Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Sağlık’a neşter gerek!

Sağlık hizmetlerimizin bazıları kanayan yara olarak devam ediyor.

Hastanelere, sağlık müdürlüklerine ve diğer hizmet alanlarına bakın, hizmetlerin bu alanlarda neden aksadığını görürüsünüz.

İşin ehli ve uzmanı olmayanları, yâda uzmanlığı, branşı, tahsili. Kadrosu farklı olanların çok farklı işlerde istihdam edildiğini, bu yüzden de performansın düştüğünü, verimli hizmetin alınamadığını, kalitenin ve verimliliğin oluşmadığını anlarsınız.

Üstelik ücret ve Döner sermaye dağıtımında da bir eşitsizlik ve hakkaniyetsizlik ortaya çıkmakta ki, en kötüsü bu, iş yerinde çalışma barışını bozmakta.

Ebe, Hemşire, Odyoloğ, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, laboratuar teknisyeni, Acil tıp teknisyeni v.s. gibi, bu branşlardaki kişileri masa başı işlerde, yani eğitimi ve ihtisası olmayan, genel idare işlerinde çalıştırırsanız, hastanelerde çalıştıracak adamı bulamazsınız.

KHB ler kurulurken UZMAN ADI ALTINDA kadrolar oluşturuldu. Ve sağlık alanında eğitim alan branşı ebe hemşire olan, tekniker olanlar sözleşmeler imzalanarak uzman yapıldı ve hastanelere idareci yapıldı.

KHB’ler kapandı gitti.

Ama sağlığa verilen tahribat giderilemedi.

Torpili bulan UZMAN oldu. Neyin uzmanı hangi dalın uzmanı belli değil.

Ebeyi, hemşireyi ve yukarıda saydığım branşlardaki insanları asıl mesleklerinde iş alanlarında istihdam edemez oldular, birçoğu masa başına kaymış durumda.

Sağlık kendi içinde adaletsiz ve haksız uygulamalar yüzünden, son 15 senede zafiyete uğradı, uğratıldı.

Sonra şehir hastaneleri vücut buldu.

Sağlık ocakları ASM’lere dönüştü.

Ama çalıştıracak donanımlı ve kalifiye eleman sıkıntısı aldı başını gitti.

Şu anda yeni kadrolar açılıyor ve alım yapılacağı söyleniyor.

Eğer o kadroları da kendi ihtisas ve branşlarında çalıştıramazsanız sağlık sorunumuzu çözemezsiniz.

Ebe ile hemşire başta olmak üzere, teknisyenlerin MASA BAŞI GÖREVLERDE işi ne?

O zaman o işgal ettikleri (ebelik, hemşirelik, teknisyenlik) kadroları bıraksınlar.

Çünkü GİH olan masa başında çalışıp aynı işi yapandan çok çok farklı maaş ve Döner sermaye alıyorlar. Çünkü sağlık hizmetinde görünüyor, kadrosu farklı.

Adil mi, hak mı?

Siz bu görevlendirmeler ve taltif etmeler ile sağlıkta huzuru, iş yeri barışını temin edebilir misiniz?

Sağlık Bakanımız bu olaya da bir neşter vurmalı.

Herkes kendi branşında istihdam edilmeli.