Gündem ANALİZ

Gündem ANALİZ

Mail: ganaliz@gmail.com

LÜZUMSUZ MESLEK ODALARI

Ülkemizde uydur kaydır isimlirle kurulmuş olan meslek odası bolluğu vardır.

Ve bu meslek odalarına çöreklenenler hep aynı simalardır.

Buralara Devlet desteği vardır.

Arabalarının plakaları resmidir.

Yöneticileri ve başkanları için çok önemli ayrıcalıkları vardır.

Senin benim sırtımdan adamlar BEDAVA saltanat sürerler.

Yaptıkları ciddi bir işte yoktur.

Memleket hayrına, millet hayrına yaptıklarından daha ziyade, kendi çıkar ve saltanatları için yaptıklarını bir bilseniz küçük dilinizi yutarsınız.

Yemeye alışmış, kemirmeye alışmış birçok sayıda oda başkanı sırtımızdan bir türlü inmezler.

10-20-30-40 yıldır aynı odanın başkanlığını yapanlar var.

Delegeyi ayarlamışy (yani kendine oy verecek insanları) sürekli seçilir dururlar.

Adaletn, demokrasinin, hak ve hukukun olmadığı bir sistemyle seçim yaparlar, ardından da demokrasi havarisi kesilirler.
İşin garibi milleti bu odalara kaydolmaya mecbur kılmıştır bizim devlet.

Mecburiyet kalksın, bir tek üye bulamazlar.

O çoğu vatansever, memleket sever geçinen anlı şanlı (!) Başkan geçinenlerin çoğunu da oralarda göremezsiniz, talip bile olmazlar.

İşin içinde çıkar olmasın, yan çizerler, üçgen çizerler, kıvırırlar.

Mesleki oda başkanlıklarının tamamının çok ciddi elden geçirilmesi ve birbirine benzer meslek odalarının birleştirilmesi, birçoğunun ise kaldırılması gerekir.

Bu saltanatın son bulması için artık devlet düğmeye basmalıdır.

Belirli bir sayıyı bulan ODA açıyor.

Aynı meslek erbabının barınabileceği çok sayıda iş kolu farklı farklı odalar açıyorlar.

Ne gerek var.

işte pandemi süreci yaşadık, yaşıyoruz, Hangi odanın hangi meslek gurubuna ne faydası oldu?!

Esnafa, tüccara, iş adamına, buralara kayıtlı olan üyelere tek tek sorun, kim bu ODA KAYDINDAN VE ODA MENSUBU OLMAKTAN mutlu, huzurlu ve bundan fayda görüyor?!

Bu ekonomik darlıkta, bu girdapta, insanları meslek odalarına neden mahkum ediyorsunuz?

Bunların resmiyette yaptığı işi, devletin bir tek birimi, 81 ilde yapar ve 3 memur ile yapar.

E devlet sistemi var, teknoloji gelişmiş, devlet internet ortamına girmiş, bu meslek odalarının ne gereği var?!

Kaldırın gitsin kardeşim!

Mal varlıklarınada devlet el koysun. Zaten kamunun malı.

Bizim verdiğimiz vergi ve aidatlarla, harçlarla ayaktalar.

Bunun için siyasi parti ayrımı yapmaksızın herkesin ve her kesimin el birliği ve yürek birliği yapması lazım.

Bitmesi lazım bu arpalık haline gelen oda başkanlığı ve oda saltanatı.

Çokmu gerekli, yada mutlaka bir örgütmü olmak gerekiyor?

O zaman STK olsun. Dernek olsunlar.

Kamudan destek almasınlar.

Devletin mührünü ve resmi plakasını kullanmasınlar, devletten ayrıcalık almasınlar. 

Kendi ayakları üzerine dursunlar.

Bakalım kaç kişi kalacak!