Prof.Dr.Turhan USLU

Prof.Dr.Turhan USLU

Mail: turhanuslu@gmail.com

TÜRKİYE ve KKTC KIYI KAYALIK VE FRİGANA EKOSİSTEMLERİ BİTKİ TOPLULUKLARI

“Türkiye ve KKTC kıyı bitki toplulukları” yazı dizimizde; 


•    14.03.2022 tarihinde “Plaj yaşam ortamlarının bitki topluluklarını”
•    01.04.2022 tarihinde “Kıyı Kumul yaşam ortamlarının bitki topluluklarını” 
•    04.05.2022 tarihinde “Kıyı tuzcul yaşam ortamlarının bitki topluluklarını” 
•    04.06.2022 tarihinde “Kıyı acısu yaşam ortamlarının bitki topluluklarını” vermiştik.


Yazı dizimize “Kıyı kayalık ve frigana yaşam ortamlarının bitki topluluklarını vererek devam ediyoruz.

KIYI KAYALIK YAŞAM ORTAMLARI

Sınıf:CRITHMO-LIMONIETEA
(Bulunduğu bölge: Akdeniz)

Ordo:Crithmo-Limonietalia
   (Bulunduğu bölge:Akdeniz)

Alyans: Crithmo-Limonion
      (Bulunduğu bölge:Akdeniz)

11.    Crithmo-Limonietum serotini
(Crithmum maritimum-Limonium angustifolium)
    (Bulunduğu bölge:Akdeniz)

12.    Crithmo-Polygonetum equisetiformis
(Crithmum maritimum-Polygonum equisetiforme)
    (Bulunduğu bölge:Akdeniz)
Sınıf: CRITHMO-STATICETEA
(Bulunduğu bölge:KKTC)

Ordo:Crithmo-Staticetalia
    (Bulunduğu bölge:KKTC)

Alyans: Crithmo-Staticion
      (Bulunduğu bölge:KKTC)

13.    Frankenio hirsutae-Limonietum cypriani
(Frankenia hirsuta-Limonium albidum subsp. cyprium)
    (Bulunduğu bölge:KKTC)

14.    Limonio virgati-Cichorietum spinosi
(Limonium virgatum-Cichorium spinosum)
    (Bulunduğu bölge:KKTC)


FRİGANA YAŞAM ORTAMLARI

Sınıf: ONONIDO-ROSMARINETEA
(Bulunduğu bölge:KKTC)

Ordo:Poterietalia spinosi-intermediae
   (Bulunduğu bölge:KKTC)  

Alyans: Sarcopoterio spinosi-Genistion sphacelatae
     (Bulunduğu bölge:KKTC)

11.    Helichryso-Achilletum creticae
(Helichrysum conglobatum - Achillea cretica)
    (Bulunduğu bölge:KKTC)

12.    Teucrio micropodioidis-Sarcopoterietum spinosi
(Teucrium micropodioides - Sarcopoterium spinosum)
    (Bulunduğu bölge:KKTC)