Rıfat SERDAROĞLU

Rıfat SERDAROĞLU

Mail: rserdaroglu@gmail.com

KÖKÜMÜZÜ BİLECEĞİZ

Hiç düşündünüz mü?
Atatürk döneminde anlatılan tarih ile bugün bizlere anlatılan tarih arasında niçin çok büyük farklar var? Kimler, niçin tarihimize müdahale etmişlerdi?
1949 yılında Türkiye-ABD arasında imzalanan anlaşma ile 13 Mart 1950 tarih ve 5596 sayılı kanun ile kurulan Fullbright Komisyonu bu konuda ne rol oynamıştı?
Stratejik konumdaki yerlerde yapılan arkeolojik kazıları kimler, kimin adına yapıyordu?
Bu kazılarda nasıl bir sonuca varmışlar, neleri çarpıtmışlardı?

Bunun yanıtını vermeden önce, sizinle bir konuyu paylaşmak istiyorum;
İzmir-Selçuk’taki EFES harabeleri bize Yunan Kenti olarak anlatıldı değil mi?
Halbuki Helenler, Anadolu’ya MÖ 1200’lü yıllarda gelmişlerdi.
Fakat, Efes’in tarihi ise 8.000 yıllıktır.
Demek ki, “Anadolu bizim vatanımızdır” diyen Yunanlılardan çok önce buraları başkalarının vatanıydı!

Bizim tarihimiz, yani Türklerin varlığı antik dönem Anadolu’sunda sadece Hun-Göktürk-Selçuklu-Osmanlı’dan ibaret değildir. Özellikle Avar-Hazar-Peçenek ve Kıpçakların hiç mi etkisi olmamıştı?
Bizans dedikleri Doğu Roma İmparatorluğunda hiç mi Türk yoktu?
Neden Bizans’a Grek değilken, Grek Devleti deniyordu?

Bu soruların yanıtı siyasidir.
Kendilerini üstün medeniyetten sanan “Batı’lılar”, “Doğu’luları ALT Medeniyetten gördükleri için, Türkleri ataları olarak kabul edemiyorlardı,
bu çıkarlarına tersti!
Bununla beraber karşılarına sürekli antik dönemin Türkleri (Atalarımız) çıkıyordu. Hani yıllarca, Orta Asya’dan 11. Yüzyılda (1071) gelip Anadolu’ya çöreklendiler dedikleri Türkler!
Sayısız devlet kurup, devletler yıkan, ne göçebe ne barbar olan, aksine
“antik dönem medeniyet” yarışında bizzat rol almış Türkler…

Unutmamamız gereken bir konu;
Türklüğe; Bir ırk, ya da bedensel, kansal bir olgu olarak bakarsanız, Türklerin kökenini falan bulamazsınız. Ya da birkaç bin yıllık bir zaman diliminde sıkışır kalırsınız. Çünkü aslolan kan değil, genler değil. Aslolan KÜLTÜR, KÜLTÜR GENLERİDİR. Bunun en önemli göstergesi yarattığınız değerlerdir,
yani MEDENİYETTİR!

Medeniyetin başlangıcı ise yazıdır. Yazı bulunmasaydı medeniyet olmazdı!
İlk yazıyı Sümerliler MÖ 3.000’ler gibi buldu. Fakat Sümerlilerin çivi yazısı Türkmenistan’da, Sümerlilerden 1.000 yıl önce ortaya çıktı.
İlk tamgalar (işaret-mühür-resim) MÖ 15 bin-12 bin yıllarına dayanır.
Yazı ise tamgaların birleşiminden oluşacağı için biraz daha geç dönemde ortaya çıkar.
Yani, yazıyı bizim atalarımız buldular ve Anadolu’yu medeniyetlerin beşiği yaptılar…

Bayram günü, günlük yazı formatında bu önemli konuyu kısaca anlatmamızın sebebi şudur; Kökümüzü bileceğiz ve geçmişimizle gurur duyacağız.
DOĞRU Parti iktidarında, Beştepe Sarayının bir bölümü tarihimizin gerçeklerinin araştırılıp, uluslararası düzeyde kabul görmesi için çalışmalar yapmak üzere Türk Tarih Kurumuna ayrılacaktır. Sonra, kendilerini üstün medeniyetin sahibi, Türkleri ise alt medeniyetten gören tarih hırsızlarına şunu diyeceğiz;
“Boşuna babanızı-atanızı yanlış yerlerde aramayın, sizin babanız atanız biziz, biz Türkleriz!”
Geçmişini bilmeyen milletler geleceği inşa edemezler…

Kurban Bayramınızı sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirmenizi dilerim…

Sağlık ve başarı dileklerimle 20 Temmuz 2021
Rifat Serdaroğlu
DOĞRU Parti Genel Başkanı