Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Özel Tıp merkezleri ve poliklinikleri denetleyen yok mu?

Mersin’de sayıları çığı gibi artan Özel poliklinik ve tıp merkezlerinin başı boş bir şekilde faaliyet yaptıklarının açık kanıtı fatura ve fiş verilmeyişidir.

Her hastaya fatura ve fişin kesilmesinin gerektiğini biliyoruz.

Ancak bir günde bu merkezlere kaç kişi başvuruyor ve kaç kişiye fiş kesilip kaç kişi kaçak göçek yoldan muayene ediliyor bunun kontrolü gerek.

Ayrıca artarda açılan bu özel sağlık merkezlerinin uyması gereken usul ve esasları içeren bir yönetmelik mevcut.

Bu yönetmelik zaman zaman değişime uğrasa da içerik ve özü aynı.

Buralar nasıl açılacak, nasıl ruhsatlandırılacak, kimler çalışabilir, nasıl çalışacaklar, buradakilerin üniforma ve kimlik düzenleri nasıl olacak, kayıtlar nasıl tutulacak, nasıl korunacak, kaç uzman olacak, kaç personel olacak, yeterlikleri, ehliyetleri, aklınıza ne geliyor ise bu yönetmelik çerçevesinde belirlenmiş ve usul esaslar çizilmiş.

Ancak Mersin ve yöresinde bu yönetmeliğin kuralları tam işletilmiyor.

Özel poliklinik, dal merkezleri, tıp merkezleri, hastanelerin kural tanımaz çalışmaları halkı canından bezdiriyor.

Bu konuda denetim yapması gerekenler ise gerekli denetimleri titiz ve yasadan yana, kamudan yana yapmayışları akıllarda şüphe ve endişe yaratıyor.

Burada halkın sağlığı söz konusu…

Burada milletin yiten giden sağlığının yanı sıra, devletin gelir kaybı söz konusu.

Fatura ve fiş yönünden, tüm kayıtların incelenmesi gerekirken üstün körü denetimlerle bu işler geçiştiriliyor.

SGK’nın yaptığı denetimin dışındaki denetimler pek olumlu sonuçlar vermiyor.

Maliye, Sağlık il müdürlüğünün bu işte daha sıkı ve kontrollü bir şekilde denetimi arttırması ve yönetmeliği harfiyen, hiç kimseye ayrıcalık tanımadan eksiksiz uygulaması lazımdır.

Bakanlık bildiğim kadarı ile 2008 yılında bir yönetmelik çıkardı ve sonrasında da bunda ufak tefek değişikliklere gitti.

O yönetmeliğin 15 Şubat 2008 gün 26788 sayılı resmi gazetede yayınlandığını biliyorum.

Sonrasında değişiklikler olsa da içeriğinde önemli ayrıntılar kalkmadı.

Bu tür yerler nasıl açılacaklar, buraları kimler açabilir, nasıl ruhsatlandırılacaklar, ön izinler, izinler, çalışacak ve kişi sayısı, bulundurulacak uzman sayısı her şey belli.

Bu yönetmeliğe göre Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Planlanması, Yer Seçimi, Ön İzin, Bina Durumu, Ruhsatname ve Teknik İnceleme Ekibinin ayarlanması her şey belli.

Ama Mersin de bu işler üstün körü yapılıyor.

Denetleyen doktor, denetlenen doktor olunca, işi ciddiyetle yapmıyorlar.

Herkes tıp merkezi olamaz.

Herkes dal merkezi olamaz.

Herkes poliklinik olamaz.

Bunların ölçüsü ve şartları var.

Bu şartları yerine getiren kaç kuruluş var ve bunlar nasıl çalışıyorlar?

Bina ve fizik şartların uygunluğu bile ciddi bir şekilde yapılmıyor.

Bu yerlerde mesul müdürlükler var.

Ve bu mesul müdürlerin uyması gereken kurallar var.

Günün 7/24 saati bu yerlerin mesul müdürlerinin denetiminin ansızın yapılması gerekir.

Yönetmeliğe uygun çalışılıp çalışılmadığına bakılmalıdır.

Hepsinin yönetmelikte belirlenen ve kendilerine verilen ruhsata uygun çalışma saatleri ve özelliklerine bakılmalıdır.

Bu tür yerlerdeki cerrahi müdahaleler ve gözlem süreleri dikkatle izlenmeli takip edilmelidir.

Ayrıca ambulans hizmetleri, acil hizmetler denetim altına alınmalıdır.

Varsa laboratuar hizmetleri, tıbbi atıkların kontrolü, Hasta ve muayene Kayıt defterleri, rapor tanzim şekilleri ve bunların kayıtları çok dikkatli takip edilmelidir.

Hastalar ve gelen hasta yakınları için gerekli düzenlemeler, yönlendirmeler, işaret ve yazı ile anlatımlar mevcut mu, engelliler için düzenlemeler yapılmış mı, verilen hizmetin bir ücret tarifesi asılı mı, hangi iş için ne kadar alınıyor belli mi, gelen vatandaşa tabela halinde bu ücretlendirme ve bilgilendirme sunulmuş mu?

Sağlık tesisinin insan gücü kriterlerine, bina, fizik yapı, tesis ile tıbbi donanım ve hizmet standartlarına uyup uymadığı, Bunların ciddi olarak kontrolü lazım.

Kanayan bir başka yara ise adım başı Güzellik salonu, güzellik merkezi diye açılan yerler.

Güzellik ve estetik veya bu amaçla açılan merkezlerin ve ünitelerin uyumu bakımından da yapılması gereken denetimler var.

Güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan biri çalışsa bile, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler güzellik salonunda yapılamaz.

Bunların ciddi kontrolü lazım…

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları ile ilgili yönetmelik ve bakanlığın ilgili genelgeleri mevcut.

Özellikle bu özel kuruluşlarda günübirlik lokal veya genel anestezi altında cerrahi müdahale uygulayabilecek olan cerrahi müdahale birimleri yönetmelikler ile ve genelgeler ile tanımlanmıştır.

Buna göre Cerrahi müdahale birimleri, 24 saat süreyle faaliyet gösteren tıp merkezleri ve dal merkezleri bünyesinde açılıp işletilebilmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğin bazı maddelerinde, uygulamada karşılaşılan sorunların ve eksikliklerin giderilmesi, aynı zamanda günümüzün değişen şartlarına ve gelişen sağlık hizmeti sunumuna uyum sağlamak amacıyla düzenlemeler zaman zaman bakanlıkça yapılıyor.

Söz konusu özel sağlık kuruluşlarının çalışma esasları ile bünyelerinde bulunduracakları asgari; araç-gereç, tıbbi malzeme ve donanım, personel sayısı ve niteliği, kayıt defteri, formlar, bildirimler ve diğer bazı hususların mahallinde çok sıkı denetlenmesi gerekir.

İşin sağlık boyutu bir yana, birde mali boyutu ele alınmalıdır.

Fatura ve fiş kesilmesi gerekir.

Günde 250 hasta geliyor 50 sine kesilip, 200 kayıt dışı oluyorsa bu bir vergi kaybıdır.

Bunun da sıkı kontrolü lazım.

Kasa kayıtlarının, hasta kayıtlarının, poliklinik ve muayene defterlerinin karşılıklı kontrolü gerekir.

En ufak bir enjeksiyon için bile farklı merkezlerde farklı ve fahiş fiyatların alınması dikkat çekicidir.

Hasta kabul yerleri, bekleme salonları, muayene odaları, sedyeler, tıbbi donanımın hijyenik koşullara uyup uymadığı denetlenmelidir.

Devlet tarafından izin ve ruhsatlandırılarak hizmet sunan yerler dışında birde kaçak göçek çalışanlar olacağı unutulmamalı, kaçak muayene ve bu tür özel yerler için sıklıkla denetimlere çıkılmalıdır.

Özellikle geceleri, hafta sonları, bu özel sağlık kuruluşlarındaki hekim nöbetleri kontrol edilmeli, orada çalışanların arasında devlette çalışan olup olmadığı sıkı bir şekilde takip edilmeli, haksız kazanç önlenmelidir.

Bugünlük bu kadar, bu hususta yazılarıma daha sonra devam edeceğim. Şu anda bir yakın dostumu yitirdim, Ankara'ya gitmek durumundayım. 

Öte yandan MDH uzman hekimlerinden olan KHB de görev alan Memnune Çamsarı hanımefendi'nin rahatsızlığını ve tedavi sürecini öğrendim. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Allah onu sevenlerine bağışlasın. Acil şifa diliyorum.