Prof.Dr.Turhan USLU

Prof.Dr.Turhan USLU

Mail: turhanuslu@gmail.com

PANANOS KUMULU RESİM YARIŞMASI

Kumullar üzerine imar projesi yapmayı ben, mimarların resim yapmasına benzettiğim için konu kısmına bu şekilde yazdım. Çünkü mimarlar ve peyzaj mimarları kıyı kumullarının ;
1. oluşum sürecini, kaç yüz yılda oluştuğunu
2. Kıyı kumul habitatlarını, habitatlara göre bitki türleri ve bitki birliklerinin değişimini
3. Florasını : Bitki türleri listesi, endemik bitkileri, tehlikede olan türlerini, bu türlerin Türkiye ve Dünya yayılışlarına göre buralardaki mevcudiyetinin önemini
4. Vejetasyonunu : Bitki birlikleri, bunlardan endemik olanları, tehlikede olan birlikleri, Türkiye ve Dünya yayılışlarına göre buralardaki mevcudiyetinin önemini
5. Faunasını : Hayvan türleri, bunlardan endemik olanları
6. Bu ekosistemin içinde olduğu daha büyük ekosistemleri, coğrafi bölgelerdeki diğer kıyı kumulları ile olan irtibat, benzerlik ve farklılıklarını

vb. vb. özelliklerini bilmeden ellerine boya kalemlerini alıp mimari veya peyzaj projeleri yapmakta. Yine bu özellikleri bilmeyen başka peyzaj mimarları ise bu projeleri değerlendirip bunları (nelerin yok olacağını hiç bilmeden) mansiyon ve ödüllere layık görmekteler.