Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Rehberlik araştırma Merkezi’ne bak!

MERSİN’DE GARİP UYGULAMALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR. SAĞLIK DERKEN MİLLİ EĞİTİM VE SOSOYAL HİZMETLERDE OLAYLAR DEVAM EDİYOR. BU GÜN GELEN ÇOK SAYIDA İLETİDEN ANLADIK Kİ, REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ DE SORUNLU ÇALIŞIYOR.

“BİREYLERİN (ENGELLİ) OLSALAR BİLE EĞİTİM HAKKI ENGELLENEMEZ”

Bilindiği gibi, 26/ 02/2010 Tarih 1031 Sayılı Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İlgili Yazısının 1. Maddesinin “A)” Bendi’ne Göre:

“Destek Eğitim Hizmetinden Yararlanması Uygun Görülen Bireyin Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu Teslim Edilirken Velisinin Talep Etmesi Halinde Bir Yıl Sonraki Randevu’sunun da Aynı Gün Verilmesine Yönelik Planlama Yapılmalıdır.” Denmektedir.

Ancak uygulamada randevular 1 Yıl Sonra Rapor Bitimi Yaklaştığında Verilmektedir. Üstelik Rapor Bitim Tarihinde Birkaç Gün Öncesine Verildiğinden (Erken Randevu Almak İçin Gidilse Dahi) Çocukların 20- 23 Günlük Eğitim Kaybı Söz Konusu olmaktadır. Çünkü Raporun 23 Günlük Eğitim çıkış ve aileye teslim süreci vardır. Burada ciddi bir zaman kaybı bulunmaktadır. Yukarıda Bahsi Geçen 26/ 02/2010 Tarih Ve 1031 Sayılı Yazının “B)” Bendine Göre, Özel Eğitimi İhtiyacı Olan Bireyin Velisinin Randevu Talebinde Bulunduğu Tarih Ve Kurumdaki İş Yoğunluğu da Dikkate Alınarak Verilecek Yeni Rapor Eski Raporun Bitiş Tarihinden Önce Veliye Teslim Edilebilecek Bir Tarihe göre düzenlenmelidir.

Ayrıca, 26/ 02/ 2010 Tarih Ve 1031 Sayılı Yazının 3- 4- 5- 6 Ve 7.Paragrafları Grup Eğitiminin Önemi Ve Gerekliliklerine İlişkin Açıklamaları Kapsamaktadır. İlgili Yazının 5. Paragrafında ise “Bireyin Okul Ve Kurumlara Devam Edip Etmediğine Bakılmaksızın, Eğitim İhtiyaçlarına Göre Bireysel, Grup Ya da Hem Bireysel Hem de Grup Eğitimi Şeklinde Önerilmesi Gerekmektedir.

Ancak, Öğrencilerin Bireysel Eğitim Yoluyla Kazandığı Becerileri Gerçek Yaşama Geçirmeden Önce Grup İçinde Sergilemelerine İmkân Tanımak Ve Sosyalleşmelerini Sağlamak Amacı İle Gerekli Olan Grup Eğitimi Almayan Çocuklarda Söz Konusudur. Ve bu tip vakalar çoktur. İl merkezinde ciddi bir araştırma inceleme yapılsın gerçekler ortya çıkacaktır.

Zorunlu Eğitim Yaşında Olan Zihinsel Ve Bedensel Engelli Çocukların Hüseyin Polat Eğitim Uygulama Okulu Gibi Okullara Kayıtlı Olmaları Gerekmektedir.

Hüseyin Polat Eğitim Uygulama Okulu Gerek Çocuğun Ağır Fizyolojik Hastalıkları (Epilepsi, Şeker Vs. Gibi) Gerekse Okul Kontenjanının Dolu Olması Nedeniyle Kayıt Almıyor Yâda Aday Kayıt Yapıyor.

Aday Kaydı Olmasına Rağmen Rehberlik Araştırma Merkezinden Bu Çocuklara Destek Eğitimi Raporu Çıkmıyor.

Çıkmayınca da bu Çocuklar Özel Eğitim Okullarına Yönlendirilmiş oluyor.

Bireysel Eğitim İle Fayda Görebilecek Olan Çocuklar Okul Ortamından Nasıl Faydalanır?

Bu durum oldukça çok düşündürücüdür.

Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan 0- 3 Yaş Arası bazı Öğrencilere uzmanlarınca Bireysel Destek Eğitimi Önerilmemektedir.

Erken Tanı Ve Erken Eğitime Başlamak Çocuğun Geleceği Açısından Büyük Önem Taşımaktadır.

Engelli Çocukların Faydası Açısından Bu Konu Çok Düşündürücüdür.

Rapor Yenilemelerde Çocuğun Devam Ettiği Özel Eğitim Kurumlarından 12 Aylık Geriye Dönük Performans İstenmektedir.

Kapanan Kurumlardan (Hali Hazırda Çalışan Kuruma Geçen Çocuk İçin) Bu Performansı Almaktadır.

Rehberlik Araştırma Merkezi Genel Müdürlüğünce Yayınlanan Yönetmelikte Kapanan Kurumlardan Performans İstenmeyeceğine İlişkin İfade Bulunmasına Rağmen, Mersin Rehberlik Araştırma Merkezi söz konusu olan İlgili Performansı İstemektedir.

Ve bu nedenle Çocukların Eğitim Raporları Gecikmekte Ya da çıkamamaktadır.

Oysa Rehberlik Araştırma Merkezinin Kurumların Kapanıp –Kapanmadığının Bilgisini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Resmi Yazı İle Sormak Görevidir.

Nitekim ikisi de bir devlet dairesi kamu kuruluşudur. Valiliğe bağlıdır. Böyle olmuş olsa engelli ailelerinin de işleri çok kolaylaşmış olacak.

Ancak Rehberlik araştırma Merkezi, Engelli Ailelerinin İşlerini Kolaylaştırmak yerine, Bu bilgileri Ailenin Milli Eğitim Müdürlüğünden almasını isteyerek engelli ailelerin süreçleri uzatılmakta Ve işleri zorlaştırılmaktadır.

Rehberlik Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı başka bir resmi kurumda Görevlendirildiğinde, Yerine vekâlet edecek personel bırakmadığından, kendisinin onayından geçecek evraklarda gecikmeler oluşuyor.

Bu çalışma ortamı ve usul ve prensipler ENGELLİYİ VE AİLESİNİ çok üzüyor.

Yetkililerden bu işe önlem ve ÇARE isteyen vatandaşlar, çözümü bekliyorlar.

Bu günlük bu kadar….

www.haberanaliz.net 

HERKESİN CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ.

Gönderin yayınlayalım. (Ancak cevabı yazıda, haberde adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız)

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ MAİL ADRESİ: batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com

Cevaplarınız hiç bekletilmeden yayınlanacaktır.