Prof.Dr.Turhan USLU

Prof.Dr.Turhan USLU

Mail: turhanuslu@gmail.com

ORTAK YAPTIĞI ARAŞTIRMALAR - 2

KUMULLARDA TÜRK VE YABANCILARIN ORTAK YAPTIĞI ARAŞTIRMALAR - 2

 1. ÖZHATAY, N., BYFIELD, A. J. & ATAY, S. – 2003 - Türkiye’nin önemli bitki alanları - WWF Türkiye (Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı): 88 s. İstanbul.
 2. SÜRMEN, B., KUTBAY, H. G., KILIÇ, D. D., HUSEYİNOVA, R. & KILINÇ, M. – 2014 - Ellenberg’s indicator values for soil nitrogen concentration and pH in selected swamp forests in the Central Black Sea region of Turkey - Turkish Journal of Botany, 38 (5): 883-895.
 3. TOLUNAY, D., MAKİNECİ, E., ÖZTURNA, A. G., PEHLİVAN, S., ABDALMOULA, M. M., ABOUMARSA, H. Y. & ŞAHİN, A. – 2016 - Effects of Istanbul-Durusu (Terkos) afforestations on some soil properties - EuroSoil2016, 16-21 Ekim 2016, İstanbul, Türkiye: 148-148.
 4. TOLUNAY, D., MAKİNECİ, E., ŞAHİN, A., ÖZTURNA, A. G., PEHLİVAN, S. &ABDELKAİM, M. M. A. – 2017 - İstanbul-Durusu kumul alanlarındaki Sahil Çamı (Pinus pinaster Ait.) ve Fıstık Çamı (Pinus pinea L.) ağaçlandırmalarında karbon birikimi – TÜBİTAK-TOVAG 1140797 nolu proje: 148 s.
 5. USLU, T. & GEHU, J. -M. -1989 - Yeniköy (Bursa) kıyı kumulu bitki örtüsü - 3. Bandırma Kuşcenneti ve Sulak Alanlar Sempozyumu, 5-7 Haziran 1988, Bandırma. 
 6. USLU, T. & GEHU, J.-M. - 1990 - Kuzeybatı Anadolu kıyılarında korunması gereken alanlar - Çevre ve Ormancılık Derg., 6 (2): 11-16. Ankara.
 7. USLU, T. & GEHU, J.-M. - 1990 - Syntaxonomic units and flora of Turkish coastal dunes - Proceedings of the 2 nd Int. Colloquy on  the Mediterranean Coasts and the Protection of the Environment, İzmir, Turkey. Council of Europe: 42. Strasbourg.
 8. USLU, T. & GEHU, J.-M.  – 1991 - Yeniköy (Bursa) kıyı kumulu bitki örtüsü - Orman Mühendisliği Derg., 11: 27-31. Ankara. 

Not: Yazının 1. Bölümü 1 Temmuz 2024 tarihinde bu gazetede yayınlandı.

 1. USLU, T. &SALMAN, A. H. P. M.- 1991- EUCC sand dune inventory: Turkey - In : DOODY, J. P. (ed.). Sand dune inventory of Europe - Joint Nature Conservation Committee & The European Union for Coastal Conservation publ.: 74-77. Peterborough.
 2. USLU, T. & GEHU, J.-M. - 1992 - Türkiye kıyı kumullarının sintaksonomik birimleri ve florası - Orman ve Av Derg., 67 (3): 7-9. Ankara.
 3. USLU, T. & GEHU, J.-M. - 1993 - Yeniköy (Bursa) kıyı kumulu bitki örtüsü - 3. Bandırma Kuşcenneti ve Sulak Alanlar Sempozyumu, 5-7 Haziran 1988: 141-150. Bandırma.
 4. USLU, T., SALMAN, A. H. P. M. &DOODY, J. P. - 1993 - Conservation aspects of coastal dunes in Turkey - EUCC Internal report series no. 5:  42 pp. Leiden.
 5. USLU, T., GEHU, J.-M. & BAL, Y. - 2003 - Mecidiye kıyı bitki örtüsü - Keşan Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2003: 41, 95. Keşan.
 6. USLU, T., GEHU, J.-M. & BAL, Y.  – 2006 - Mecidiye (Keşan) kıyı bitki örtüsü –Keşan Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2003:370-382. Keşan Belediyesi yay.
 7. USLU, T. & SALMAN, A. H. P. M. - 2007 – Sand dune- Country report, Turkey – In: Doody, J. P. Sand Dune Inventory of Europe. Coastal Wiki.
 8. UYGUN, N., DİNÇ, U., ŞEKEROĞLU, E., YEĞİNGİL, İ., UZUN, G., KORNOSOR, S., DÜZENLI, A., GÜLTEKİN, E., ŞENOL, S., BIÇICI, M., UYGUR, F. N., YÜCEL, M., TÜRKMEN., N., ÇAKAN, H. & SİREL, B. -1994 - Göksu Deltası’nın biyolojik zenginliğinin (Flora ve fauna) tespiti ile ekolojik peyzaj ve optimal arazi kullanım planlaması - Çevre Bakanlığı, Özel Çevre Kurumu Başkanlığı, Proje no:09.G.92/03,Adana, 357 s.
 9. YALÇIN, M. G., JONATHAN, M. P. & İLHAN, S. 2008 - The origin of potentially heavy metals in beach sediments from Tasucu Bay coast (Mersin) by Multivariate analysis, Turkey.
 10. YILMAZ, K. T., ÇAKAN, H. &SZEKELY, T. – 2003Management needs of coastal areas in the Eastern Mediterranean – MEDCOAST03: 877-889.
 11. YILMAZ, K. T., KOSZTOLANYI, A., ALPHAN, H., ÇEVİK, C., ÇAKAN, H. & KAPUR, S. – 2011 - Tuz Gölü Lagünü ve bağlantılı sulak alan ekosisteminde kıyı habitatlarının kısa dönemli izlenmesi – TÜBİTAK 108Y329 nolu proje: 108 s.

Kumulları ortak araştıran Türk ve yabancılar:

Yabancılar

 1. ABDALMOULA, M. M.  3
 2. ABDELKAİM, M. M. A.  1
 3. ABDOLLAHZADEHMORADİ, Y.
 4. ABOUMARSA H. Y.  1
 5. ANDO, M.  1
 6. BYFIELD, A. J.  5
 7. CARNI, A.  1
 8. COSTA, M.  3
 9. DOODY, J. P.  1
 10. EDİGER, V.  1
 11. ESWASAN, H.  1
 12. GEHU, J.-M.  11
 13. GREENWOOD, M.  1
 14. HEMPHILL, S.  1
 15. HÜSEYİNOVA, R.  1
 16. JONATHAN, M. P.  1
 17. KHODKAR, G.
 18. KOCH, B.  1
 19. KORNOSOR, S.  1
 20. KOSZTOLANYI, A.  1
 21. KUZUCUOĞLU, C.  2
 22. LOVRIC, A.-Z.  1
 23. SALMAN, A. H. P. M.  3
 24. SANO, J.
 25. SZEKELY, T.  1
 26. TAGİL, S.  1
 27. TAMAI, S.  1
 28. TANAKA, Y.  1
 29. TISCHEW, S.  1

Türkler

 1. AĞIRALİOĞLU, N.
 2. AKÇA, E.
 3. ALPHAN, H.
 4. ALTAN, T.
 5. ARTAR, M.
 6. ASAN, Ü.
 7. ATAY, S.
 8. BAL, Y.
 9. BIÇICI, M.
 10. BİLGİN, A.
 11. ÇAKAN, H.
 12. ÇELİK, I.
 13. ÇETİN BEDESTENCİ, H.
 14. ÇEVİK, C.
 15. DİNÇ, O.
 16. DİNÇ, U.
 17. DÜZENLİ, A.
 18. EFE, R.
 19. GÜLTEKİN, E.
 20. İLHAN, S.
 21. KAPUR, S.
 22. KAVGACI, A.
 23. KAYA, Z.
 24. KILIÇ, D. D.
 25. KILINÇ, M.
 26. KUTBAY, H. G.
 27. MAKİNECİ, E.
 28. OKYAR, M.
 29. OZANER, F. S.
 30. ÖZCAN, H.
 31. ÖZDEMİR, I.
 32. ÖZHATAY, N.
 33. ÖZKAN, U.
 34. ÖZTURNA, A. G.
 35. PEHLİVAN, S.
 36. SİREL, B.
 37. SÜRMEN, B.
 38. ŞAHİN, A.
 39. ŞEKEROĞLU, E.
 40. ŞENOL, S.
 41. TARALÇIOĞLU, G. Ö.
 42. TOLUNAY, D.
 43. TÜRKMEN, N.
 44. ULUSAY, R.
 45. USLU, T.
 46. UYGUN, N.
 47. UYGUR, F. N.
 48. UZUN, G.
 49. YAKTI, S.
 50. YALÇIN, M. G.
 51. YEĞİNGİL, İ.
 52. YEŞİL, A.
 53. YILMAZ, K. T.
 54. YÜCEL, M.