Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

Toros Devlet Hastanesindeki garip ve yanlış işler devam ediyor…

Dün yazdım, eşek kaçtı palan düştü.

Tüm Ortopedi servisi, doktorları, medikal firmalar, eline baltayı kamayı alan başladı sağa sola çatmaya..

O yazdırıyor, bu yazdırıyor, işi bozulan yazdırıyor, filanın adamı, felanın adamı, feşmekan..

Geçin bunları be…

Bizim yazımızı doğru değerlendirmekten aciz topluluklar ile karşı karşıyayız.

Size, YANİ FİRMACILARA, İDAREDEKİ DİĞER YETKİLİLERE, bakın bir hususu daha aktarmak istiyorum.

Bu kadar ciddi ve önemli bir hususu acaba İHALEYE KATILAN VE İHALEYİ YAPAN taraflar neden göz ardı ettiler düşünün?

Ya işi bilmiyorlar, ya menfaatlerine böyle geliyor..

Ortopedi ihalesinde acayip bir durum daha yaşanmış ki, vahim ve vahamet derecesinde.

Nedir diyeceksiniz?

Ben buradan şu işin ilgilisi olan -firma sahiplerine- de bir sesleniş yapmış ve işi duyurmuş ollayım (!)

Belki gözlerinden kaçmıştır (!)

Bu ihalede alınan teklifler niçin sizlerin huzurunda açılmadı?

Yani firma sahibi veya temsilcisi olarak siz firmaların huzurunda neden açılmadı?

Komisyon bunu sizin dışınızda neden açtı ve değerlendirdi?

Ve siz neden bu işi göz ardı ettiniz ve sustunuz?

Niçin itiraz etmediniz?

Sadece bu uygulama yani tekliflerin sizlerin huzurunda açılmaması işi bile İHALENİN İPTALİNİ GEREKTİRİR. İhalede şaibe var demektir. Niye bu olayı göz ardı ediyorsunuz, kimler niçin göz ardı ediyor, bu işlerin ardında kim ve kimler var? Firmalar niçin bu konuda sessizler? Bu ne anlama geliyor? Firmalar susturuluyor mu, korkutuluyor mu, sindiriliyor mu, ne?

Neyse..

Gelelim ŞU MEŞHUR YEMEK İŞİNE…

Toros Devlet yemek ihalesi de bir garip ve anlaşılmaz hal aldı

Acaba Neden?

Hiçbir yerde görülmedik şekilde, Usulsüz ve kanunsuz bir oluşumla şirketler arası devir yapılan yemek işi, yapılan ihbar ve şikâyetlerden sonra bizimde yazdıklarımız neticesinde açılan soruşturma sonucu, muhakkik raporu ile işin iptali ve bu işi yapan ilgililer hakkında suç duyurusu yapılmıştı.

Yapılan suç duyurusu ortada.

İlgililerin birçoğu şu anda orada yok.

Bakanlık tarafından ayrıcada soruşturma kapsamında olan bu iş için acaba kimler devrede?

Hangi siyasiler ve büyükbaşlar araya giriyor ki, bu işin ve işlemin sonucu bir türlü yerine getirilemiyor ve gelmiyor?

Bu işin gerçekleşmesini sağlayan, şirketler arası devir işini gerçekleştiren, devrini yapan idarenin kendisi…

Yani İTA AMİRİ OLAN BAŞHEKİMLİK makamı…

Şimdi bu muhakkik raporu neticesini, soruşturma neticesini uygulayacak olanda BAŞHEKİMLİK MAKAMI.

Çünkü yapılan iş şikâyet konusu olmuş, ihbar konusu olmuş, devletin Valisi, Kaymakam’ı, Sağlık İl Müdürü, Sağlık Grup başkanı devreye girip MUHAKKİK tayin etmişler, olay incelenmiş soruşturulmuş ve ortaya resmi bir TEFTİŞ raporu çıkmış.

Şimdi bu rapor makamların onayı alınarak işleme konmuş.

İşleme konan bu dosya gereği ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusu da yapılmış.

Peki, hal böyle iken, bu raporun gereği Neden uygulamıyor da, Bakanlığa, üst kurullara, BAŞHEKİMLİKÇE bilgi soruluyor, görüş isteniyor, akıl danışılıyor?

Bu işin uzatılması ve birilerine haksız kazanç sağlanması anlamına gelmiyor mu?

Devletin tüyü bitmedik yetimin hakkına kim sahip çıkacak?

Çünkü ortada cidden bir HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMA işi var.

Bize gelen bilgiler arasında şöyle bir iddia da söz konusu.

“Başhekim bu usulsüz ve kanunsuz devri alan, ve devri yapan firmalar hakkında soruşturma olmasına, ve ortada bir rapor olmasına rağmen, ihalenin iptaline karar verilen işle ilgili olarak devreden ve devralan firmaların sahip ve yöneticileri ile özel mekânlarda restoranlarda görüşüyor” denmekte.

Acaba bu husus doğru mu?

Doğru ise Başhekim bunlar ile kurum dışında ve makamının dışında neden, niçin görüşür?

Ve ortada RAPOR olmasına, bu raporun üst makamlar olan Kaymakamlık, il sağlık müdürlüğü, valilik kanalıyla onaylanmasına rağmen, yapılması gereken işlem için Bakanlığa sorulması ve böylece işin geciktirilmesinde bu görüşmelerin etkisi var mıdır?

Esasen “yasaların belirttiği süre” içinde iptal edilmesi gerekirken iptal edilmeyip işin uzatılmasının sebebi ne? 

Bunu çözemedik…

Soruşturma yapan muhakkik tarafından İptal edilmeli dendiği halde ve bu hususta rapor sunulduğu halde, neden iptal edilme işlemi uygulanmıyor?

Bu rapor devletin üst makamları tarafından kabul görmüş, uygun bulunmuş ve onaylanmış.

Başhekim, bu soruşturma iznini veren ve raporu yazan muhakkik ile o muhakkikin raporunu onaylayanlardan çok mu üst makamda ve görevde ki, bu işi onların emir ve talimatı ile onayları karşısında bile uygulamıyor?

Gereğini yapmıyor?

İhaleyi onaylarken karar veren idare, yani ita amiri olan BAŞHEKİMLİK, neden şimdi bu idari karar ve işlemi iptal eden muhakkik raporunun uygulanmasında hicap duyuyor ve uygulamıyor?

5018 sayılı yasaya göre bu işin uygulama mevki başhekim olmasına rağmen ve tüm kararın içeriği ita amirine ait olmasına rağmen neden Ankara’ya soruyor?

İşi uzatıyor

Uzama kime yarıyor?

Kimlere yarıyor?

Devlete ne kazancı var, getirisi var?

Bunun ivedilikle araştırılıp, soruşturulmasında ve incelenmesinde büyük fayda var.

Ortada MUHAKKİK raporu olacak, o raporda ciddi suçlamalar ve bu suçlamalar ile ilgili savcılığa suç duyurusu olacak ve yapılan işlemin iptali istenecek ama bu raporun gereği bilerek ve isteyerek uzatılacak.

Orası devletin kurumu…

Başında bulunanlar ise hangi makamda olurlarsa olsunlar, devletin memurlarıdır.

Bu husustaki örf ve adet ile yürürlükteki mevzuat ve genelgelere uygun çalışmak, herkesin görevidir.

Yapmayan ve işini savsaklayanlara da devletin diğer birimleri gereğini yapmalıdır.

TOROS devletin yemek ihalesi iptal edildiği halde halen bu işi kanunsuz şekilde devam ettirenler ve bu hususta devleti zarara uğratanlar hakkında gereken çok acil yapılmalıdır. 

Sorumluluk ve ihmali olanlara gereken cezalar çok acil verilmelidir.

SONUÇ OLARAK, o muhakkike yetki verip olayı araştırtan, soruşturtan, konu hakkında raporu hazırlayan ve sonucunda bu raporu uygulamaya koyan tüm yetkili ve ilgili makamdakileri dikkate almadan çalışan kişilere kim ne yapacak bekleyeceğiz göreceğiz..

Bu günlük de bu kadar.