Mustafa GÖKTAŞ

Mustafa GÖKTAŞ

Mail: mustafagoktas006@gmail.com

Yeter ki istesinler

Yıllarca SAĞLIK alanında yüzlerce yolsuzluk, usulsüzlük, fahiş fiyatla mal alımı gibi hususlarda yazdım durdum.

Arşivimde hepsi mevcut...

Sağlık alanında dönen entrikalar birçok alanda dönmüyordu. Sonraları değişen yönetmelik, kanun ve benzeri uygulamalar ile bazı yolların kapıları kapandı.

Neyse, oraya girmeyeceğim.

Şimdi bu KORONA dolayısıyla yerli bir üreticimiz solunum cihazı üretmiş...

Sanırım bir devlet kurumu da yapmış...

Vay babam vay... Medyamızda yıkama, yağlama, allama, pullama almış başını gidiyor.

Solunum cihazı nedir ya?!..

Uyduruk bir cihaz...

Bunun yapımını bu güne kadar beklediğimiz ayıp.

Biz neden kaybediyoruz, kalkınamıyoruz, geride sayıyoruz, biliyor musunuz?

Bizi idare edenler, yönetenler, okumuş eğitim almışlarımız, bizi yıllardır salak yerine koyduğundan.

Sağlık da MEDİKAL DÜZEN var.

Nasıl bir düzen biliyor musunuz?

ALLAHTAN KORKUSU OLAN, TIP EĞİTİMİ ALMIŞLAR, UZMAN DOKTOR VE OPERATÖRLER CERRAHLAR, ONLARIN YANINDA ÇALIŞAN EKİPLER çıksın konuşsunlar.

SAGLIK DA Cumhuriyet yıllarını, dünü, bugünü ve yarını konuşsunlar.

Bu sistemde SAĞLIK alanında nasıl vurgunlar, talanlar yapılmış, kimler çok kolay zengin olmuş, bir medikal malzeme temizlenip kaç kez kullanılmış ve yeni parası alınmış, çıksın anlatsınlar.

Yine ortopedi, beyin cerrahi başta olmak üzere çok alanda kullanılan malzemelerin SANAYİLERDE YERLSİNİN TORNACILARDA YAPILIP yurt dışından ithal mal gibi fatura kesilip paraların nasıl bölüşüldüğü aktarsınlar.

Doktor, medikalcı anlaşmaları ile hastane döner sermayelerinin nasıl soyulduğunu anlatsınlar.

Neden yıllarca medikal alet, edevat, cihaz gibi önemli araç gereçlerin ülkemizde üretilmesinin önüne geçildiğini, neden yurt dışından almak zorunda kaldığımızı anlatsınlar.

Size bir şey söyleyeyim mi, bizim ülkemiz istesin SAĞLIK ALANINDA hiçbir medikal malzeme ve araç gereç için (Tomoğrafi- MR cihazı dahil) dışa bağımlı kalmayız.

Bizde ne değerli elemanlar ve firmalar var, Solunum cihazı ne?

Sağlıkta hayati önem arz eden tüm cihaz ve malzemeleri üretebilecek düzeydeyiz.

Yeter ki bu üretim işlerinin önünden engeller kalksın.

Bu işte tekeller, egemen güçler göz ardı edilsin.

Bakın ülkemiz bir anda neler kazanacak!

Sağlık alanı çok önemli.

Siz Sağlık alanında kullanılan malzemeyi, sadece bir sargı bezi, pamuktan mı ibaret sanıyorsunuz?

Ne sarfiyatlar ve kalemler var.

Devlet MEDİKAL MALZEMELERDE ÜRETİMİN ÖNÜNÜ AÇSIN ve hastaneler yerli malı tüketsin, bakın ne kadar tasarruf edecektir.

Bizim ülkemiz medikal alanda da sağlığın her alnında da yarışacak ülkedir.

Bir solunum cihazı nedir ki?!

Tomoğrafiyi, Emar (MR), Röntgen cihazını, labaratuvar cihazlarını, Cerrahi Müdahale Setlerini,  RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZLARINI...

Bunların hepsi ülkemizde en iyi şekilde üretilir ve pazarlanır. Dünya çapında çok büyük pazar payı olan işlerdir.

Genel Laboratuvar Cihaz ve Sistemleri, Medikal Laboratuvar Ürün ve Teknolojileri , Analiz ve Kalite Kontrol sisitemleri, Test ve Ölçüm Cihazları, Klinik Laboratuvar Malzeme ve Donanımları,  Moleküler Teşhis Teknolojileri,  Laboratuvar Araç ve Gereçleri, Laboratuvar Sarf Malzemeleri ve Tek Kullanımlık Ürünler,  Laboratuvar Analiz Kitleri ve Cihazları, Laboratuvar Filtrasyon Sistemleri, Laboratuvar Plastik ve Cam Malzemeleri, Laboratuvar Mikser ve Karıştırıcılar, Hassas Teraziler, Enstrümantal Analiz Cihazları, Laboratuvar Kimyasal Atık ve Geri Dönüşüm Sistemleri, Laboratuvar Kimyasalları, Mikrobiyoloji Ekipman ve Cihazları, Laboratuvar Tekstil ve Mobilyaları...

Monitör ve Görüntüleme Sistemleri ,Nükleer Tıp Görüntüleme Sistemleri , Yüksek Çözünürlüklü Optik Görüntüleme ve Plazma Teknolojileri , Yoğun Bakım Üniteleri ve Donanımları , Yenidoğan Üniteleri ve Donanımları, Nebülizatörler ve Solunum Cihazları , Endoskopik ve Laparoskopik Alet ve Sistemler , Ameliyat Alet, Cihaz ve Ameliyathane Donanımları , Cerrahi El Aletleri, Acil Bakım Servisleri Ürün, Cihaz ve Sistemleri , Diyaliz Makineleri , Medikal Diagnostik Donanımlar  , Oftalmik Ürün, Cihaz ve Sistemler , Robotik Teknolojiler ve Otomasyon malzemeleri, Buhar Sterilizatörleri ve Otoklavlar , Test, Kontrol ve Kalibrasyon Hizmeti malzemeleri, Sterilizasyon Ürün (Biyolojik ve Kimyasal) ve Konteynır Sistemleri , Ventilatörler, Ultrasonik ve Elektronik Yıkama Cihazları, Cerrahi Motor Sistemleri, Genetik Araştırma Teknolojileri ürünleri...

Ya, neler var neler....

Yeter ki bu devlet istesin, devlette gücü elinde bulunduran yetkililer istesin.

Hiçbir ithal araç ve malzeme bu urda girmez ve biz en iyisini üretiriz. Ve uygun fiyata da üretiriz. Dünya ile de yarışırız.

Ülkemizde anlaşmalı, paslaşmalı art niyetli kimselerce soyulmaz ve soydurulmaz...