaratıldığını göreceksiniz.

İşin ehli ve uzmanı olan tarafsız bilirkişiler gelsinler incelesinler, teknik şartnamenin ne denli keyfi hazırlandığını görürler.

Burada amaç, devletin kazancı ise, hastanın yararına olacak iş ise, bu şartnamenin çok daha dikkatli hazırlanması gerekir.

Ama işin içinde yönlendirici olanlar Firmalar ile ilgili Doktorlar olunca, hastaya kaderine razı olmak, satın almacıya da göz yummak düşüyor (!)

Bakınız Teknik şartnamede ciddi hataların olduğu açıkça beli.

Fakat firmalar tatlı kazançları elden gidecek olanlar içinden bir kaçı tutuyor hemen itiraz ediyor.

Ama belli yerlere…

Hepsine değil.

İdare Beyin cerrahi malzemeleri için yapılan itirazı değerlendirip hemen bir zeyilname yapıyor ve bu ilk zeyilname oluyor.

30.kısım titanyum anatomik düz plak ve vidalar ile ilgili düzeltme yapıyorlar.

Bu düzeltmenin kimin işine geldiğinin ayrıca incelenmesi gerekir.

Burada devlet kazancı mı var, hasta yararı mı var, firma yararı mı?

İyice araştırılmalı.

Sonrada, malzemeleri kimin verdiğini, kimlerin o malzemeyi kullandığını incelerseniz durumu anlarsınız.

İkinci zeyilname ortopedi malzemeleri için.

İki sahifelik bir düzeltmede orası için yapılıyor.

Firmalar buraya da itiraz ediyor.

İtiraz eden belli…

Hangi hususlara itiraz ettiği belli…

Yapılan düzeltmenin kime ne faydası var, araştırsınlar.

Yâda bu zeyilnamelere gerek görülmesine sebep olanların o maddeleri öyle yazmalarının kime ne faydası var ona da bakıp araştırsınlar.

Yani neden itiraza mahal verilecek şekilde hazırlanmış, gayeleri ne imiş?

Sonradan neden düzeltmeye gitmişler bunların ciddi soruşturulması lazım.

Öyle, bu işi, ilgili doktor bilir diyerek işin içinden sıyrılmak doğru bir davranış şekli değildir.

İhtiyaçlar ve istekler YASAL ZEMİNDE, AHLAKİ, HUKUKİ, VİCDANİ değerler ölçüsünde yapılması gerekir.

Devlete yazık değil mi?

Harcanan kimin parası?

Kimse cebinden harcamıyor, hazineden çıkıyor.

Parayı, biz doktorlar, ameliyat yaparak devlete kazandırıyoruz, öyle ise istediğimiz malı alır, istediğimiz firma ile çalışır, istediğimiz özellikli malzeme ile çalışırız derseniz, bu ahlaki olmadığı gibi, vicdanide olmuyor.

Belki işi yasal kılıfına uydurabilirsiniz ama bu işin birde İLAHİ ADALET tarafı var, unutmayın.

Zeyilnamenin her ikisini de, idari şartnamede Baştabip olarak yazılan ancak ihale anında Genel Sekreter olmuş olan ve bu zeyilnamelere genel sekreter unvanı yazılarak imzalayan Dr. Yavuz Gözükaraolduğunu görüyoruz.

Özellikle Teknik şartnamelerin hazırlanış şeklinden firmalar ile doktorların bir araya gelip birer taslak çıkardığı, sonradan taslakların dosya konarken doktor kaşeleri basılarak imzalatıldığı her halinden anlaşılıyor.

Bu yanlıştan artık dönün.

Teknik şartname komisyonu kurulunca, onları bir odaya alın ve her şey bilgisayara aktarılıp, sayfalardan tasarruf edilerek özenli bir çalışma yapılıp, her sayfasına tek tek imza atmasını, ardından en son sayfasına hazırlayan sorumluların ismi ve unvanı açılarak imza altına alınmasını sağlayın..

Ne kaşesi, hangi devirdesiniz?

Tüm hazırlanan şartnameler böyle usule ve nizama uygun olmalı.

Bu ihalede idari şartnamenin hiçbir sayfasında imza yok, son sayfada da yok.

KİK’e verilen dokümandan bahsediyorum.

Dosyasına gidip şimdi atar tamamlarsanız ona karışmam.

Neyse…

İhale bu şekli ile yapılıyor. İşlerin kimlerin uhdesinde kaldığı belli... Firmalar kendi aralarında hastaneleri ve bölgeler pay etmişler, ona göre şartname çıkmış, ona göre de kısmi teklif vermişler.

İşleri paylaşmışlar.

Ohhh ne güzel hayat, yemede yanında yat (!)

İhalenin sonuç ilanı 17.4.2013, 18.4.2013 günü yayınlanmış.

İhale ilanı 1.11.2012,

ihalenin yapıldığı tarih 18.12.2012

Sonuç ilanı ile bu tarihleri karşılaştırın aradaki zaman farkına bakın.

O zamana kadar tabi anılan yerler gerek ortopedi de, gerekse beyin cerrahide boş durmamışlar, pazarlıklı alıma devam.

Kimin canı ne isterse alsın.

Devleti, hastayı düşünen var ise, beri gelsin anlatsın, nasıl düşünmüş?

Ve çerçeve alıma göre ana ihale kayıt numarası 2012/156250 bu ya,

7.6.2013 de 2012/156250.2,

25.6.2013 de 2012/156250.4,

27.6.2013 de 2012/156250.5,

24.7.2013 de 2012/156250.6 MÜNFERİT ALIMLAR YAPILMIŞ…

ÖNEMLİ….!

Ben bu yazıyı hazırlarken de yeni bir ihale ve alım daha yapılıyor.

Münferit olarak.

Yine 2012/156250 ye dayalı.

2012/156250.7 ihale kayıt nolu. 5.8.2013 Pazartesi yapılacak.

Öte yandan 24.7.2013 de 2012/156250.6 nolu yapılan ihalede henüz teklifler değerlendirmeye başlanmamış.

İDARECE yapılmış ama netice belli değil.

Bu açıdan hem teklifi değerlendirilmeyen ihale için (24.7.2013 de 2012/156250.6) hem de Pazartesi yapılacak olan için yetkili ve etkili makamda oturanlar gözlerini burada yazılan ve aktarılanlar hususunda lütfen dört açsınlar.

Buradan KHB Genel Sekreteri Yavuz Gözükara başta olmak üzere tüm hastanelerin yöneticilerine sesleniyorum….

Yukarıda ihale kayıt numarasını verdiğim 2012/156250 kayıt nolu ana ihale ve sonrasındaki münferit alımların tamamının ihaleye katılımcılarını liste halinde ilgili yöneticilerden (satınalmalarda;) isteyin.

Her münferit için ayrı isteyin.

Yine ana ihalede işe katılan tüm firmalarında dökümünü isteyin.

Ana ihalede hangi firmada hangi malzeme kalmış, neticede kaç paraya sözleşme yapmışsınız belli. Bu işin birinci kısmı….

İkinci kısmı, orada adı geçen firmaların aynı mal ve malzemeyi size bağlı farklı hastanelere kaç paraya verdiğini inceleyin.

Bakın göreceksiniz vurgunun boyutunu.

Şaşacaksınız.

Alan memnun, veren memnun, ameliyatı yapan memnun (!)

Ya hasta, onu düşünen var mı?  

O malzemelerin kullanıldığı hastaları çağırıp tarafsız bilirkişilere memnuniyetlerini sordurun, hastalık halinde iken başlarından geçenleri de ayrıca size aktarsınlar.

Tüm hastanelere bir resmi yazı yazarak ana ihalede sizle sözleşme imzalayanların isimlerini vererek, 2012 yılı ve 2013 yılı şu ana kadar hangi malzemeleri kaç liradan almışlar liste halinde dökümünü yapıp göndersinler.

Pazarlıklı alımlar, tek reçete alımlar dahil.

Firmaların aynı malzemeler için nerede ne fiyat verdiğini, nereye nasıl mal verip parayı tahsil ettiğini gözlerinizle görün.

Bunları birbiri ile karşılaştırın.

Bunu şimdi yapın ki, şu anda ANA İHALE OLARAK hazırlanan ve uzmanlarınızın ilgililerin elinde olan teknik ve idari şartnamelerinizi yapmadan düzenlemeye gidin, tedbir alın, uyanıkların yolunu tıkayın.

Hastanın sırtından, devletin sırtından bir kısım Firma, Doktor, idareci arkadaşlar yükünü tutmasınlar.

Ameliyat başı peşin isterim, ameliyat başı paramı alırım diyen olursa ve dışarıda bu pazarlık devam ederse, firmaların özel iş yerlerine kadar gitmekte çekince görmeden oralarda kulisler yapılırsa ve devlet tokatlanırsa, bu işin sorumlusu kim olacak?

Dinimizde ESSEBABU KEL FAİL diye bir düstur var.

Yani sebep olan suç’u işleyenle aynı cezaya şeriktir.

Lütfen sebep olmayalım.

İşimizi düzgün yapalım.

İdari ve teknik şartnameleri titiz, kimsenin tesirinde kalmadan, devletten yana, milletten yana oluşumunu sağlayalım.

Firmalar arasında rekabetin oluşumunu tahsis edecek iş ve işlemlere dayalı maddeler koyun.

Serbestlik tam oluşsun.

Firmalar hastaneler arasında işleri kendileri arasında pay edip, fiyatı ona göre atmasınlar.

Önemli bir hususda şudur.

Bu işleri madem toplu çıkıyorsunuz, Tüm size bağlı kurumlar için yapıyorsunuz, o zaman kısım kısım ayırıp teklifi düşük hale getirmeyin.

Yeterliği olan, gücü ve imkânı olan ihalenize girsin adam gibi teklif atsın.

Ayrı ayrı firmalarla, aynı kalem mallar için ayrı ayrı tekliflerle uğraşmanıza da gerek kalmaz.

Teknik şartnamede firmayı tarif eden özellikler, incelikler konmadı mı, Türkiye de yüzlerce firma gelip bu işe teklif atacaktır.

Dikkat edilmesi gereken bir başka önemli bir konuda şudur.

İdari şartnamede 7.1 de “Teklif veren İsteklilerin teklif ettikleri ürünlere yönelik T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ( TİTUBB ) kayıtlı olması ve teklif edilen ürünlerin TİTUBB ' da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması zorunluluğu olup, İstekliler Teklifleri ekinde bu durumu belgeleyeceklerdir. Kapsam dışı ürünlere yönelik İsteklinin yazılı beyanı ile birlikte ilgili kurumdan alınan gerekçeli yazılı belgeleri teklif dosyası ile birlikte sunacaklardır” demekte.

Aynı şartnamede 7.4.3.4 de “c” bendinde de tarif var.

Fakat bu tarifler yetersiz ve delinmeye müsait tarifler.

Teknik şartnameyi hazırlayanlar, bu malzemeyi kullanacak olan doktorlar. yarın malzeme geldiğinde de muayene edecek olan kontrol edecek olanlarda onlar olunca, teknik şartnamede yazan tarif edilen ile getirilip hastaya fiilen takılan arasında uyumsuzluklar ve olumsuzluklarda yaşanacaktır.

Bunların ciddi şekilde önlenmesi için, muayene ve kontrol teşkilatlarının farklı kişilerden oluşması işin ehli ve uzmanlarından oluşmasına özen gösterin.

Bir ayrıntı veriyorum.. Anılan ihalede sadece ortopedi de;

1 kısımda:

Artroplasti,Kalça,Femoral Comp.,Primer,Çimentolu,Co.Cr,Mod. Düz

Artroplasti,Kalça, Femoral Comp.,Primer, Çimentolu, Centralazier,Pmma

Artroplasti,Kalça, Head Comp.,22-36 Mm ,Co.Cr

Artroplasti,Kalça, Head Comp.,38-70 Mm ,Bioplar Shell+Liner

Artroplasti,Kalça,Femoral Comp.,Primer,Çimentolu,Plug,Pmma

2. kısımda:

Artroplasti,Kalça,Femoral Comp, Primer, Çimentolu, Co.Cr, Mod.Düz,Yakalikli

Artroplasti,Kalça,Femoral Comp.,Primer,Çimentolu,Centralazier,Uhmwpe

Artroplasti,Kalça, Head Comp.,22-36 Mm ,Co.Cr

Artroplasti,Kalça, Head Comp.,38-70 Mm ,Bioplar Shell+Liner

Artroplasti,Kalça,Femoral Comp., Primer, Çimentolu, Plug,Uhmwpe

3. kısımda:

Artroplasti,Kalça,Femoral Comp.,Primer,Çimentolu,Co.Cr,Mod. Düz

Artroplasti,Kalça,Femoral Comp., Primer, Çimentolu, Centralazier, Uhmwpe

Artroplasti,Kalça, Head Comp.,22-36 Mm ,Co.Cr

Artroplasti,Kalça, Head Comp.,38-70 Mm ,Bioplar Shell+Liner

Artroplasti,Kalça,Femoral Comp., Primer, Çimentolu, Plug,Uhmwpe

4.kısımda:

Artroplasti,Kalça,Femoral Comp.,Primer,Çimentolu,Co.Cr,Çoklu Mod. Proximal Parça Düz,Kalkarli

Artroplasti,Kalça,Femoral Comp., Primer, Çimentolu, Centralazier,Uhmwpe

Artroplasti,Kalça, Head Comp.,22-36 Mm ,Co.Cr

Artroplasti,Kalça, Head Comp.,38-70 Mm ,Bioplar Shell+Liner

Artroplasti,Kalça,Femoral Comp., Primer, Çimentolu, Plug,Uhmwpe

5.kısımda:

Artroplasti,Kalça,Femoral Comp.,Primer,Çimentolu,Co.Cr,Çoklu Mod. Proximal Parça Anatomik, Kalkarli

Artroplasti,Kalça,Femoral Comp.,Primer,Çimentolu,Centralazier,Pmma

Artroplasti,Kalça, Head Comp.,22-36 Mm ,Co.Cr

Artroplasti,Kalça, Head Comp.,38-70 Mm ,Bioplar Shell+Liner

Artroplasti,Kalça,Femoral Comp.,Primer,Çimentolu,Plug,Pmma

6.kısımda:

Artroplasti,Kalça,Femoral Comp.,Primer,Çimentolu,Co.Cr,Mod. Düz,Kalkarli

Artroplasti,Kalça,Femoral Comp.,Primer,Çimentolu,Centralazier,Uhmwpe

Artroplasti,Kalça, Head Comp.,22-36 Mm ,Co.Cr

Artroplasti,Kalça, Head Comp.,38-70 Mm ,Bioplar Shell+Liner

Artroplasti,Kalça,Femoral Comp.,Primer,Çimentolu,Plug,Uhmwpe

KISIMLARI UZATMAK İSTEMİYORUM. HEMEN HEMEN AYNI MALZEMELER UFAK TEFEK BİRER İKİŞER İLAVE ÖZELLİKLE FARKLILAŞTIRILMIŞLAR. BEYİN CERRAHİDE Kİ MALZEMELERDE DE AYNI ŞEKİL.

Size düşen bu mal ve malzemelerin farklı hastaneler kaç paraya alındığıdır ve Uluslar arası tanınmışlığı sertifikasyonu olup olmadığıdır.

Yani Pakistan, Malezya, Çin malı getirip, uyduruk belgelerle de aynı malzemeleri sunabilirler.

İşte işin ehli ve uzmanı burada rol alacak.

Malzemeyi isteyen, istemi yapan doktor kontrol ve muayeneyi yaptığı zaman firma ile paslaşmayı, devletin soyulmasını önlemek mümkün değildir.

Düne kadar adamın getirip verdiği mala PAKİSTAN MALI, ÇİN MALI, MALEZYA MALI, UYDURUK diyenlerin bu gün adamın malını kullanmaya başladığını görüyorsanız bu derinlemesine incelemeye almanız lazım.

Acaba niye?

Şimdi ne değişti de, birden bire bu adamın malı kullanılıyor diye vicdan ve merhamet sahibi olanların işin ucunu araştırması lazım.

Ana ihalede teklif veren ve sözleşme yapılan firmaları inceledim.

Gülşah Büyükünal, Mustafa Hilmi Akşamoğlu, Sevilay Keskin, Metin Babat, Abdülkadir Beşok, Asya Yücel Ongun, Mustafa Örnek, Yaser Yetim, Hasan Hakan Büyükünal, Hacı Mehmet Yücel, Hasan Hüseyin Acar, Münevver Tülüce, Ugurcan Tülücü, Ferdi Özçelik, Atakan İnce, Funda İnce, Özgül Karayağmurlu, İbrahim Cin, Mehmet Ali Gündüz, Nilgün Gündüz, Orneo A.Ş.,Vecdi Acaban, Reşat Özgan, Celil Karadağ, Adem Köroğlu, Özlem Ertörer, Rasim Şimşek, Ali Tülek,Fatih Altuniş, Emircan Altuniş, Süleyman Kilit, Zekai Çelik, Ugur Tülüce, Nur Recep Bekiş, Osman Avcı, Kaan Koçyiğit, Yeliz Maltepe, Hüsamettin Kutlu, Ahmet Özen, Sinan Eroltu, Abdülkadir Kırmacı, Mustafa Korkmaz, Servet Emin Arman, Ugur Barış Gür,

(AR medikal, Efes Medikal, Ultra medikal, Firon medikal, Canmed Medikal , Acaban medikal, Türkmed, Yapımed, Akgün, inci medikal, Ak Med, Eceser, Nanotek, Savon, atamed, CVM medikal)

 

Buraya kadar kısmı 2012/156250 ihale kayıt nolu bölüm.

Tabi münferitleri de yukarıda yazdım.

Dikkat ederseniz bazılarının isimlerini koyu yaptım.

Niye?

Çünkü soy isimlerin benzerlikleri.

İhalede akrabalık var gibi.

İhalede akrabalık bağı olanların aynı işe attıkları teklifinde, durumlarının da 4734 ve ilgili yasal mevzuat gereği çok iyi incelenmesinde fayda var.

Şimdi şu firmaların sizinle yaptıkları sözleşmeleri inceleyin, verdikleri malzemeleri inceleyin.

Fiyatları ve ayrı hastanelerdeki verdikleri fiyatları da inceleyin.

Bir yazı yazarsanız, dokümanları size gelir.

Ben şu anda inceliyorum.

Detayları ile ilgili ayrıca burada sesleneceğim.

Sizde Genel sekreterlik olarak ele alın.

En önemlisi yeni çıkacağınız ana ihalede eksiğe, hataya, tarafgirliğe, kayırmacı tutuma geçit vermeyin.

Devam edeceğim.