Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

SAĞLIK’DA, SAĞLIKSIZ GÖREVLENDİRMELER

SAĞLIK’DA, SAĞLIKSIZ GÖREVLENDİRMELER

Yazıyorum diye bozulanlar, kırılanlar oluyor. Amacım kimseyi kırmak değil, DEVLETİN kurumunda DEVLETİN memur ve personelinin doğru, dürüst ve amacına uygun çalıştırılmasını sağlamak ve bu doğrultuda da İŞ YERİNDE ÇALIŞMA BARIŞINI temin etmek.

Sağlık de asıl branşı dışında, kimine kıyak olarak, kimini eşinin torpili yâda siyasinin torpil ve icazeti ile MASA başında hiç anlamadığı, eğitimini almadığı işlerde İHDAS ederseniz, verim alamazsınız.

Bırakın verimi, yapması gereken işi düzgün yapamadığı için kurum yıpranır zarar görür.

HASTANELER yataklı tedavi kurumlarıdır. Ve şifa bekleyen hastaların şifahaneleridir.

Siz orada görev yapması gereken, bu konuda eğitim almış EBE- HEMŞİRE gibi sağlık çalışanlarını asıl işinden alıp MASA BAŞI genel idare sınıfında, idari birimlerde, ayniyatta, depoda, basın biriminde, disiplinde, satın almada, tahakkukta, hasta haklarında, çevrede, iş güvenliği biriminde çalıştırırsanız, bu ahlaki olmaz, etik olmaz ve iş yeri çalışma barışı bundan çok büyük zarar görür..

Ondan sonra HASTANELERDE sağlık çalışanına ŞİDDET meselesini söyler dururusunuz.

Bu konuda eğitim almış, hasta ve yakını ile irtibat kuracak olan, iletişim kuracak olan kişileri oradan alıp yerlerine bu işten anlamayanları bırakırsanız ve işin ehli olan ebe hemşireyi de kendi sahası dışında çalıştırırsanız VERİM ALAMAZSINIZ...

Yalan mı yazıyoruz, yanlış mı yazıyoruz?

Ne bozuluyorsunuz?

Üstelik bu Ebe Hemşire ve benzeri hem asli görevini yapmayacak hem asli görevini yapıyormuş gibi de DÖNER SERMAYE ücreti, ek ödemeyi alacak (!)

Bu yanlışlığa DUR DEMELİSİNİZ!

Haksızlık ve adaletsizliğin olduğu yerde TANTANA- DEDİKODU bitmez, çalışandan verim alamazsınız.

Hastanelerde karşılama ve yönlendirme için zamanında eleman alınmıştı. Çoğu iletişim mezunu bile değildi. Sağlık hizmetlerinde EBE- HEMŞİRE gibi kesimler özel eğitim almış kişilerdir.

Hasta ve yakını ile daha etkili iletişim kurarlar. Güler yüzlü sıcak ilişki içinde olurlar. Çünkü insani değerler ile yoğrulmuş ciddi eğitim almışlardır.

Ayrıca onlar HASTA MAHREMİYETİNİ bilirler, ıvır zıvır laf etmezler, hastanın hakkında da konuşmazlar. Gereksiz bilgi de vermezler.

Hasta ve yakınlarıyla iletişimde, iletişim genel ilkelerinden ve tekniklerinden yararlanmak gerekir. Ancak her hastanın da farklı olduğu, nevi şahsına münhasır olduğu da unutulmamalıdır.

Bu noktada hasta ve yakınlarıyla etkili iletişim kurulması son derece önemlidir. Zira sağlık hizmetleri sunanların, hasta veya hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurmaları, sağlık hizmetlerinden fayda sağlanması açısından önemlidir. İletişim hasta ve hasta yakınlarının sağlık hizmetleriyle ilgili algısını doğrudan etkilemektedir. Hasta ve yakınlarıyla etkili iletişim kurulmaması hizmetin olumsuz değerlendirilmesine neden olabilmektedir.

Hasta Hakları Yönetmeliği’ne göre, hasta sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu ve müracaat edilen kuruluşta verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma usulünü öğrenme haklarını da kapsar (Hasta Hakları Yönetmeliği Md. 7).

Hastaya gerekli bilgilerin verilmesi hususu hastayla etkili iletişim kurulmasında temel noktalardan birini oluşturmaktadır. Hastaya, sağlık kurum veya kuruluşunun hastalığıyla ilgili gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir. Bilgi, mümkün olduğunca sade şekilde, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden, hastanın sosyal ve kültürel düzeyine uygun olarak anlayabileceği şekilde verilmelidir (Hasta Hakları Yönetmeliği Md. 15,18).

Hasta ve yakınlarının zihinlerinde iletişimin düzeyinin eksik olduğuna dair algı oluşursa, sağlık hizmetine ilişkin algı da olumsuz olmaktadır. Sağlık hizmet sunucusunun iletişiminin yetersizliğine ilişkin hastada oluşan algı, hastanın farklı şekillerde tepki vermesine neden olabilir. Bu tepki bazen hekimi veya sağlık kurumunu değiştirmek, bazen tedavi protokolüne uymamak, bazen hukuksal yollara başvurmak şeklinde netice verebilmektedir. Ayrıca sağlıklı iletişim kurulamaması veya yetersiz iletişim kavga, gürültü ve tartışmalara, gereksiz sorunlara ve saygısızlıklara neden olabilir

O nedenle hasta ve yakınlarıyla etkili iletişim kurulması gerekir. Bunun için de genel olarak ifade etmek gerekirse;

* Sağlıklı bir iletişim için hastanın veya yakının kendilerini ifade etmesine izin verilmeli ve aktif bir şekilde dinlenmelidir.

*Empati yapılmalıdır.

*Yüz yüze iletişim kurulmalıdır. Bu şekilde beden dili de iletişimde kullanılmış olacaktır.

* İlgisiz davranmak, başından savmak, bağırmak-çağırmak, azarlamak, sabırsızlık göstermek, dinlememek, sorulara cevap vermemek, surat asmak vs. gibi yanlış iletişim davranışlarından kaçınılmalıdır.

*Gülümsemek, tatlı dilli olmak, sevecen davranmak, şefkat göstermek, nazik olmak, güvenilir olmak, zaman ayırmak, bilgi vermek, yol göstermek, endişelerini ve korkularını gidermeye çalışmak vb. gibi doğru iletişim davranışları gösterilmelidir.

* Tıp, insanın insana acıma ve yardım etme dürtüsünden doğmuştur.

Bu açıklanan hususların dikkate alınması için bu yazıyı kaleme alıyorum. Elbette şu anda gücü elinde bulunduranların bu yazdıklarım umurunda olmayacaktır. Biz kamu adına hizmetimizi yapıyoruz. Gerisi onların bileceği iş...

Çünkü ISRAR ve İNATLA Mersin Sağlık da Asıl kadrosu ve mesleği dışında, çalıştırılan yüzlerce kişi var.

Bunların çoğu EBE ve HEMŞİRE...

KADIN doğum hastanesi açılacak, oraya verecek EBE- HEMŞİRE bulunamıyor.

Niye ki?

Bu torpil ve icazetle masaların başına oturttuğunuz ve olmayan görevleri icat ettiğiniz, koruyup kolladığınız sağlık personeli olan EBE ve HEMŞİRELERİ oraya gönderin. Niye gönderemiyorsunuz?

ALLAH, DEVLETE VE MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

Baki Selam ve Dua ile.

www.haberanaliz.net

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ ADRES: batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com