Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Mersin TOROS Devletin işine bak, ihalenin yaşına bak!

Bir gün önce yazdım.

http://www.haberanaliz.net/detay.asp?hid=80617 bu linkte duruyor. Açın tekrar bir okuyun. Ama dikkat eden, umursayan yok ki… Yiten giden devletin parası, imkan ve olanakları. Kendilerinin cebinden çıkmıyor ki… Hele kendi cepleri olsun bakalım, böyle mi davranırlar/

Neyse..

Bugün iyice araştırır iken gözüme çarpan birkaç ana husus ve yanlış daha gördüm.

İhale evraklarını inceledim.

Ortopedi ihalesi 2010/132527 numaralı ihale.

İhale karar tarihi: 29.4.2011

İhale kararının onaylandığı tarih: 29.4.2011..

Dikkat edin her iki kararda aynı gün çıkmış.

Yani ihale yapılmış, aynı gün onaylanmış (!)

Allah aşkına yetkili ilgili, önünüze gelen bu ihale kararını ve ihale dosyasını hiç incelmediniz mi, inceledi iseniz, bu baya zaman alacaktır, öyle şıp diye onaylanacak bir iş değil. nasıl aynı gün onayladınız?

Hiç bu hususta araştırma inceleme yapmadınız mı? Kaldı ki, biz yazdık, uyardık ve daha önceden anlatımlarımız oldu. Yazık günah..

Neyse..

Bizim incelemelerimizde yeni tespitlerimizde şu;

Mersin Toros hastanesi baştabipliğince yapılan 354 kalem tıbbi sarf malzeme alımı ihalesine ait münferit sözleşmenin 9.1 de ihalenin süresi 31.8.2011 dir. Bu ihalede geçerlilik süresi de 120 gün olarak belirlenmiştir.

Oysa bu ihaleye ait çerçeve alımına ait ihalenin toplam süresi 24 aydır. 31.12.2012 son gündür. Ancak bu alımlar periyodik aralarla ihtiyaca göre çerçeve alımlardaki ana konulara bağlı kalmak kaydıyla münferit alımlar yapılarak ihtiyaçların temin edilmesine karar verilmiştir.

Fakat burada bu yeni yapılan ihalede, firmalardan istenilen davetlerde sözleşme süresine bir bakın. Orada şart koşulan yani davet yapılırken istenilen süreye bakın. Şimdi ihaleye çıkartılan bu dosyanın ihaleye katılanlara verilen içeriğindeki 354 kalem malzemenin teminine ait ana konu olan münferit sözleşmesinde 31.8.2011 denmekte. Firmalara ait teklif verme daveti ile münferit sözleşme arasında resmen çelişki doğmaktadır.

Bu yanlıştır.

İhale bozma sebebidir.

Niçin diyeceksiniz?

Bu ihalenin sözleşmesinin tarihide göz önünde bulundurulduğunda bu malzemelerin tüketilmesinin mümkün olmadığı görülecek olup, bu arada firmalarca yatırılan sözleşme giderlerinin bedellerini kim karşılayacaktır, yâda kim tarafından karşılanacaktır?

Yanlıştır.

Doğru değildir.

TOROS İLE İLGİLİ CİDDİ BİR HUSUSDA ŞUDUR..

Yemekçi firma geçmiş yıllarda yemek ihalesine ait sözleşme bedelinin altında hak edeş gerçekleştiği iddiası ile talepte bulunuyor. Bu aradaki resmi harç ve vergilerin tutarını istiyor. İade istiyor. Ne var bunda diyeceksiniz?

Tabiî ki bir şey yok.

Ama..

Aması şu..

Firma bu alacağı isteyince İTA amiri bu durumu MUHASEBATA soruyor ve orasıda ödensin diyor.

Ancak İta amiri ödemiyor ama firmada bu arada alacağını istemiyor, susuyor…

Acaba niye?

Firmaya bazı taahhütler mi yapıldı?

Bu para niçin ödenmiyor?

Bunun karşılığında firmaya başka taahhütler mi yapıldı, başka sözler mi verildi ki, firmada sessiz, ita amiri ilgisiz kalıyor?

Bu tabiî ki bir bakış açısı. 

Esas burada DEVLET firmaya karşı küçük düşürülüyor, kurum küçük düşürülüyor, bir nevi gebe kalınıyor. 

Devlet acze düşürülecek devlet mi? 

Neden devletin kurum ve kuruluşunun itibarı düşünülmüyor? 

Başhekim ne yapmaya çalışıyor?

Acaba niye, neden, niçin?

Bu işlerin hesabını soracak birileri yok mu?

Bu ortopedi ihalesi başta olmak üzere önceki (yukarıdaki linkte yayınlanmış olan ) yazımda da bahsettiğim YEMEK İHALESİ İPTAL İŞİ çok baş ağrıtacak çok..

Yasa, kanun, yönetmelik, genelge tanımadan yapılan işler, insanı rezil eder.

Gel müfettişim, gel..

Hadi sende gel..

Bugünlük de bu kadar.