Prof.Dr.Turhan USLU

Prof.Dr.Turhan USLU

Mail: turhanuslu@gmail.com

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KIYI BİTKİ ÖRTÜSÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KIYI BİTKİ ÖRTÜSÜ

1.    PLAJ VE KUMULLARIN KUM SEVEN BİTKİ ÖRTÜSÜ

1.1.    Yüksek plajların tek yıllık bitki örtüsü

1.1.1.    Bitki birliği: Cakile maritima ssp. aegyptiaca
(Salsolo - Cakiletum aegyptiacae)
Döngele - Kum Teresi bitki birliği

1.1.2.    Bitki birliği: Euphorbia peplis
(Salsolo - Euphorbietum peplis)
Döngele - Kıyı Sütleğeni bitki birliği

1.2.    Yüksek plajların ve kumullardaki erken embriyonik adacıkların çok yıllık bitki örtüsü

1.2.1.    Bitki birliği: Zygophyllum albüm
(Elymo - Zygophylletum albi)
Cicora - Balduz bitki birliği

1.2.2.    Bitki birliği: Sporobolus arenarius
(Eryngio maritimi - Sporoboletum arenarii)
Kum Boğa Dikeni - Puslu Çorak çimi bitki birliği

1.3.    Embryonik kumulların bitki örtüsü

1.3.1.    Bitki birliği: Elymus farctus
(Eryngio maritimi - Elymetum farcti)
Kum Boğa Dikeni – Cicora bitki birliği
. Alt bitki birliği: Zygophyllum albüm (Balduz)
. Alt bitki birliği: Polygonum maritimum(Sicimlik)
. Alt bitki birliği: Alhagi graecorum(Rum Dikeni)
. Alt bitki birliği: Otanthus maritimus(Çocuk otu)
. Alt bitki birliği: Medicago marina(Sahil Yoncası)
. Alt bitki birliği: Centaurea aegialophila(Kum Deli Gözü)
. Alt bitki birliği: Cichorium spinosum(Çukur otu)

1.4.    Kumul arkası ve çöküntü alanlarındaki kumulların bitki örtüsü parçaları

1.4.1.    Kumul arkası kışı geçiren tomurcukları toprak sathında olan çok yıllık bitki örtüsü

1.4.2.    Çöküntü alanlarındaki kumulların bitki örtüsü

2.    TUZLU GÖLLERİN TUZCUL BİTKİ ÖRTÜSÜ

2.1.    Salicornia’lı tek yıllık tuzcul bitki örtüsü

2.1.1.    Bitki birliği: Halopeplis amplexicaulis
(Halopeplidetum amplexicaulis)
İvrimce bitki birliği

2.1.2.    Bitki birliği: Salicornia patula
(Suaedo - Salicornietum patulae)
Cirim otu - Bodur Geren bitki birliği

2.2.    Kışı geçiren tomurcukları zemin üzerinde olan bodurçok yıllık tuzcul bitki örtüsü

2.2.1.    Bitki birliği: Halocnemum strobilaceum
(Arthrocnemo glauci - Halocnemetum strobilacei)
Acı Geren - Çuvan bitki birliği

2.2.2.    Bitki birliği: Arthrocnemum glaucum
(Arthrocnemetum glauci)
Acı Geren bitki birliği

2.2.3.    Bitki birliği: Arthrocnemum fruticosum
(Arthrocnemetum fruticosi)
Acı Geren bitki birliği

2.2.4.    Bitki birliği: Suaeda vera
(Polygono equisetiformis - Suaedetum verae)
Urgan otu - Cirim otu bitki birliği

2.2.5.    Bitki birliği: Atriplex halimus
(Asparago stipularis - Atriplicetum halimi)
Kuşkonmaz - Sarmak bitki birliği

2.3.    Kışı geçiren tomurcukları toprak sathında olan ve kışı geçiren tomurcukları suyun içinde olan çok yıllık acısu bitki örtüsü

2.3.1.    Bitki birliği: Juncus subulatus
(Limonio - Juncetum subulati)
Sahil Karanfili - Biz Kofası bitki birliği

2.3.2.    Grup :Aeluropus littoralis(Sahil Ayrığı)

2.3.3.    Sazlık :Scirpus maritimus ssp. compactus(Sandalye Sazı)

2.4.    Yüksek seviyedeki kışı tohum olarak geçiren yarı tuzcul bitki örtüsü

2.4.1.    Bitki birliği: Parapholis incurvus
(Plantagini weldenii - Parapholisetum incurvae)
Kan Kesen otu - Eğri Kiremit otu)

2.4.2.    Grup :Polypogon maritimus(Kum Hıtırı)

2.5.    İnsan tahribi olan yerlerde azotçul tuzcul bitki örtüsü

2.5.1.    Bitki birliği: Mesembryanthemum nodiflorum
(Mesembryanthemetum nodifloro-cristallini)
Makas otu bitki birliği

3.    DENİZ KENARI YARLARDA KAYA BİTKİ ÖRTÜSÜ

3.1.    Kaya çatlaklarındaki tuzcul bitki örtüsü

3.1.1.    Bitki birliği: Limonium albidum ssp. cyprianum
(Frankenio hirsutae - Limonietum cypriani)
Tül Pembe -Kuduz otu bitki birliği)

3.1.2.    Bitki birliği: Cichorium spinosum
(Limonio virgati - Cichorietum spinosi)
Kuduz otu - Çukur otu bitki birliği

3.2.    Yarlarda kışı tohum olarak geçiren tuzcul bitki örtüsü

3.2.1.    Bitki birliği: Silene sedoides
(Parapholiso incurvae - Silenetum sedoidis)
Eğri Kiremit otu - Yatık Nakil bitki birliği

3.3.    Birincil kıyı garigleri

3.3.1.    Bitki birliği: Achillea cretica
(Helichryso - Achilletum creticae)
Ebeden Ölmez - Pazvat bitki birliği

3.3.2.    Bitki birliği: Sarcopoterium spinosum ve Thymbra capitata
(Teucrio micropodioidis - Sarcopoterietum spinosi)
Küme Kurtluca - Abdest Bozan bitki birliği

3.4.    Kıyı makisi

3.4.1.    Bitki birliği: Pistacia lentiscus
(Rubio tenuifolia- Pistacietum lentisci)
Kızıl Boya - Sakız ağacı bitki birliği

3.4.2.    Bitki birliği: Juniperus phoenica ssp. lycia
(Ephedro campylopodae - Juniperetum lyciae)
Bor otu - Finike ardıcı

4.    MEHMETÇİK KAPALI HAVZASINDAKİ ACISU BİTKİ ÖRTÜSÜ

4.1.    Bitki birliği: Zannichellia palustris
(Zannichellietum palustris)
Su Kılı bitki birliği

4.2.    Bitki birliği: Crypsis aculeata
(Cresso - Crypsidetum aculeatae)
Reçine çiçeği - Bakak otu bitki birliği

4.3.    Bitki birliği: Eleocharis palustris
(Cresso creticae - Eleocharetum palustris)
Reçine çiçeği - Deli Saz bitki birliği