haberanaliz
Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Mail: mustafa.kaymakci68@gmail.com

YEREL SEÇİMLERE DOĞRU ADAYLARA TÜKETİCİ SORULARI

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI

mustafa.kaymakci68@gmail.com

Yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı. Sandıktan çıkacak sonuçlar, büyük ölçüde Türkiye genel siyasetini de etkileyecek. Bu açıdan, her kesimden, her sosyal sınıftan oy kullanacak yurttaşların, adayların özellikleri kadar, mensup oldukları partilerin programlarına ve söylemlerine de dikkat etmesi gerekiyor.

Bu yazımızda tüketicilerin özellikle gıda egemenliği ve güvenilirliği gibi konularında adaylara yöneltecekleri soruların neler olabileceğine değinmek istiyorum.

Bu sorular şunlar olamaz mı?

Su Konusunda Politikanız Ne?

Dünya Su Forumlarında,suların özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi gündemde. Partinizin programında su politikası konusunda neler var?

Suyun Kirlenmesi Konusunda Tavrınız Nedir?

Su havzalarını korumak için altın ve diğer madencilik işletmelerine karşı tavrınız var mı? Arıtma tesislerinin denetimi ne ölçüde duyarlılıkla yapılacak? Havzaları, yerleşime açacak mısınız?

Belediye Başkanlığınız Sırasında Ekmek Üretimi Konusunda Nasıl Bir Uygulama Yapacaksınız?

Ekmek, en çok tüketilen gıda ürünü. Kaliteli ve ucuz ekmek üretimi için belediyeniz bir uygulama yapacak mı?

Ekmek fabrikaları ne ölçüde denetleniyor?

Söz gelişi, özellikle günün erken saatlerinde üretilen ekmeklerde gramaj denetimi var mı?

Tarımsal İlaç Kalıntılarına Karşı Tüketiciler Ne Ölçüde Korunacak?

Pazar ve tüketim merkezlerinde satışa çıkan sebze ve meyvelerde ilaç kalıntısı yönünden bir denetim var mı?

Başka ülkelerin geri çevirdiği gıda ürünleri iç pazarda tüketiliyor mu?

Seçildiğiniz takdirde ne yapacaksınız?

Çarşıdan Aldığımız Şekerlemelerde Mısırdan Elde Edilmiş Şuruplar ile kimyasal tatlandırıcılar Kullanılıyormuş.Bundan Haberiniz Var mı?

Uzmanlara göre, eskiden çarşıdan aldığımız şekerlemelerde, reçellerde, helvalarda şeker pancarından elde edilen şeker kullanılırmış.

Son yıllarda insan sağlığı için tehlikeli olarak kabul edilen genetik yapısı değiştirilmiş mısır şurubu ile kimyasal tatlandırıcılar kullanılmaya başlanmış.

Bunun arkasında kimi Amerikan Firmaları varmış.

Sizin partinizin bu konuda görüşü nedir?

İthal Edilen et ve canlı hayvanlarda  sağlık sorunları olduğu iddia ediliyor. Şimdiye Dek Bunları Duydunuz mu?

Dev sığırcılık işletmeleri için canlı hayvan  ithali  yanında kırmızı et ithalatı süreklilik duruma geldi.Namuslu uzmanlar, ithalatın uygun olmadığını, bunların aynı zamanda  kimi hastalık etmenlerini taşıdığını belirtiyorlar.

Bu ithalattan kimler çıkar sağlıyor? Bu konuda bilginiz var mı?

Türkiye Gıda Ürünleri İthalatçısı Bir Ülke Olmuş. Türkiye Neden Bu Duruma Geldi?

Pazarlarda çok sayıda ithal gıda ürünü görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, "Kendi kendimize yetiyorduk, bugün fıstık, fındık, üzüm, kayısı ile narenciye  gibi 5 tarım ürünü dışında her şeyi ithal ediyoruz.Son 16 yılda, tarımda 185 milyar dolar ithalat parası ödedik.”demiş.

Saman dahil yem hammadde ithal etmezsek hayvanlarımız beslenemezmiş.

Bu durumun nedenlerini açıklayabilir misiniz?

Üreticilerden Çok Ucuza Kapatılan Gıda Ürünlerini Biz Neden Pahalıya Alıyoruz?

Çiftçi giderek fakirleşiyor. Bunun en önemli nedeni, ürünlerini çok düşük fiyatla elden çıkartması. Buna karşılık biz tüketiciler de gıda ürünlerini pahalıya alıyoruz?

Bu konuda bir politikanız var mı?

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Ürünlerini Pazarlaması İçin Herhangi Bir Uygulamanız Olacak mı?

Kimi ülkelerde tarımsal amaçlı kooperatiflere yerel yönetimler ürettikleri ürünleri pazarlaması için olanaklar sağlıyor. Böylelikle aracılar devreden çıkıyor. Katma değer üreticide kalıyor, tüketici de daha ucuza mal ediniyor.

Siz, tarımsal amaçlı kooperatiflere bu olanağı sağlayacak mısınız?

Son Dönemlerde Köylerden Kentlere Göç Neden Hızlandı?

Köylerden kentlere göç eden yurttaşlarımızın sayısı artıyor. Bunların büyük bir çoğunluğu da iş bulamıyor.

Acaba çiftçiler kentlere neden göç etmek zorunda kaldılar, çiftçiliği neden bıraktılar? Partinizin tarım politikası var mı?

Yorum Yazın