Prof.Dr.Mehmet Ali Körpınar

Prof.Dr.Mehmet Ali Körpınar

Mail: korpinar@istanbul.edu.tr

KUS GRIBI VE ONEMLI UYARILAR !!!

Değerli Arkadaşlar,

Güzel ülkemiz yine bir Virüs yayılması ve olası grip salgını tehlikesi altında. Dünyamız için de oldukça büyük bir tehlike içeren Corona (Covid-19) virüs salgını için oldukça yoğun bir önlem çalışmaları sürüyor. Bu çeşit salgınlara karşı gereken önlemleri almış olmamız lazım. Yani geçmişte yaşadığımız sorunlarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor. Aksi takdirde Yüce önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ümüzün dediği gibi “Geçmişini hatırlamayan uluslar, yok olmaya mahkumdur”

Sizlere 17.1.2006 tarihinde yani 14 yıl önce göndermiş olduğum KUŞ GRİBİ VE ÖNEMLİ UYARILAR !!! başlıklı yazımı yeniden anımsatmak istedim. Oldukça uğraş verdiğimiz bu salgından gereken dersleri çıkarmamız gerekiyordu.

Umarım tüm yöneticilerimiz ve danışmanları da Covid-19 için gereken önlemleri zamanında aldırır ve de saygıdeğer halkımız da bu salgından en az zararla kurtulur.

KUŞ GRİBİ VE ÖNEMLİ UYARILAR !!!

Değerli arkadaşlar,

Kuş Gribi nedeniyle çok önemli ulusal bir sorunumuzla karşı karşıyayız. Öncelikle serin kanlı olup, bu sorunu çok ciddiye alarak çözümler üretmek zorundayız. Çünkü söz konusu olan halkımızın sağlıdır.

Ülkemiz çok önemli sınavdan geçmekte olup, önümüzdeki yıllara da sarkacak bazı önlemleri almak zorunda olduğumuzu herkesin bilmesi gerekmektedir.

Özellikle de yukarıda haritasını verdiğim yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın, yüzbinlerce göçmen kuşlar nedeniyle bundan sonraki yaşamları büyük risk altındadır. Lütfen bu konuda onlara gereken bilgilendirmeleri ve gereken maddi yardımları yapalım.

Kısa sürede yapılması gerekenler:

 • Bu yerleşim yerlerinde oturanların kanatlı hayvanlarını, hemen yetkililere haber vermesini sağlayalım. Bunu için de her il ve ilçedeki başvuru telefonları en kısa zamanda ilan edilmelidir.
 • Kanatlı hayvanlar kesinlikle çıplak elle tutulmadan, eldiven kullanarak naylon torbalara doldurulup yetkililere teslim edilmelidir. Bu sırada kullanılan eldiven ve naylon torbalar yakılarak imha edilmelidir.
 • Tüm kümesler ve varsa kanatlı ölüm yerleri kireçlenmeli, ilaçlanmalı ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmalıdır.
 • Hasta kanatlılarla temas edenler varsa hemen enterne edilip, en kısa sürede hastanelere tahlil ve tedavi için gönderilmelidir.
 • Hasta olanlar ve hasta zanlılarının nakli için özel araçlar ayrılmalı ve kullanılmalıdır.
 • Arama ve itlaf çalışmaları yapanların giysileri ve kullandıkları araçlarda operasyon sonrası çok dikkatle dezenfeksiyon edilmelidir.

Orta ve uzun süreli önlemler:

 • Alınacak önlemler konusunda, neden sağlık bakanlığı ile tarım bakanlığı sorumlu tutuluyor? Bu olay tüm bakanlıkları ilgilendiren en önemli ve öncelikli bir ulusal sorundur. Bu nedenle tüm belediyelerimiz de bu konuda seferber olmalıdır.
 • Hatta kesinlikle başarı isteyen bu ulusal sorunumuz için kesinlikle disiplinli çalışma gerekir. Bunun için askeri kuvvetlerin de görev alması, işbirliği yapması gerekmektedir. Sizlere, ABD de EBOLA virüsü salgınını konu alan ve Dustin Hoffman’ın başrölünde olduğu OUTBREAK (SALGIN) filmini anımsatmak siterim.
 • En kısa zamanda Manisa’daki araştırma merkezi yeniden açılmalı ve araştırmalara başlamalıdır.
 • Rusya 35 milyon $ lık yatırımla kuş gribine karşı birkaç ay içinde aşı geliştireceğini açıkladı. Hemen akademik işbirliği yapılarak aşı konusunda ülkemiz de söz sahibi olmalıdır.
 • Hasta kan örnekleri kesin sonuç için Ankara veya İstanbula gönderiliyor. Neden sadece Ankara ve İstanbulda viroloji laboratuvarları var? Özellikle her coğrafi bölgemizde bu laboraturaların kurulmasını sağlayalım.
 • Kuşlar 40 parazit ve 60 bulaşıcı hastalık taşıyabilmektedir. Çöp ve atıklarla beslenen kuşların her zaman taşıyıcı olma olasılıkları vardır. Bu nedenle göçmen kuşların geldiği ülkelerle olası salgınlar için devamlı olarak işbirliği yapılmalıdır. Bu işbirliği sonucu;

GÖÇMEN KUŞLAR     ÇÖP       EVCİL KANATLI     İNSAN

zinciri kırılmalıdır.

 • Bu sırada ilkel koşullarda yapılan kümes hayvancılığına da son verilmelidir. Bu konuda Veteriner hekimlerimizin geliştireceği örnek kümes şekli belirlenmeli ve bu konuda halkımız bilgilendirilmelidir. Çünkü ne kadar yasaklarsak yasaklayalım, halkımız ekonomik nedenlerle tavuk ve hindi beslemeye devam edecektir. Hiç olmazsa onlara, halk sağlığına uygun kümes hayvancılığını önermemiz gerektiğini bilgilerinize sunmak isterim. Hatta güvercin beslemesi içinde halk sağlığını gözetecek şekilde örnek kafes ve yuva şekli üretilmelidir.
 • Şu sırada tatilde olan okullarımız açıldığında tüm öğrencilerimizi kuş gribi hakkında bilgilendirecek kurs ve konferanslar verilmeli, bilgilendirici broşürler dağıtılmalıdır.

Değerli arkadaşlar,

Alınması gereken önlemler konusunda daha fazla bilgi için İ.Ü. Veteriner Fakültesinden arkadaşım Prof.Dr. Serhat Papuççuoğlu’nun önerdiği web sayfasını da bilgilerinize sunmak isterim.

http://www.ist-vho.org.tr/bilimsel/dunya_saglik_tavsiye.htm

Değerli arkadaşlar, bazı yöneticilerimiz konuyu abartmamamızı ve halkımızı paniğe sevketmememizi öneriyorlar. Bence bu olaydan ders çıkarılmalı ve çok ciddi olarak gereken önlemler alınmalıdır. Çünkü bize birşey olmaz mantığı ile yetişen aymazlar yüzünden, ülkemizin bütün ekonomik hamleleri boşa gidebilir. Bu salgının durdurulmaması halinde, tüm ihracatımız ve turizm gelirlerimizin büyük bir risk altında olduğunu bilmemiz gerekir.

Bence kimse bu olaylardan politik çıkar sağlama uğruna, alınması gereken önlemleri hafifletmeye kalkmamalıdır. Tüm yöneticilerimizin bu konuda hassas davranacaklarını zannediyorum.

Umarım güzel ülkemiz, komplo teorisyenlerinin uyardığı gibi bir biyolojik terörle karşı karşıya değildir!!!