Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Terazi var tartı var her şeyin bir vakti var!

Terazi var tartı var her şeyin bir vakti var!

Benim hakkımda atıp tutanlar, Mersin sağlık idarecilerini, arkalarındaki siyasetçileri kafaya takmış bu gazeteci diyenler, söyleyin daha önemli hangi konu var da neyi yazayım? 

Sağlık hayattaki en önemli değer. 

Sağlımız yerindeyse mutluyuz, paramız, pulumuz sağlıklıysak değerli.

Yarın ben, ailem dostlarım hastalandığı zaman nerde şifa bulacağım?

Mersin dışına mı gideyim. 

Ayıp değil mi? 

İyi sağlık hizmeti aldığımız sürece, hem hükümete, hem iktidara, hem de bu hizmeti verenlere güvenimiz artar. 

Ne kadar memnun edilir, kısa zamanda sonuca ulaşırsak, o derece övgüye değer buluruz yapılanları. 

YANİ Hizmetler aynı zamanda SİYASİ sonuçlar doğuruyor, o nedenle siyasileri uyarmak da benim görevim. 

Sayın Sağlık Bakanının aldığı kararlar ve sağlıkta dönüşüm uygulamalarından memnun biri olarak yazıyorum bunları. 

Hükümetin aldığı güzel kararların Mersin’de de uygulamak siyasetçilerin görevi ve uygulanmasını istemek de her vatandaş gibi benim de talebim. 

Şimdi bir örnek vereyim….

Sayın Sağlık Bakanı uygulamaları için 81 ilin valiliğine bir genelge gönderdi…

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13/06/2011* 26160 Sayı  :B-10-0-THG-0-09-00-00 Konu: Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri.

“…Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulaması sonucunda Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerimizin sağlık hizmeti sunum kalitesi, alt yapısı ve tıbbi donanımı artmış, acil sağlık hizmetlerimizin hizmet ağı ve kalitesi çok üst seviyelere çıkmıştır. 

Diğer yandan helikopter ambulansları ve uçak ambulansları ile uluslararası acil hasta transferleri yapılabilir hâle gelmiş bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra ülkemizin bazı bölgelerinde, önümüzdeki yıllarda hizmete girecek olan sağlık kampüsleri ile de sağlık hizmetlerinin kalitesi daha da artacaktır. 

Bu çerçevede yurt dışında yaşayanlara ve ülkemizi ziyaret eden turistlere birçok hastanemizde sağlık hizmeti sunma imkânımız bulunmaktadır. 

Bu tür sağlık hizmetleri talep edenlere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve milletler arası ikili anlaşmalar kapsamının dışında farklı prensiplerde sağlık hizmeti sunulması uygun ve gerekli görülmüş bulunmaktadır…” Genelge böyle başlıyor

Sayın Mersin Valisi şimdi buraya naklettiklerimizden sonra ilgili ve yetkililerine bir zahmet olacak ama sorsunlar...

İl Sağlık Müdürü Bu genelge emri gereği Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Yurtdışı Hasta İl Koordinasyon Merkezini kurdu mu?

Hastane Başhekimleri Bu genelge emri gereği Yurtdışı Hasta Birimlerini kurdu mu?

Eminim kurmuşlardır (!)

Birim, bölüm oluşturmak, makam yaratmak kısımlarını, herkes seviyor ve nedense anında kuruyor (!)

Biz devam edelim aktarımlarımıza…

Yukarıda verdiğimiz ilgili Genelgede hastalara verilen hizmetin nasıl ücretlendireceğini de belirtilmiştir.

Yine aynı Genelge kapsamında verilecek sağlık hizmetleri için 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3/c maddesi hükmü uyarınca fiyat tarifesi belirlenmiştir. 

Belirlenen fiyat tarifesi ve uygulama esasları oluru ise aynı genelgenin ekindedir.

Kısacası bu madde şunu anlatmaktadır. 

Yabancı uyruklu hastaların ücret tarifesi SUT ile farklıdır.

Örneğin; Hastalandınız hastanede yatacaksınız Türk uyruklu kişi standart yatak ücreti 15, 00 Tl iken yabancı uyruklu kişi için 100 Tl. ödenecektir. 

Yoğun bakımda yatarsanız 89 Tl, Yabancı hasta 600 Tl ödeyecektir.

Damar yolu açılması türk ise 4.80, yabancı ise 30 Tl… 

Gelelim ameliyata….

İnguinal herni ameliyatı oldunuz…

Türk vatandaşlarımız için değeri 850, tursit için 2500 Tl, 

Apantistiniz patladı Türk vatandaşlarımız için 637 Tl, yabancı 4500 Tl ödeyecekler. 

Türk vatandaşımız ile yabancı vatandaşlar arasındaki fiyat farkı korkunç boyutta. Neredeyse 7-8 kata yakın fiyat farkları var.

Bakanlık bunu uygun görmüş, genelge ile emrediyor ve turistlere hizmeti bu bedelle sunacaksınız diyor.

Sayın Mersin Valimize şimdi buradan soruyorum…

Bu genelge tam ve eksiksiz aynen uygulanıyor mu? 

Örneğin: TOROS DEVLET HASTANESİNDE 2011 yılı Eylül ayında Azerbaycan uyruklu (yabancı turist) bir hasta Dr. Abdullah Serin tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildi mi, edilmedi mi?

Biz edildiğini biliyoruz. 

Doktorumuzun ve ekibinin ellerine sağlık… 

Peki, hastane idaresi bu hastaya sunduğu hizmeti nasıl faturalandırdı?

SUT fiyatından mı yoksa Sağlık Bakanının size 3 ay önce bu şekilde ücretlendirin diye emrettiği ve yukarıda tarih sayısını verdiğimiz genelgeye uygun şekilde mi?

Bu genelgeyi uygulamadığınızı istihbar aldım. 

Bu genelgeyi bu yabancı uyruklu hastaya uygulamamakla ve hastaya yapılan tetkik ve tedavi ile operasyonları SUT üzerinden fiyatlandırdığınızda kaç TL kurum zararı oluştu?

İl Sağlık Müdürü,  şu anda naklettiğimiz bu konuyu acilen ve ciddiyetle soruşturmalısınız, vebalinizdir. 

Ayrıca bu genelgeyi uygulatmak da sizin görevinizdir. 

Aynı genelge, “sağlık hizmetleri karşılığı aylık tahsil edilen tutarın %10’u en geç takip eden ayın 10’una kadar il sağlık müdürlüğü döner sermayesine aktarılır” demektedir. 

Konuyu ACİLEN VE ÇOK İNCE BİR ŞEKİLDE soruşturmanız lazım.

Eğer soruşturmaz ve zararı ilgililerden tahsil ettirmezseniz, siz de başında bulunduğunuz kurumun % 10 gelirden vazgeçmiş oluyorsunuz. 

Diyelim ki bu hastada ücretlendirme yapılırken bu yanlış hesaplamadan ve uygulamadan dolayı 15 bin tl eksik hesaplanmış ve bedelsiz sağlık hizmeti sunulmuş oldu…. Bu durumda 15000 Tl lık kamu zararının sorumluluğu sağlık il müdüründedir.Bunun adı da zimmettir. 

Size vakti gelince olacakları söylüyorum. 

Eğer TOROS DEVLET Hastanesi geliri yasal şekilde tahsil etmiyor kamu zararına yol açıyorsa demek ki bunun % 10’ undan da siz sorumlusunuz. Bu konuyu öncekiler gibi üstünkörü değil ayrıntılı bir şekilde soruşturun. Hasta dosyasını inceletin bakalım nasıl fatura etmişler? Dosyayı şu yönden de inceleyin bakalım, bu olay anlaşıldıktan sonra başhekim müdahale etmiş ve bazı işlemleri dosyadan sildirmiş mi?  Faturayı düşürecek işlemler mi yapmış? Aynı türden yapılmış ameliyatlara yapılan işlemleri ve kullanılan ilaçları incelerseniz bunu da kolayca anlarsınız.Duyduklarım inşallah doğru değildir. İnşallah evrakta sahtecilik alanına giren düzeltmeler yapılmamıştır. 

Sağlık Müdürlüğü yeniden yapılandı artık her şey düzelecek deniyordu, göreceğiz bakalım.. Şu iş bir soruşturulsun. Sakın eskisi gibi keller, köselere yardım etmesin… Temiz, güvenilir, sicili düzgün yardımcılarınızdan birisi soruştursun bu konuyu.  Unutmayın Bakanlık sizden hizmeti koordine etmenizi istiyor kamu zararına ortak olmanızı değil..

Bazı idareciler bu kadar açık yanlışları yaparken korkmuyor. 

Hastanelerde satın alınandan farklı malzeme giriyor korkmuyor, müfettiş kararı uygulamıyor korkmuyor, devletin yüz milyarlar alacağından keyfi vazgeçiyorlar korkmuyor. 

Sağlık bakanı imzalı emrini uygulamadılar kimse üzmedi onları…

Mersin Sağlıkta arkası kuvvetli olanlar, haksız dahi olsa kesinlikle suçlu muamelesi görmüyor ve adalet dağıtması gereken amirleri onları suçlu olarak algılamıyor. 

Görünen odur ki, bu arka, İl müdürü ve el ele tutuştukları, kafa kafaya verdikleri İL BAŞKANIDIR. 

Tüm bu usulsüzlükler, il müdürü göz yumduğu için olmaktadır diye düşünüyorum. 

Eski başhekimlere cevvalce göz açtırmayan il müdürü, nedense ŞİMDİLERDE çok sessiz…

Yalnız MERAK EDİYORUM şimdi kimin kılıcını sallıyor? 

Devletin mi?

Kişilerin mi?

Veya bireysel menfaatler için mi bilmiyorum…  

Bal bal demekle ağız tatlanmıyor ki, Mersin il müdürü. 

Başınızı kaldırın etrafınıza dikkatlice bakın, iyi araştırın, araştırtın, araştırmacı ve incelemecilerinizin yaptıkları raporları çok dikkatli inceleyin.

Benden yazıp söylemesi, başında bulunduğunuz ve her işten sorumlu olduğunuz, Mersin Sağlıkta işler çok berbat,  herkes görüyor ama siz bunu görmüyorsunuz. Görün artık. 

Sizler idareciler.. İşinizi iyi ve doğru yapın. Yerin kulağı var bunu unutmayın. Sık sık uyarı yapıyorum.  Güçlü olduğunu ima ederek çalışma arkadaşlarına, yanında çalışanlara aba altından sopa göstererek korkutan kişiler çok kötü görünüyorsunuz. Hiçbir kimse benim arkam kuvvetli diyecek kadar zayıf ve aciz olmamalı. İşini layıkıyla yapmalı. 

Arkası kuvvetli fazla bağırır dostları yanından çekilsin de gör demiş değerli bir ozanımız. Gün gelir "Vay arkam vay"dersiniz. İş işten geçer. 

Bir sözüm de ŞU -arka-lara olsun.!

Sizlere sırtını dayayarak iş yaptığını açıkça söyleyenler bizden çok sizi rahatsız etmeli.  Onların söylemlerine ihtiyacınız var mı? Bu kişilerin yanlışını neden taşıyorsunuz? Size gelip dedikodu edenleri dinleyerek su-i zan beslemek yerine öncelikle resmi belgeye itibar ediniz. Birilerinin beyanıyla kişilerin isminin önüne eksi koyacağınıza; ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz deyiniz. Dedikodulara kulak kabartmak ve itibar etmek ancak düşük karakterli insanların yapacağı bir iştir.

Sayın BAŞBAKANIMIZ sağlam karakterli…

Sayın SAĞLIK BAKANIMIZ sağlam karakterli,…

Bu nedenle yalakalığı, yağcılığı sevmiyor işlerine bakıyorlar. 

Onu temsil eden politikacıların da sağlam karakterli olması gerekir. 

Bu itibarla yanlışlarından döneceklerine inanıyorum. 

Maalesef Mersin il başkanı adına birileri bir korku dalgası yaratmaya çalışıyor ve o bunun farkında bile değil.

Türkiye’ nin 2023 vizyonu: 1 milyon sağlık turisti ve 20 milyar dolar gelir hedefi var.

Sağlık turizmi bir ülke politikamız haline geldi.

Bu alanda çıkan yönetmeliği ve genelgeleri uygulamaktan aciz başhekimlerle ve yöneticilerle mi bu hedeflere ulaşacak Mersin’imiz. 

Mersin bu ekiple ve takımla mı Ortadoğu turizm merkezi olacak?

2013 olimpiyatları bunlarla ve bu ekip takımla mı şehre vizyon ve turizm geliri getirecek?

Geçin bunları…

Önümüzde belediye seçimleri var. 

Park yapmak, lalelerle yol süslemek, asfalt yaparak belediyecilik yapmayı vaat ederek mi seçime gideceksiniz?

Memnun değiliz, memnun değiliz…

Hem sizin yaptığınız iş ve işlemler ile takındığınız tavırdan….

Hem Mersin Sağlıktan memnun değiliz. 

Sadece bazı amirleri ve bazı siyasetçiler, kendilerine bir şey söyleyince yapan, bunun dışında hiç kimseyi takmayan, kamu görevlilerinden memnun değiliz..

Son söz: Mersin Sağlıktaki yanlışları düzeltmeye çalışmaktan başka en ufak menfaatim veya çabam varsa, Allah  (cc) bana yaşamayı nasip etmesin.

Ama kimin umurunda bu yanlışlıkların düzeltilmesi?

Olan Mersin’e ve Mersin’lilere oluyor. 

Gelen gideni sürekli aratıyor.

BİR ÖNEMLİ HATIRLATMA DAHA... Toros Devlet ameliyathanelerinde ve acilinde  3 güne yakındır non steril eldiven yok. İlgililer istiyorlar getiren yok. Bunu da araştırın bakalım. Böyle bir idare olur mu?