Prof.Dr.Turhan USLU

Prof.Dr.Turhan USLU

Mail: turhanuslu@gmail.com

TÜRKİYE ve KKTC KIYI ACISU EKOSİSTEMLERİ BİTKİ TOPLULUKLARI

“Türkiye ve KKTC kıyı bitki toplulukları” yazı dizimizde;
•    14.03.2022 tarihinde “Plaj yaşam ortamlarının bitki topluluklarını”
•    01.04.2022 tarihinde “Kıyı Kumul yaşam ortamlarının bitki topluluklarını”
•    04.05.2022 tarihinde “Kıyı tuzcul yaşam ortamlarının bitki topluluklarını” vermiştik. 
Yazı dizimize “Kıyı acısu yaşam ortamlarının bitki topluluklarını” vererek devam ediyoruz.

Sınıf: JUNCETEA MARITIMI
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Ordo:Juncetalia maritimi
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Alyans: Juncion mariitimi
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

11. Aeluropetum littoralis
(Aeluropus littoralis)
(Bulunduğu bölgeler: Akdeniz)

12.Cresso creticae-Eleocharetum palustris
(Cressa cretica-Eleocharis palustris)
 (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

13. Juncetum subulati
(Juncus subulatus)
(Bulunduğu bölgeler: Akdeniz)

14. Limonio gmelini-Juncetum gerardii
(Limonium gmelini-Juncus gerardi)
 (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

15.Limonio-Juncetum subulati
(Limonium vulgare subsp. serotinum-Juncus subulatus)
 (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

 Grupman: Aeluropus littoralis
 (Bulunduğu bölgeler:KKTC)

16.Ranunculo marginati-Caricetum divisae
(Ranunculus marginatus-Carex divisa)
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

 Alyans: Puccinellion festuciformis
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

17.Limonio gmelini-Aeluropetum littoralis
(Limonium gmelinii-Aeluropus littoralis)
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu ve Akdeniz)

18.Puccinellio festuciformis-Caricetum extensae
(Puccinellia festuciformis-Carex extensa)
 (Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Çayır: Aeluropus littoralis 
(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)

Sazlık: Bolboschoenus maritimus var. maritimus  
(Bulunduğu bölgeler:K. B. Anadolu)


Sınıf: ISOETO-NANOJUNCETEA
(Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Ordo:Cyperetalia fusci
(Bulunduğu bölgeler:KKTC)

Alyans: Heleochloion
(Bulunduğu bölgeler:KKTC)

19.Cresso creticae-Crypsidetum aculeatae
(Cressa cretica-Crypsis aculeata)
(Bulunduğu bölgeler:KKTC)


Sınıf: PHRAGMITI-MAGNOCARICETEA
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Ordo:Scirpetalia compacti
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu, Akdeniz ve KKTC)

Grupman: Scirpus compactus
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Grupman: Scirpus tabaernaemontani
(Bulunduğu bölgeler:K.B. Anadolu)

Alyans: Scirpion compacto-littoralis
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz ve KKTC)

Roseliere: Scirpus maritimus subsp. compactus

(Bulunduğu bölgeler:KKTC)

20.Scirpetum compacti
(Scirpus sylvaticus var. compactus)
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)


Sınıf: RUPPIETEA
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Ordo:Ruppietalia
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Alyans: Ruppion maritimae
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)

Grupman: Ruppia rostrata
(Bulunduğu bölgeler:Akdeniz)


Sınıf: POTAMOGETONETEA PECTINATI

Ordo: Potamogetonetalia pectinati
(Bulunduğu bölgeler: KKTC)

Alyans: Potamogetonion pectinati 
(Bulunduğu bölgeler: KKTC)

21.    Zannichellietum palustris
(Zannichellia palustris)
(Bulunduğu bölgeler: KKTC)