Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Siz Bakanlığın genelge ve emirlerini okuyor musunuz?

Bakın sık sık yazıp dile getiriyorum. Hizmet alımı kapsamında çalıştırılan işçilerin yasal hakları var. Ve bu haklar gerek iş kanunu ile gerekse yürürlükteki mevzuat ile garanti altına alınmış.

Bakanlık Kamu Hastaneler Kurumu Başkanı imzası ile 26.7.2012 günü“Hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilerin hakları” konulu genelgeyi 81 ilin valiliği aracılığı ile il sağlık müdürlüklerine gönderdi ve orası da sizlere gönderdi. Bu genelge 3 sayfadan ibaret olup, 10 madde içermekte.

Bu genelgenin 2.nci maddesinde ise a, b, c, d, e, bentleri açık ve Salih.

Hiç mi okumuyorsunuz?

Yada okuyorsunuz da, işinize mi gelmiyor?

İşçinin özlük haklarını da, maaş ve ücretlerinin de nasıl ödeneceğini, ödenmediği takdirde yüklenici firmaya ne gibi iş ve işlemler yapılacağını anlatıyor.

Kaldı ki, yürürlükteki mevzuat da belli.

4734 sayılı Kamu ihale kanunu belli.

Ayrıca Kamu ihale genel tebliği de belli.

Bunların yanı sıra 4857 sayılı iş kanunu açık.

Sizler idari ve teknik şartnameler hazırlarken, bu kanunları, tebliğleri ve sizlere üst kurullarınızca gönderilen bu genelgeleri okumuyor musunuz?

Mutlaka okuyorsunuz...

Ama demek ki okuduğunuzu pek anlamıyorsunuz.

Niye mi böyle yazıyorum?

Çünkü eğer okuduğunuzu anlamış olsanız, görevinizi eksiksiz ve tam yaparsınız.

İdari ve teknik şartname hazırlıyorsunuz, ucu açık maddeler ve firmayı nasıl olur da kucağa oturturuz şeklinde hazırlarsanız bu işlerden sonuç alamazsınız.

İdari ve teknik şartnameleriniz hem idarenin, hem üstlenici firmanın hem de çalışacak işçinin hak ve hukukunu koruyacak şekilde hazırlanmalıdır.

Tek taraflı hak koruyan maddeler anayasaya ve eşitlik ilkesine aykırıdır.

Aynı zamanda bir tüketici hakkı ihlallidir.

4077 sayılı Tüketiciyi koruma kanunu kapsamında yapılan sözleşmelerin elden geçirilmesinde fayda var.

Özellikle Mersin’de KHB çatısı altındaki tüm hastanelerde hizmet alımları kapsamında çalışan işçiler (Yemek- temizlik- güvenlik- bilgi işlem ve diğerleri) aylık maaşlarını çok geç alıyorlar.

Firmaya gidiyor işçi, bize para ödenmedi lafını dinliyor.

İdareye geliyor işçi, yetiştiremedik diyor.

Yâda gönderdik, size ödemediler mi deniyor.

Böyle sorumsuz ve laubali bir yönetim tarzı olmaz, olmamalı.

Kanunları takmıyorsunuz anladık.

Zaten üst kurullarınızda bunu bildiği için size genelge göndermiş.

Üst kurulunuz size gönderdiği 26.7.2012 günlü genelgenin birinci maddesinde diyor ki:

“…… ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde, en geç hizmetin verildiği ayı takip eden ayın ilk 3 iş günü içinde ödeme yapılabilmesi için kurumlarınızca gerekli tedbirler alınacaktır”

Ne anladınız?

Anlamadınızsa, dönüp başa tekrar okuyun.

İşçinin parasını en geç ayın 3’ünde ödeyin diyor.

Aynı genelgenin 8 maddesinde ise açıkça sizi uyarıyor ve gereğini yapın talimatı veriyor.

Ne diyor?

Eğer işçi 3 gün içinde parayı almamış ise, yani geç almış ise…

“İşçi ücretlerinin ödenmemesi durumunda, sözleşme ve ihale dokümanı hükümleri özelliklede hizmet işleri genel şartnamesi’nin çalışanların özlük hakları başlıklı 38.nci maddesine göre hareket edilecektir” diyor.

Hiç açıp okudunuz mu o maddeyi size ne diyor?

Bizimki de iş yani, siz bu genelgeyi okumuyorsunuz ki, o maddeyi niye okuyacaksınız.

Okumuş olsanız gereğini yaparsınız.

Yapmıyorsunuz.

Niye yapmıyorsunuz?

O işçilere yazık değil mi?

Maraba kültürü ile mi çalışıyor bu insanlar?

Madem idari ve teknik şartnameleri uygulamayacaksınız, ne diye o şartnameleri hazırlıyorsunuz?

Firma malzemeden çalacaksa, malzeme eksik şekilde çalışacaksa, taahhüdünü yerine getirmeyecekse, işçinin yıl içinde alacağı yol, yiyecek, giyecek yardımını vermeyecekse ve siz buna çanak tutacaksanız, ne diye o şartnameleri hazırlıyorsunuz?

Sürekli işçiler yakınıyor.

Siz onların derdini dinleyip çare olacağınız yerde firma ile paslaşıp, o dertlenen işçileri işinden ediyorsunuz.

Ayıp ya.

Bakın o genelgenin 10.ncu maddesi 3.ncü paragrafında ne diyor?

“İşçilerin haklarının korunması ve yukarıda belirtilen olumsuzlukların yaşanmaması için, idarelerimiz ve idarelerimiz bünyesinde kurulan kontrol teşkilatları ile muayene ve kabul komisyonlarınca ihale dokümanları ve sözleşme hükümleri çerçevesinde gerekli takipler yapılacak, ayrıca hak kaybına uğradığı yönünde işçilerden gelecek talepler titizlikle incelenerek kayıplarının giderilmesi sağlanacaktır”

Siz ne yapıyorsunuz?

Hiçbir şey.

Günah ya.

O işçilerin hakkını, hukukunu korumak devlete düşer. O devleti de orada siz temsil ediyorsunuz. Böyle mi temsil ediyorsunuz? Adaletsiz, hak ve hukuku gözetmeden, ben yaptım oldu misali çalışarak mı?

Lütfen gerekli ciddi tedbirleri artık alın.

Bakın ayın başındayız.

İşçiler Ramazan ayı gibi mübarek bir ayı idrak ediyorlar.

Önümüz bayram.

Maaşlarını bu kez erken (gününde) ödeyin. Ödenmesine vesile olun.

İşçiler mağdur olmasınlar.