Mustafa GÖKTAŞ

Mustafa GÖKTAŞ

Mail: mustafagoktas006@gmail.com

Yönetimde reform şart

Son zamanlarda bu hususta söylemler arttı. Ben 2004 yılından bu yana bu hususları dillendiriyorum. Beni yakinen tanıyanlar bilir ve hem yazılarım, hem basın açıklamalarım arşivimde duruyor. Devletin bürokraside küçülmesi gerektiğine inanıyorum.

Belirli alanlardan elini çekmeli, devlete gereksiz eleman almaktan vazgeçmeli, israfın önüne geçilmeli, şatafatlı makam odaları, her yıl tefrişi değişen müdür odaları, makam araçları saltanatı gibi çok sayıda gereksiz harcamadan uzak durulmalı diyorum.

Bir il müdür yardımcısı, beş on il müdür yardımcısı yada beş on şube müdürü, bir o kadar amir, şef, odalar dolusu uzman… Bir memurun yapacağını beş memurun yapması gibi lüzumsuz tasarruflar.

Ben çok iyi biliyorum ki, Devletimiz kendi personelinin yüzde ellisini yüzde otuz kapasite ile çalıştırabiliyor geri kalan yüzde elliyi ise hiç çalıştıramıyor. Günah değil mi?

Vali Yardımcısı sayısının abartılmasının önüne geçilmesi gerektiğini defalarca yazdım. Devir değişti, muhtarlık müessesesinin kalkması gerektiğini yazdım. Küçük belediyelerin birleşmesini, bazılarının kapatılmasını yazdım. (Çoğu yerde yapıldı)

Büyükşehir olan Belediyelerde ilçe belediyelerinin aktivitesinin azaldığını belirttim. Bugün Büyükşehir başkanını seçelim, o da ilçelerde ekibini kursun denilmekte. Zaten Büyükşehir belediye başkanı belirlemesini yapan partiler genelde ona bağlı ilçelerin belediye başkanlarını beraber çalışacağı için kendisinin tasarrufuna bırakıyorlar. O belirliyor. Bari böylece bu işi resmiyete kavuştururlar, adını doğru koymuş olurlar. Büyükşehir Başkanını seçelim, Büyükşehir’e bağlı ilçe belediye başkanlarını seçilen başkan atasın. Hem uyumlu, hem olumlu çalışırlar, yapılan çalışmalar bütünlük arz eder. Çok güzel olur.

Çok yerde köyler mahalleye dönüştü. Muhtarlık kurumunun bir esprisi de kalmadı. Birde devlete külfet oluyor. Onların yaptığı işi pekâlâ Belediyeler yapar. Kaldıralım bu muhtarlıkları.

Ülkenin her yerinde sabit karakol var. Yersiz, gereksiz, lüzumsuz… Emniyet il müdürlüğü binası var mı, var. İlçe emniyet müdürlüğü binası var mı, var. Bu binaları dört dörtlük çağın gereklerine uygun hale getir. Yapıldığı vakit en az 50 sene ihtiyacı karşılayacak şekle getir. Bu binalarda merkezi bir sistem oluştur. Sabit karakolları kaldır, devriye gezen araç ve ekip sayısını arttır. Ana karterlere ve belirli caddelere mutlaka gezici devriye ekibi koy. Mahalle ve sokak bekçisi ile polisini devreye koy. Tüm yerleşim alanlarındaki MOBESE sistemini geliştir, kameranın bulunmadığı yer olmasın.

Bunları yapmak zor değil. Ufak bir düzenleme ile hayata geçer. Lüzumsuz birçok şeyin önüne geçersiniz, israfı önlersiniz, zamandan, mekândan, insandan, araç gereçten, tasarruf edersiniz.

Devletin bürokrasisi ve kurumların yönetim biçiminde reform elzemdir.