Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

KHB’nin işleri…

Sağlık Bakanlığı aslında çok güzel işlere ve hizmetlere imza attı. 

Ancak bu işler ve hizmetlerin Taşrada sunumunda hata var, yanlışlıklar var. 

Eksiklikler var. 

Özellikle Mersin’de halen hastanelerde etkin ve verimli bir çalışma şekli izlenemiyor.

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin Mersin ilindeki kendisine bağlı tüm hastanelerde KALİTE çalışmasına daha fazla önem vermesi gerekir. Lafla değil, icraatla. Hizmetle.

Halen hiçbirinde doğru dürüst Hastane Bilgi Rehberliği yok. 

Halkla İlişkiler hizmeti sunulan birimlerde bulunan ve hastane krokisini, hastanede sunulan hizmetleri, bu hizmetlerden nasıl faydalanılacağını ve bölümlerin kurum içi güncel telefon bilgilerini içeren rehberlerin oluşumunu sağlayın. 

Uydur kaydır sistemle çalışma olur mu? 

Danışma elemanı, kat rehberi elemanı diye alınmışlar hastaya rehberlik etmekten acizler.

Birçok hastanede, Ameliyathane Alanları ayrıntılı bilgi içermiyor. 

Steril olmayan alan; ameliyathanenin dışa açılan alanı,

Yarı steril alan; Steril ve steril olmayan alanlarla bağlantısı olan koridorlar, Ameliyathanenin destek hizmetlerinin sunulduğu alanlar, Temiz ve steril depolar, Cerrahi atıkların toplandığı alanlar, Çamaşırların toplandığı alanlar, Dinlenme odaları, Hasta hazırlık ve uyanma odaları, 

Steril alan; Steril olmayan alan ile bağlantısı bulunmayan ameliyat salonları ve cerrahi el yıkama işleminin yapıldığı alanları kapsar. 

Ve bunların ayrı ayrı belirlenmesi bu alanların dikkatli korunması ve takip edilmesi gerekir. 

Doğru dürüst bir şekilde var mı? 

Bunlara dikkat ediliyor mu?

Hastanelerde Kişisel Koruyucu Ekipman çok önemli

Çalışma ortamındaki risklere ve tehlikelere karşı çalışan tarafından kullanılan giysi, araç ve malzemelere ekipman denir. 

Bölümün niteliğine göre farklı özellikte kişisel koruyucu ekipman bulundurulması gerekebilir. 

Bu malzemeler; Önlük, Eldiven, Ağız-burun maskesi, Yüz maskesi, Nem bariyerli önlük, Endüstriyel tip toz maskesi, HKS Metodolojisi 15, Polietilen laminasyonlu ve destekli PVA eldivenler, N95 solunum maskesi, Dirseklere kadar uzanan kalın steril eldivenler, El antiseptik solüsyonları, Sabun, Kâğıt havlu gibi

Hangisinde bu ekipmanlar dört dörtlük hazır ve nazır?

Çok önemli bir hayati mesele de, Radyasyon Yayan Cihazların Bulunduğu Alanlardır. 

Görüntüleme hizmetlerinin sunulduğu bölümler, Nükleer Tıp, ESWL üniteleri, radyoterapi üniteleri, kateter anjiyografi laboratuarı, ağız ve diş sağlığı bölümlerinin görüntüleme birimleri, ameliyathanede skopi ile işlem yapılan alanlardır. 

Bu alanların tümünde radyasyon güvenlik önlemleri alınması gerekir ve çok dikkatlice de kontrolü gerekir.

Buralarda Radyasyon Uyarı Levhaları olması gerekir.

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanların girişinde ve radyasyonlu alanlarda uyarı amacı ile kullanılan temel radyasyon simgeleri ve radyasyona maruz kalma tehlikesini anlaşılabilir şekilde gösteren simge ve renkleri taşıyan işaretler bulunması gerekir.

Aynı yerlerde Kurşun Koruyucular olması gerekir.

Radyasyonlu alanlarda; hastaların, hasta yakınlarının ve çalışanların radyasyondan korunmasına yönelik kullanılan; Kurşun önlük, Kurşun gözlük, Kurşun eldiven, Tiroid koruyucu, Koruyucu paravan gibi ekipmandır.

Bunların hepsi insan sağlığı ile direk ilgili ihmalinde ise yaşamsal tehdit oluşturur. 

Bir hastanenin kalitesi de bunlara dikkat etmesi ile ortaya çıkar. 

Buraya kadar Hastanelerde KALİTE ve VERİM açısından tıbbi önlemlerle ilgili bilgi aktardım.

Birde bu cihazların, aletlerin, araçların kullanımı var.

Röntgen, Tomo, EKG, Dializ, MR gibi, EMG ölçümleri gibi… 

Bu cihazları ve tetkikleri yapacak olanların ehliyet ve liyakat sahibi olması gerekir. 

Belirli bir eğitimi almış ve yetkili olması gerekir. 

DR olması yetkili olması anlamına gelmez. 

Ayrıca bu işin eğitimini, ehliyetini almış olması lazım. 

Bu cihazları kullananların, tıbbi teknik, test ve ölçümleri yapanların ehliyetlerinin kontrolü gerekir. 

Bu kişilere hastaları emanet ediyorsunuz. 

Tüm hastanelerde bu kontrolün acilen yapılması lazım.