AKDENİZİN DENETİMİNDE İŞLER ORTAYA KARIŞIK ÇIKTI

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
AKDENİZİN DENETİMİNDE İŞLER ORTAYA KARIŞIK ÇIKTI
Mersin’in Ak Partili Akdeniz ilçesi Belediye Başkanlığının 2022 yılı mali hesaplarının ve belediyenin iç denetiminden çıkan rapor, yanlış işleri ve hatalı işleri ortaya çıkardı.

Denetim Komisyonu Başkanlığını Salih Akbaş’ın yaptığı, Denetin Komisyonu Başkan Vekilliğini ise Mahmut Dönmez’in, Denetim Komisyonu Üyeliğini ise Aydın Egin’in yaptığı inceleme raporu 19 sayfa tuttu. Raporda tespit edilenler ise çok ilginç. Bizlerin zaman zaman yaptığı haberlerde ihalelerde adları geçenlerde rapora konu oldular.

PERSONEL YAPISI VE GİDERLERİ

Yapılan inceleme ve hesaplamalarda kanun maddesinde belirtilen sınırın gözlenmiş olup personel gideri oranının %43 olduğu, yasal sınırın %3 oranında aşıldığı görüldü. Buna rağmen, Akdeniz Belediyesi belirlenen norm kadro sınırlamasına uygun olarak memur, işçi ve sözleşmeli personel kadrolarında 31/12/2021 tarihi itibarıyla toplam 312 kişi çalıştığı gözlenmiş, Toplam personel sayısı 2020 yılında 341 olduğundan personel sayısında bir önceki yıla göre %9 oranında azalma gerçekleştiği tespit edildi. Ayrıca, 2022 yılı sonu itibarı ile Akdeniz Belediyesi Personel Anonim Şirketinde 688 personel, Akdeniz Belediyesi İmar A.Ş. 46 ve Belediye bünyesinde 199 memur, 35 sözleşmeli personel ve 67 işçi çalıştığı, Diğer çalışan belediye personelleri ile birlikte toplam personel sayısının 1038 olduğu ortayı çıktı.

AKDENİZ BELEDİYESİ GELİRLERİ VE GİDERLERİ

Yapılan incelemede, Toplam Vergi Gelirleri tahsilatının toplam Tahakkuka oranı %72 olarak gerçekleştiği, bir önceki yıla göre tahsilatta artış göstermiş olmakla beraber, tahsil edilemeyen vergi tahakkukları oranı olan %28’in hala çok yüksen bir oran olduğu görüldü. Diğer taraftan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tahsilatlarının toplam tahakkuk miktarına oranı %63 olduğu gözlendi. Bunun dışında, Belediyenin 2022 yılı sonu itibariyle piyasadaki mal ve hizmet tedarikçilerine kalan borcunun 122.062.478,98 TL olduğu tespit edildi. Diğer yandan, 2021 yılından 2022 yılına tahsil edilemeyen bütçe gelirleri devri 45.026.692,89TL olduğu,  2022 yılında tahakkuk eden bütçe gelirleri 370.260.327,50 TL olduğu, toplam tahakkukun 415.287.020,39TL olarak gerçekleştiği, bunun da 348.378.210,31 TL sinin tahsil edildiği,  2022 yılına da 66.113.675,34 TL alacak devrinin olduğu tespit edildi. Öte yandan, Bütçe harcama raporunda görülen bazı müdürlüklerde bütçe rakamının çok üzerinde harcama yapıldığı, bazı müdürlüklerde de verilen bütçe rakamlarının çok altında harcama yapıldığı, bütçe disiplinine uyulmamış olduğu tespit edildi. Bu arada, Bazı kalemlerde çok yüksek oranda artış, bazı kalemlerde de düşüş tespit eden komisyon, Temsil ve ağırlama ile Tanıtma, ağırlama, tören, fuar organizasyon giderleri bir önceki yılla kıyaslandığında % 152 gibi yüksek bir oranda arttığını tespit etti. Faiz giderlerinin ise bir önceki yıla göre %7 oranında arttığı tespit edildi. Yanı sıra, 31.12.2022 Tarihi itibariyle Belediyenin 109 Nolu Kredi Kartı Hesabında 2.138.810 TL olduğu (nakit), 31.12.2022 tarihi itibarıyla Belediyenin banka hesaplarında 28.919.732 TL, 31.12.2022 tarihli mizan verilerine göre belediyenin faiz dahil  borç   stok tutarının 310.279.712,36 TL  olarak  gerçekleştiği tespit edildi. Diğer yandan, Denetime tâbi dönemde geçmiş yıllarda tahakkuku yapılmış, vadesi geçmiş, tahsil edilemeyen 45.026.692,89 TL’nin 2021 yılından 2022 yılına devir ettiği, 2022 yılı sonunda ise  bu rakamın 66.113.675,34 TL 2023 yılına devir ettiği ortaya çıktı.

İHALE VE ALIMLAR

2021 yılı doğrudan temin bütçesinin (mal alımı+hizmet alımı+yapım işleri) 16.617.700  TL olduğu, Belediyenin 2021 yılı boyunca doğrudan temin ile yaptığı alışlar toplamının 8.080.412,41 TL olduğu, yasada belirtilen sınırın aşılmadığı görülürken, Doğrudan teminle alınan mal ve hizmet alım dosyalarından rastgele seçilenler üzerinde incelemeler yapıldığı, online eğitim paketi, toplu SMS, PVC kapı, belirli günlerle ilgili farklı günlerde yapılan afiş, finil, bilboard, megalit, parke döşeme gibi çok sayıda dosyanın incelendiğini, yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususlar arasında ise:

1-Piyasa fiyat araştırmasının yeterli ölçüde yapılmadığı, örneğin belediyeye alınan 3 adet tablet bilgisayar için 4 firmadan teklif alınıp teklifler içinde en uygun teklifi veren İbrahim Oktay (İdeal Bilişim)’dan alımın yapıldığı, Ancak komisyonun 23.02.2022 tarihinde, internet üzerinde yaptığı fiyat araştırmasında, aynı özelliklere sahip tabletin güncel piyasa fiyatının 1.499 TL olduğu, tabletlerin alındığı ocak 2021 döneminde USD kurunun 7,40 TL olduğu göz önüne alındığında, tablet alış birim fiyatı olan 2.300 +KDV fiyatın yüksek olduğu,

2-Alınan teklif zarflarının çoğunun kapalı şekilde alınmadığı (kapatma bandı açılmamış), genellikle birkaç firmadan tekliflerin alındığı, belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren firma skalasının dar tutulduğu, kısaca rekabet koşullarının tam olarak sağlanmadığı,

3-Doğrudan teminle alınan mal ve hizmetlerin yapıldığına yada alındığına delil teşkil edecek somut verilerin dosyalarda olmağı, örneğin belediyenin 18.05.2021 tarihinde 91.000,00 TL bedelle belediye araçlarına folyo baskı ve uygulama gideri 25.05.2021 tarihli fatura ile 23.250,00 TL bilboard afiş ve vb. uygulama 12.05.2021 tarihinde de 23.322,00 TL’lik afiş çalışması gibi bu işlerin yapıldığına dair yerinde tespit tutanaklarının, görsellerinin olmadığı ve teklif zarflarının kapalı şekilde alınmamış oldukları tespit edildi.

AKDENİZ BELEDİYESİ İHALE YÖNTEMİYLE ALINAN MAL HİZMET VE YATIRIMLARIN AYRICA İNCELENMESİNDE

2021/404007 Sayılı Belediyenin Tanıtımı İçin Reklam Ürünleri ve Hizmeti İhalesinde, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 2021 yılı bütçesi olan 2.757.000 TL’nin 10.08.2021 tarihi itibariyle 2.708.552 TL’sinin  harcandığı, söz konusu  İhalenin 4.241.930+KDV ile istekliye verildiği, ihalenin yapıldığı 11.08.2021 tarihinde ilgili müdürlüğün en az 424.193 TL harcanmamış gelirinin olması gerekirken, 48.448 TL gelirinin kalmış olduğu tespit edildi. 29.09.2021 tarihli Belediye encümen kararı ile yani bu müdürlüğe ihalenin yapılmasından çok sonra ödenek aktarıldığı, dolaysıyla yasal mevzuatın ihlal edildiği görüldü. Ayrıca yıllara sair olan bu ihalenin 2022 yılı bütçesinin G cetveline de yazılmadığı tespiti yapıldı.

2021/384483 Kurban Kesim Hizmetleri Mobil İstasyon Kesim Ünitesi İhalesinde ise Belediyenin bu ihale için 3 firmayı davet ettiği, ihaleye ise 1 istekli firmanın katıldığı,  sonuçta 12.02.2021 tarihinde 500.000+KDV bedel karşılığında sözleşme yapıldığı, ihaleye tek bir isteklinin katılmış olması, rekabet koşullarının tam olarak sağlanmadan ihalenin gerçekleştirildiği,

2021/450298 Konser Etkinlikleri Hizmeti Alımı ihalesinde de, Bu ihale için fiyat araştırması yapılırken 3 farklı firmadan fiyat alındığı, fiyat araştırması kapsamında teklif alınan firmalardan sadece Mavi Masal firmasının ihale için çağrıldığı ve ihalenin bu firmaya  23.08.2021 tarihinde 390.000 + KDV bedelle  verilerek rekabet koşullarının ihlal edildiği,  Ayrıca ihalenin “ivedi çalışılması gereken program kapsamında covid-19 pandemi sürecinde ve pandemi  gerekçesiyle yapıldığı göz önüne alındığında, yapılan işin amacı ile varılan sonucun “konser gibi topluluk etkinliklerinin pandeminin yayılmasına zemin oluşturacağı için” çelişkili olduğu,

2021/204829 Kırtasiye Malzemeleri Alım İhalesindede, İhalenin 20.05.2021 tarihinde 352.588+KDV bedelle istekliye verildiği, 14.06.2021 tarihinde ihale konusu malzemelerin teslim alındığı, ancak teslime daire irsaliye veya teslim konusu malzemelerin kalite ve özelliklerine ölçüt olabilecek marka ve özellik kodunun gösterir her hangi bir belgenin olmadığı, alınan kırtasiye çeşitlerinden 35 adet evrak çantası için belediyemizce yapılan piyasa araştırmasında 1 adet çanta piyasa fiyatının ortalama 57 TL olduğu, ancak alınan çantaların birim başına 277 TL’ye fatura edildiği, komisyonumuzun bu ürünü incelediği, yapılan inceleme sonucunda çantanın kalitesiz olduğu, değerinin ancak 10-20 TL bandında olabileceği tespit edildi.

KOMİSYON DEĞERLENDİRMESİ İSE ÇOK İLGİNÇ

Komisyon yaptığı değerlendirmede, “Bilindiği üzere Stratejik Plan ve Bütçe Kararnamesi Belediye Meclisimiz tarafından yapıldığından, Esas olarak Meclis Denetim Komisyonu olarak bunlara uygunluğunu denetlemekteyiz.2018-2022 dönemine ait yapılan Stratejik Plan ile 2021 bütçesi, gerçekleşmeler ve harcama kalemlerine bakıldığında yeterince uyumlu olmadığı görülmüştür” dedi.

RAPOR MECLİSE BU HALİ İLE SUNULDU

Denetim komisyonunun hazırlamış olduğu rapor ortaya çıkan bu verilere göre meclise sunuldu ve Mecliste oylandı. Cumhur ittifakının üyelerinin oyları ile mecliste kabul edilip aklandı.

haberanaliz.net


ÇETKODER: SANDIĞA GİTMEK VATANDAŞLIK GÖREVİDİRÖnceki Haber

ÇETKODER: SANDIĞA GİTMEK VATANDAŞLIK GÖR...

MERSİN’DE DİLENCİ SAYISI ARTTI HERKES SEYREDİYORSonraki Haber

MERSİN’DE DİLENCİ SAYISI ARTTI HERKES SE...

Başka haber bulunmuyor!