Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Mersin'de 4 aile hekiminin sözleşmesinin feshi istendi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu tarafından yapılan açıklmada Mersin'de aile hekimlerinin hak arama mücadelesine öncülük eden Mersin Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Gürbüz Şen ve üç aile hekiminin sözleşmesinin feshedileceğini duyuruldu. Konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlayan TTB, "1 Şubat 2016 günü Mersin'e yakın illerdeki tabip odaları başta olmak üzere sağlık çalışanlarını Mersin’de buluşmaya, meslektaşlarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz" denildi.

Angarya çalışmaya ve cumartesi nöbeti dayatmasına karşı çıkan aile hekimleri birçok kez eylemler yapmış, nöbetlere gitmeyerek uygulamayı protesto etmişti. Nisan 2015'te yürürlüğe sokulan uygulamayla 5 kez mazeretsiz nöbete gitmeyen hekimlerin işten atılacağını duyuran Sağlık Bakanlığı, uygulamaya Mersin'den başladı. TTB Aile Hekimliği Kolu yaptığı açıklamada, Mersin Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Gürbüz Şen ve üç aile hekiminin daha sözleşmelerinin feshedilmek istendiğini duyuran TTB, üyelerine uygulanan sözleşme feshi haberi sonrasında Mersin Valiliği ile temasa geçtikleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığından randevu talep ettikleri bilgisini paylaştı.

'ASM'LER SÜSLENİP BUTİK ASM'LERE DÖNÜŞECEK'

Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) haftanın 5 günü 40 saat hizmet veren, bulaşıcı hastalık takiplerinde, adli muayenelerde, ihtiyacın olduğu hastane acillerinde canla başla çalışan Aile Hekimlerine ve ASM çalışanlarına fazladan çalışmanın dayatılıdığının ifade edildiği açıklamada, ASM çalışanlarının temel çalışma hakları için bir yıldan beri direndiği dile getirildi. Açıklamada, Sağlık Bakanlığının yaptığı yanlışı görmek yerine ASM çalışanları hakkında soruşturmalar açıp, savunmalar istediğinin belirtilirken, ceza puanları verip, puanlar 100’e varınca sözleşme feshi gibi baskı politikalarını uygulamayı tercih ettiği kaydedildi. Açıklama şöyle devam etti: "Güvenceden yoksun sözleşmeli çalışmaya zorlanan aile hekimlerinin ve diğer ASM çalışanlarının sözleşme fesihleri, yargının verilen ceza puanlarını iptal eden birçok kararına rağmen uygulamaya sokuluyor. Bundan sonraki süreçte meslek odalarımız ve birliğimiz sözleşme fesihlerinin yaşama geçirilmemesi, Sağlık Bakanlığı’nın ASM çalışanlarına dayattığı fazla ve esnek çalışma uygulamalarına karşı birinci basamakta örgütlü sendika ve derneklerle birlikte her türlü mücadeleyi en etkin bir şekilde sürdürecektir."

Sağlık çalışanlarının dayanışma çağırıldığı açıklmada, "Kendi eviniz gibi gelip gittiğiniz ASM’ler, yarın süslenip ‘Butik ASM’lere dönüşünce, birilerine satılınca, önünden bile geçemeyeceksiniz. Sağlık Bakanlığı’nı bu haksız, hukuksuz dayatmadan vazgeçmeye, uyguladıkları baskıları durdurmaya davet ediyoruz" denildi. 

https://www.evrensel.net/haber/271333/mersinde-4-aile-hekiminin-sozlesmesinin-feshi-istendi