Mustafa GÖKTAŞ

Mustafa GÖKTAŞ

Mail: mustafagoktas006@gmail.com

Yönetimler Güvenilir Olmalı -2-

Ne acıdır ki, toplumumuzda güven duygusu kalmamış, tükenmiş durumda.

Millet içinden çıkılamaz tuhaf bir durumda.

Kimsenin kimseye güveni kalmamış.

Tabi bunun sebepleri var.

Hem sosyolojik, hem siyasi…

Güven duygusu çok önemli.

Bu duyguyu yitirdiğiniz vakit, çok şeyi yitirirsiniz.

Güven duygusu ile beraber sevgi, saygı ortadan kalkar.

Onlar kalkınca da hayat çekilmez olur.

Güven duygusu hayatın her yerinde önemli bir harçtır.

Mihenk taşıdır.

İşte, Evde, özel hayatta önemli bir olgudur.

Güven duygusunun oluşacağı insanı tohum olarak düşünün, insani ilişkileri de toprak olarak.

O yüzden bu duygunun oluşumu hem bireysel hem de ilişkilerin kalitesine bağlıdır.

Bugün söylediğini yarın inkâr eden, yâda söylemi eylemine uymayan tiplerin 1980 sonrasından bu yana toplumda yarattığı tahribat ağır oldu.

Özellikle siyasilerin tavır ve davranışları toplumu umutsuzluğa ve endişelerin içine soktu.

Ülkemiz coğrafik itibari ile zaten tüm batılı devletlerin tezgâhları ile karşı karşıya.

Dibimizdeki Suriye’de dönen oyunları,Irak ve İran'da yaşananları görmezden gelemeyiz.

Ülkemizin üzerinde oynanan oyunları da görmezden gelemeyiz.

Toplumsal refah ve huzurumuzu bozmak için el birliği yapmış içte ve dışta o kadar çok hain var ki, eğer millet olarak uyanık olmaz isek, devletimizi ve vatanımızı bekleyen çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırız.

Bu nedenle, kendimiz başta olmak üzere güvenilir olmak ve birbirimize güven duymak zorundayız.

Toplumda yitirilen, yok edilen, gittikçe daha da kötüye giden güven duygusunu yeşertmek ve güçlendirmek zorundayız.

Toplumun her bireyi bu uğurda mücadele vermek zorundadır.

Bir şeye inanmak, ondan emin olmak ve bunu eyleme dönüştürmek güvenmenin özüdür..

Ayrıca inanmaktan öte, inandığını ifade edebilmek ve buna göre yaşamaktır.

Ülkemizin içindeki Ekonomik girdap belli…

Güvenilir ve sağlıklı bir ekip çalışması ile bu girdabın aşılması elzemdir.

Piyasanın canlanması, halkın piyasaya olan güvenin artması, bu girdaba düşmüş ekonomiyi şaha kaldıracak ekibe güvenmesi ile başlayacaktır.

Bu ekip açık, şeffaf, ilkeli, dürüst bir tutumla çalışmalı ve an be an verileri milletimizle paylaşmalıdır.

Bu devlet idaresinde de, iş idaresinde de hemen hemen aynıdır.

Yerel yönetimlerde el değişikliği oldu.

Halk güvenmek istiyor.

Halk yanıltılmaktan bıkmış durumda.

Belediyeler tüm çalışmalarını açık, şeffaf, sürdürülebilir, dürüstlük ilkesi ile yaparsa, bu örnekler, ülkenin her yerine yayılacaktır.

Toplumda kaybedilen Güven duygusunu tahsis etmenin en önemli yolu bu olacaktır.

Bu güven duygusunu tahsis ederseniz, ülkenin sorunu, sıkıntısı kalmaz.

Bu nedenle, lütfen, açık, şeffaf, dürüst, hesap verilir bir yönetim tarzı ile çalışın.

Ele geçirdiğiniz vaktin ve fırsatın kıymetini bilin.

Eskiler ne güzel demiş: "Demir tava geldi kömür bitti. Akıl başa geldi ömür bitti..’’

Bir dahaki seçime kendiniz için bunu dedirtmeyin!

Vatandaşımız artık ayık.

Bakıyor ki, TİLKİ ezan okumaya başlamış, Gözünü hemen kümese çeviriyor.

Unutmayın, TİLKİ EZAN OKUYORSA GÖZÜNÜZ KÜMESTE OLSUN...

Baki Selam ve Dua ile.