Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Merkezi Laboratuar işinde ne döndü?

Ben burada defalarca Mersin de ki garip uygulamaları dile getirdim. Bunlardan birisi ve çok korkunç olanı LABARATUVAR ihalesi işi idi. Merkezi laboratuar diye ihale edilen şey yasanın özüne, genelgelerin amir hükümlerine aykırı yapılmıştı. Dile getirdim. O yerli olmadılar. Benim yazılarımda vurgu ve tespit yaptığım her hususu Bakanlık Finans hizmetleri 9.8.2012 gün 3 sayfalık Hasan ÇIĞIL imzalı “satın alma işlemleri-2” konulu genelge ile uyardı ve dikkat çekti. O genelgenin ikinci sayfası 4. Maddesinde her şey daha açık. Alın elinize okuyun. MDH bahçesindeki merkezi laboratuarın ihalesi, işlemleri yasaya kanuna, genelge ve mevcut mevzuatlara aykırı yapılmış halde. Önceki yazdıklarımı da elinize alın. Eğer yok ise ben vermeye hazırım. Kaldı ki İl sağlık müdürü basın biriminde var ve küllendirildi. Yoksa bizden isteyin verelim. İş yanlış , işlemler yanlış, usulsüz.. Ama hesap soran bir makam yok. Ha bire kurumlar arasında yazışıyorlar. Ama bu işlerin neden yanlış, usulsüz ve genelgelere aykırı yapıldığının hesabını soran yok.
9.8.2012 günlü anılan talimatta, 2 sayfada yer alan ve 4. maddede belirtilen emir şöyle; “….Laboratuar hizmet sunumuna ilişkin ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan kit karşılığı cihaz kullanma uygulaması alımları ile laboratuar hizmet alımları, her bir kurumun kendisi tarafından yapılacaktır. Ancak, Bakanlığımızca (strateji geliştirme başkanlığı) yayımlanan 6 Ağustos 2010 tarihli ve 2010/56 sıra nolu genelge uyarınca laboratuar hizmet sunumu ihtiyaçları il sağlık müdürlüklerince il düzeyinde yapılan toplu alımlarla karşılanan ve söz konusu genelge eki listede yer alan kurumların bu ihtiyaçlarına ait ihaleler, söz konusu genelgede düzenlenen esaslar çerçevesinde il sağlık müdürlüklerince yapılacaktır…” YAHU HER ŞEY AÇIK VE NET. Mersin’deki MDH bahçesinde yapılan merkezi laboratuvar işi genelgelere, ortadaki emir ve talimatlara tamamen aykırı yapılmış. Ve kimse bu aykırılığın hesabını ilgililerden soramıyor. Acaba neden ve ne dönüyor? TEKRAR EDİYORUM, BU İŞİN HESABINI SORACAK YETKİLİ YOK MU?