Mustafa GÖKTAŞ

Mustafa GÖKTAŞ

Mail: mustafagoktas006@gmail.com

Toplum ve BASIN!

80 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. Bu millete öncelikle okumayı sevdiremedik. Eğitim ve öğretim sistemimiz insanımıza bunu alıştıramadı. Bunu kabul edelim.

Şimdi ÖZGÜR BASININ olmadığı, HÜR HAREKET EDEN basının olmadığı bir ülkede DEMOKRASİDEN, DEMOKRASİNİN GEREKLERİNDEN, HAK VE HUKUKTAN, ADALETTEN, EŞİTLİKTEN ve bilcümle bu türden sözlerden bahsetmeniz TİRİBÜNLERE OYNAMKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR!!!

Günümüz Türkiye’sinde güçlü basın kuruluşu yoktur. Varsa da tarafgirdir, saffı bellidir, yolu bellidir.

Oysa BASININ GÖREVİ, KİM OLURSA OLSUN, HANGİ SİYASİ GÖRÜŞTEN OLURSA OLSUN NAMUSLU MAHALEFET YAPMAKTIR, DİK DURMAKTIR…

Var mı böyle bir ortam?!

Tartışılır!

Ben orada değilim. Ben hatırlatma yapıyorum.

Kızınca, BASIN BUNUDA YAZIN demeyi bilen halkımıza sesleniyorum!

Solcu, Sağcı, Ara yolcu, YOLUNDA olanlar, hepinize sesleniyorum!

Evine bir tane gazete alıyor musun?

Bırak almayı gördüğün bir gazeteyi okuyor musun?

Yazılı basın, ulusal yayın yapanda yerel yayın yapanda can çekişiyor ve birer ikişer kapanıyor, tenkisatı gidiyor (İşçi çıkartıyor) acaba neden diye hiç sorguluyor musun?

Umurunda değil senin.

Tıpkı, Bakkal, kasap, manav tek tek kapatıp giderken ki haldesin, o duyarsızlıkta devam ediyorsun.

Basın milletin müşterek sesidir. Ve Güçlü basın halkın gözü kulağıdır. Muhalif basın önemlidir. Bu işin sağcısı solcusu yok. İşin doğrusu budur.

Beğenmeyebilirsin. Kendi fikrinden görmeyebilirsin. Kendi fikrinden olana sahip çık, ondan bir gazete al evine götür, destek ol. O da yok.

Bu şekilde devam ederse bir müddet sonra sizlerin hakkını hukukunu yazacak, az sayıda da şu an olsa, basın kuruluşlarını hayatta göremeyeceksiniz.

O zaman çok şeyler kaybettiğinizin farkına varacaksınız.

Eleştirmek kolay. Laf üretmek kolay… Memleketin meselelerine, milli davalara, tüyü bitmedik yetimin hakkına sahip çıkmak, güçlüye değil haklıya sahip çıkmak önemli.

Bunu sizler adına yapacak olan şu an az sayıdada olsa varlıkları basın kuruluşlarına destek ile sağlayacaksınız.

Evinize bir gazete alın, yerel ve ulusal birer gazete. Okuyun ve okutun. Bunu alışkanlık haline getirin. Bunu BASIN sektörü için yapıyormuşsunuz gibi algılamayın, devletimiz, milletimiz, ülkemizin ve evlatlarımızın geleceği için yaptığınızı bilin. Gidişat iyi değil.

80 milyonluk Ülkemizde, 500 bini, 1 milyon sayısını bulan satış yapan gazete yok. Yerelde hiç yok. Unutmayın BASIN susar ise MİLLET susar!!

O suskunluktan da kimseye hayır gelmez!