Hastalık Raporları Memuriyet Mahalli Dışında Alınabilir mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Hastalık Raporları Memuriyet Mahalli Dışında Alınabilir mi?
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Mülga Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri dikkate alındığında, hastalık raporlarının memuriyet mahalli dışında alınabilmesinin belli şartları bulunmaktadır.

29.10.2011 tarih ve 28099 sayı ile Resmi Gazete' de yayımlanarak yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe giren "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Madde 7/6'a göre; hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.

Bu düzenleme ışığında; memuriyet mahalli dışından alınacak hastalık raporlarına dayalı hastalık izni verilebilmesi için aşağıdaki durumlardan birisinin gerçekleşmesi gerekir.

- Raporun kanuni izin süresi içinde alınmış olması.
- Geçici görevle başka bir yerde bulunan personel için geçici görevle bulunduğu yerden alınması.
- Başka bir sağlık hizmeti sunucusuna sevk halinde sevk edildiği yerden alınmış olması.
- Acil durumlarda sağlık hizmeti sunucularının acil servisleri tarafından düzenlenmiş olması.

(Mülga) Devlet Personel Başkanlığı'nın;

(30.12.2011-23126) tarih sayılı görüşünde; ". Bu itibarla, ilgi (b) yazımızda da belirtildiği gibi, Devlet memurlarının mezkür Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere mesai saatleri haricinde memuriyet mahalli dışında; resmi sağlık hizmet sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ancak acil servisler tarafından düzenlenebilecek olması sebebiyle söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, özel sağlık hizmet sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ise acil servislerce düzenlenmiş olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, acil servisler dışında düzenlenen hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmeyeceği, mütalaa edilmektedir. Diğer taraftan, mezkür Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışından alınan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi mümkün bulunmamaktadır." denilmiştir.

(10.01.2012-25118) tarih sayılı görüşünde; "Bakanlığınız personelinin 19/12/2011 tarihinde saat 07:20'de . Devlet Hastanesinin Acil Servisine başvurarak 19/12/2011-21/12/2011 tarihleri arasında kullanılmak üzere aldığı (3) günlük hastalık raporunun, mesai saatleri haricinde memuriyet mahalli dışındaki resmi sağlık hizmeti sunucu acil servisi tarafından verilmesi sebebiyle söz konusu raporun hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, Devlet memurunun kanuni izinlerini (hastalık izni de dahil) kullanması sırasında memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularından aldığı hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi gerektiğinden, . Sağlık Merkezinde 26-14-042 nolu . tarafından 21/12/2011 tarihinde ilgiliye verilen 10 günlük raporun hastalık iznine çevrilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir." denilmiştir.

(19.03.2012-4586) tarih sayılı görüşünde; "Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, mezkür Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere hafta sonu tatili, ulusal, resmi ve

dini bayram günleri ile genel tatil günlerinde memuriyet mahalli dışına çıkan Devlet memurlarının memuriyet mahalli dışındaki; Resmi sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ancak acil servisleri tarafından düzenlenebilecek olması sebebiyle söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, Özel sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ise acil servislerce düzenlenmiş olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, acil servisler dışında düzenlenen hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilemeyeceği" belirtilmiştir.

Bu görüş yazılarının incelenmesinden anlaşılacağı üzere; geçici görevli durumunda, kanuni izinlerin kullanılması durumunda, acil vakalar durumunda, memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularından alınacak hastalık raporları hastalık iznine çevrilir. Buna mukabil; hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde memuriyet mahalli dışında gerek resmi gerekse özel sağlık hizmeti sunucularının acil servislerinden verilen hastalık raporları hastalık iznine çevrilir.

Yeri gelmişken şu hususu da vurgulamak gerekir. Gerek 657 sayılı Kanunda gerekse mezkür Yönetmelikte memuriyet mahallinden usulüne uygun olarak alınmış hastalık raporları sonucunda verilen hastalık izinlerinin memuriyet mahalli dışında kullanılamayacağına dair bir düzenleme bulunmadığından dolayı hastalık izinlerinin memuriyet mahalli dışında kullanılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Konu ile ilgili Devlet Personel Başkanlığı'nın (22.01.2013-497) tarih sayılı görüşü de bulunmaktadır.

memurlar.net


Mafya fedaisi milli boksörÖnceki Haber

Mafya fedaisi milli boksör

Meloni’nin partisinin gençlik kollarına sızan gazetecinin ifşaatları infial yarattıSonraki Haber

Meloni’nin partisinin gençlik kollarına...

Başka haber bulunmuyor!