Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

KİK’DEN bir haber geldi, dediler ki...

Ne güvenlik ihalesi imiş ama (!) Yazdık çizdik, tınlamadılar. Birde yazdıklarımız kurumlar arasında iç yazışmalar ile süründürülüp gitti.

Mersin KHB’nin birbirinden UZMAN (!) adamları hiçbir ihaleyi doğru dürüst gerçekleştiremiyorlar. “KİK den bir haber geldi, dediler ki, güvenliği güvenilir ellere teslim edin”

Bildiğiniz üzere, Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Bağlı Sağlık Tesisleri Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alımı, işi 23.07.2013 / 17.06.2013(iln.) olarak yapılmıştı. Bizde 25 Temmuz 2013 günü konuyu detayları ile yazdık. 

Derken baktık ses vermiyorlar. 9.8.2013 günü tekrar yazdım:

Bu ihalenin KİK deki kaydı. 2013/76852 İKN nolu.

KHB Mersindeki hepsi birbirinden uzman olan cevval isimler, başta YAVUZ GÖZÜKARA, ATAKAN KIZILOK, MUSTAFA SARI, SIRAÇ ÇALIK, ŞEMSETTİN KARADOĞAN, HASAN DİNÇER, ARİFE ÜNİVAR,  gibi şahsiyetler bizim yukarıdaki 25. Temmuz 2013 günlü yazımızda ortaya koyduğumuz sabit gerçekler olmasına rağmen bir türlü gününde ve zamanında ihale ile ilgili bir karara varamadılar. Halen onlar işin değerlendirmesindeler. Neredeyse 5 ay oldu. Demek ki bu uzman arkadaşlar, bizim yazıları işlerine gelince işlerine geldiği gibi anlıyorlar. Önemli değil. Devletin kuralları, kaideleri varsa, YÜCE ALLAHIN KURAL VE KAİDELERİDE VAR. Onun adaletinden şüphemiz yok.

Yukarıda bahsettiğim ihale ile ilgili verdikleri karar ile bir başka ihalede verdikleri kararda kendileri ile çelişki içindeler. Bir ihalede yaklaşık maliyetin altındaki fiyata zorlayarak vermeyi tercih ederlerken, bir başka ihalede yaklaşık maliyetin üzerindeki, hem de çok üzerindeki fiyata ihaleyi vermeyi zorlayarak tercih ediyorlar. işte böyle uzman arkadaşlar ile yol alan bir KHB yönetimi mevcut.

Bugün bu yazıyı kaleme alıyorum. Çünkü ihale kayıt numarasından KİK de sorgulama yaptım. Bu kadar ay geçti, neden ses seda yok diye.

Gördüm ki, orada üç ayrı itiraz var. KİK, iki itirazı reddetmiş. Bir itirazı ise değerlendirip, karara bağlamış. Karar ilginç ve sıra dışı bir karar olmuş. İbretlik, hayretlik durum içeriyor ve ders verici.

Mevcut yönetimin 23.7.2013 günü yaptığı 2013/76852 no lu Güvenlik ihalesinde. KİK’e itiraz yapılıyor. Farklı günlerde üç ayrı itiraz ve şikayet. İkisi red ediliyor. Üçüncüsü kabul ediliyor. Kabul edilip karara bağlanan itiraz en şikayet E.F.S.Koruma Ve Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.-Desa Özel Güvenlik Koruma Ve Eğitim Sistemleri Ve Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.-Atılım Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti. , CAMİŞERİF MAH. 5254 SOK. NO:1 ARI İŞHANI D:4/14 MERSİNtarafından yapılıyor.

Kurul, Toplantı No       : 2013/063 , Gündem No     : 69, Karar Tarihi        : 02.10.2013, Karar No    : 2013/UH.II-3829 ile konuyu karara bağlıyor.

Karar neticesinde:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

“İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük olduğu, söz konusu isteklilerin tekliflerinden asgari işçilik maliyetinin düşülmesi ile bulunan tutarla giyecek giderleri ile mali sorumluluk sigortası giderinin karşılanamayacağı, aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, sunulan proforma fatura ile fiyat tekliflerinin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları mevzuatın öngördüğü şekil şartlarına uygun olsa da, sadece şekil şartını yerine getiren belgelerin mutlak doğru olduğunun kabul edilemeyeceği, giyim eşyalarının bir biriminin 0,001 rakamı ile alınıp satılamayacağı, 0,001 rakamı ile temsil edilen hiçbir para biriminin tedavülde olmadığı iddialarına yer verilmiştir…”

Aynı İdare tarafından hazırlanan idari ve teknik şartnamelere kamu ihale kurumu değerlendirdiğinde, idari şartnameye ait aşırı düşük sorgulamada, ihale komisyonunun kararını ve değerlendirmesin yasaya ve yönetmeliklere ayrıca tebliğlere aykırı olduğunu tespit etmiş. İlgili KİK kararının ilgili ihalenin 25.3.2 maddesi ile ilgili dediğine bakın.

Bakın ne diyor;

“Bunun yanında, özel güvenlik malî sorumluluk sigortası maliyetini (102,6 TL) tevsik amacıyla, yetkili acente Oran Grup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan ve Sompo Japan Sigorta A.Ş. Orta Anadolu Bölge Müdürlüğünün iki yetkilisi tarafından imzalanan 15.07.2013 tarihli 2 adet fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat tekliflerinin Acente ve Bölge Müdürlüğü tarafından kaşelenip imzalandığı, ayrıca Sompo Japan Sigorta A.Ş. Orta Anadolu Bölge Müdürlüğünden teyit yazısının da alındığı, sigorta fiyat tekliflerinde sigorta başlangıç tarihinin 15.07.2013, bitiş tarihinin 15.07.2014, ödenecek primin 51,03 TL olduğu, ancak sigorta şirketinin Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen teyit yazısında toplam prim tutarının 102,6 TL olduğu belirtilmesine karşın söz konusu tutarın ihale süresi olan 2 yıl geçerli olduğu bilgisinin ne teyit yazısında, ne de fiyat tekliflerinde yer almadığı, teyit yazısında 365 gün süreli tekliflerin geçerli olduğu ifadesine yer verildiği, açıklama kapsamında ikinci yılın (sigorta bitim tarihi olan 15.07.2014 tarihinden sonrasının) mali sorumluluk sigorta priminin 51,03 TL olduğunu gösteren teklif sunulmadığı gibi, söz konusu belgelerde, süre bitiminde teklifin, tarifedeki değişikler fiyata yansıtılmaksızın aynı şartlar dâhilinde uzatılacağına ilişkin bir ibare de yer almadığı, bu itibarla söz konusu istekli tarafından açıklamasında ikinci yılın sigorta giderlerinin (sigorta bitim tarihi olan 15.07.2014 tarihinden sonrasının) fiyat teklifi veya açıklayıcı bilgi ile tevsik edilmediği tespit edilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”

Yani KİK bu yapılan ihaledeki işin doğru olmadığını söylüyor ve beyan ediyor.

Aynı kurul aynı karırın sonucuna doğru bir tespit daha yapıyor. O da şu;

“Söz konusu tespitler çerçevesinde başvuru sahibi E.F.S. Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.-Desa Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Sistemleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.-Atılım Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Benzer şekilde, A-1 Öz. Güv. ve Kor. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, özel güvenlik malî sorumluluk sigortası maliyetini (810,00 TL) tevsik etmek amacıyla, yetkili acente Oran Grup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan ve Sompo Japan Sigorta A.Ş. Orta Anadolu Bölge Müdürlüğünün iki yetkilisi tarafından imzalanan 08.07.2013 tarihli 2 adet fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat tekliflerinin Acente ve Bölge Müdürlüğü tarafından kaşelenip imzalandığı, ayrıca Sompo Japan Sigorta A.Ş. Orta Anadolu Bölge Müdürlüğünün 2 yetkilisinin imzasının bulunduğu teyit yazısının da alındığı, sigorta fiyat tekliflerinde sigorta başlangıç tarihinin 08.07.2013; bitiş tarihinin 08.07.2014, ödenecek primin 405,00 TL olduğu, ancak sigorta şirketinin Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen teyit yazısında toplam prim tutarının 810,00 TL olduğu belirtilmesine karşın söz konusu tutarın ihale süresi olan 2 yıl için geçerli olduğu bilgisinin ne teyit yazısında, ne de fiyat tekliflerinde yer almadığı, teyit yazısında 365 gün süreli tekliflerin geçerli olduğu ifadesine yer verildiği, açıklama kapsamında ikinci yılın (sigorta bitim tarihi olan 08.07.2014 tarihinden sonrasının) mali sorumluluk sigorta priminin 405,00 TL olduğunu gösteren teklif sunulmadığı gibi, söz konusu belgelerde, süre bitiminde teklifin, tarifedeki değişikler fiyata yansıtılmaksızın aynı şartlar dahilinde uzatılacağına ilişkin bir ibare de yer almadığı, bu itibarla söz konusu istekli tarafından açıklamasında ikinci yılın sigorta giderlerinin (sigorta bitim tarihi olan 08.07.2014 tarihinden sonrasının) fiyat teklifi veya açıklayıcı bilgi ile tevsik edilmediği tespit edilmiştir.”

Böyle diyor. Kurul…. Ve ekliyor….

“Bu çerçevede, A-1 Öz. Güv. ve Kor. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Belpa Öz. Güv. Kor. ve Eğ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Aras Öz Güv. Kor. ve Eğ. Hiz. Tic. Ltd. Şti.-Kızıl Öz. Güv. ve Kor. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, E.F.S. Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.-Desa Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Sistemleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.-Atılım Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile A-1 Öz. Güv. ve Kor. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oyçokluğu ile karar verildi.”

Bu arada Kazım Özkan isimli kurul üyesi ayrışık bir oy kullanıyor ve orada şu belirlemelere yer veriyor:

“İnceleme kapsamında karşılaşılan proforma faturalardaki ekonomik değerlerin hayatın olağan akışına uygun olup olmadığının objektif bir kriterinin olamayacağı açık ise de, olağandışılık konusundaki makul şüphe yeterlidir.

İhalenin iptal edilmiş olması ya da aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması dahi giyim bedeline ilişkin olarak düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacaktır.

İnceleme konusu ihalede; ihale üzerinde bırakılan Belpa Öz. Güv. Kor. ve Eğ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Aras Öz Güv. Kor. ve Eğ. Hiz. Tic. Ltd. Şti.-Kızıl Öz. Güv. ve Kor. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi aşırı düşük teklif açıklamasında, ihale konusu işte çalıştırılacak personele verilecek teknik şartnamede belirtilen 14.675 parça giyecekleri belgelendirmek üzere Ezel End. Temiz. İnş. Teks. Ltd. Şti.nden alınmış proforma faturayı sunmuştur. Proforma fatura incelendiğinde her bir kıyafet parçası için birim fiyat olarak 0,002 TL olmak üzere toplam 30,97 TL fiyat öngörüldüğü görülmüştür. Her bir giyim parçası için öngörülen bu tutar kuruşun altında olduğundan yasal olarak geçerliliği bulunmamaktadır. Mevzuat gereği yarım kuruşun altı aşağı doğru yuvarlanması gerektiğinden esasen ihale üzerinde bırakılan isteklinin başvuru sahibinin giyim için herhangi bir bedel öngörmediği değerlendirilmiştir. Kaldı ki toplamda öngörülen tutar ödenebilecek bir meblağ olmakla birlikte birim fiyat anlamında bir kuruşun altında bir bedelin ödenmesi de mümkün değildir. Bu nedenle ihale üzerinde bırakılan Belpa Öz. Güv. Kor. ve Eğ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Aras Öz Güv. Kor. ve Eğ. Hiz. Tic. Ltd. Şti.-Kızıl Öz. Güv. ve Kor. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklifinin bu gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; Belpa Öz. Güv. Kor. ve Eğ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Aras Öz Güv. Kor. ve Eğ. Hiz. Tic. Ltd. Şti.-Kızıl Öz. Güv. ve Kor. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile Ekmobil Öz. Güv. Kor. ve Eğ. Hiz. Ltd. Şti.nin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunduğu açıklamaları, yukarıda açıklanan gerekçelere dayanılarak Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca; Belpa Öz. Güv. Kor. ve Eğ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Aras Öz Güv. Kor. ve Eğ. Hiz. Tic. Ltd. Şti.-Kızıl Öz. Güv. ve Kor. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin sunduğu proforma faturadaki bilgiler yasal olarak geçerliliği mümkün olmayan rakamlar olduğundan anılan proforma faturanın ve proforma faturanın dayanağı maliyet/satış tutarı tespit tutanağının gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen Ezel End. Temiz. İnş. Teks. Ltd. Şti.nin bağlı olduğu Şanlıurfa Şehitlik Vergi Dairesine bildirimde bulunulması anılan Tebliğ gereği olduğu hususunun da karar gerekçeleri arasında yer alması yönündeki düşüncemle, Kurul çoğunluğunca alınan karar gerekçesine katılıyorum.”

SONUÇ OLARAK, YUKARIDAKİ İHALEDE İHALE KOMİSYONUNCA VE KHB MERSİN YÖNETİMİNCE ALINAN KARARA KİK’E YAPILAN İTİRAZ SONUCU VERİLEN DÜZENLEYİCİ İŞLEM KARARI AÇIK.

KİK Diyor ki; ihale komisyonunun ihale aşamasında, tekliflerin değerlendirilmesinde, kamu ihale kanunu ve yönetmelikler ve tebliğlerdeki yapılan açıklamalarda birim fiyat teklif mektubunun ne şekil değerlendirileceği açık ve net olduğu halde geçersiz olan teklifleri geçerli olarak değerlendirdiğini söylüyor ve bu tekliflerinde yasalara aykırı olduğunu belirtiyor.

Bende burada ısrarla aylardır yıllardır yazıyorum. Bu komisyonlar düzgün çalışmıyor, usul ve nizama uymuyor, keyfi çalışıyorlar, aldıkları karar doğru değil diye. İşte yapılan ihalelerde KİK kararları ortada. KİK’in bu güne kadar verdiği düzenleyeci işlem kararlarını ve bozma kararlarını elinize alıp inceleyin, sizin ihale komisyonlarınızın nasıl beceriksiz ve tutarsız çalıştıklarını görün. Bize inanmıyorsunuz, bari kurul kararlarına bakın.

Bu güne kadar yapılan tüm ihalelerde buna benzer kararlar ve uygulamalar var. Oturun inceleyin. Ve neden ısrar ve inatla bu kadrolar ile çalışmayı sürdürüyorsunuz, bunu sorgulayın.

Kaldı ki bu ihale, Mersin ilinin Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar tüm ilçelerini kapsayan tüm sağlık kuruluşlarını kapsayan ihaledir. Daha doğrusu trilyonluk bir ihale… Böyle bir ihalede çok daha dikkatli, titiz çalışmak gerektiği gibi, bu işin uzmanı, işin ehli, liyakat ve ehliyet sahibi insanların görev alması gerekir. Yani kartvizitinde uzman yazması yeterli olmuyor. Uzmanlıkların nasıl dağıtıldığını, kimlerin ucuz uzman olarak taltif edildiğini ele alırsak, bu işler ucuz uzmanlık kadroları ile yürümüyor.

Bu arada zaman zaman biz mahkemeden aklandık türküsü çağıranlarda oluyor. Belge ve vesikalarda oynamalar yapılarak ahbap çavuş usulü aklanmalar gerçek aklanma değildir. Vicdanlarda aklanmak önemlidir. Allah indinde, kalbiniz ve vicdanınız rahat ise mesele yok.