Kod-29 ile İşten Atılan PTT Taşeron İşçilerinin sesi oldu

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Kod-29 ile İşten Atılan PTT Taşeron İşçilerinin sesi oldu
PTT’de taşeron olarak çalışan işçiler, sendikalı oldukları için Kod 29 ile tazminatsız işten atıldılar. Anayasal hakları engellenen işçilerin İzmir ve İstanbul’da direnişleri 106 gündür devam ediyor. HDP İzmir Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Murat Çepni; PTT işçilerininim haksız, hukuksuz bir şekilde işten çıkartılmalarını, işçi sınıfına karşı saldırıya dönüştürülen Kod-29’u ve Kod-29 mağduriyetlerini soru önergeleri ile Meclis gündemine getirdi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Murat ÇEPNİ

İzmir Milletvekili

Pandemisürecinde,  kayıtlı ve kayıt dışı çalışan bir çok işçinin işten çıkartılmasından dolayı, 7244 sayılı Kanun ile  4857 sayılı İş Kanunu’na Geçici 10. Madde eklenerek iş akdi fesihlerine yasak getirilmiştir. İş Kanunu’nun 25. Maddesinin II numaralı bendindeki “ahlak ve iyi niyete uymayan nedenler” istisna olarak kalmıştır. Türkiye genelinde her sektörden işçiler,  Anayasal ve yasal hakları olan, Uluslararası sözleşmelerle onaylanan sendika kurma, sendikaya üye olma, sendikal faaliyet yürütme haklarını kullandıkları için, işveren tarafından  Kod- 29 maddesi ile   “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” nedeni gerekçe gösterilerek  işten çıkarılmaktadır.   İş yerinde yaşadıkları hak gasplarına ses çıkartan işçilere karşı işverenin sıklıkla başvurduğu Kod-29’a göre işten çıkartılanlar; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı gibi haklardan faydalanamamaktadır. İşçilerin sicili bozulmakta, yeni iş bulma şansları da engellenmektedir.  Kod-29 ile işçi çıkartmada işverenin beyanı yeterli olmaktadır. Haksız işten çıkartma ve hak gasplarına karşı açılan davalar da arabulucu sürecinin ardından yıllarca sürebilmektedir.Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıklamasına göre: 2020 yılında 176.662 işçi Kod-29 gerekçe gösterilerek işten çıkartılmıştır. İşverenlerin uzun yılardır, işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı haklarını gasp etmek için başvurdukları bu yöntem, pandemidöneminde uygulanan işten çıkarma yasağını delmek için kötüye kullanılmaktadır.

Sendikalaştıkları ve hak talebinde bulundukları için  Kod- 29ile işten çıkartılan emekçilerin bir  örneği de, PTT taşeron işçileridir. PTT'de 14 bin dağıtım işçisi taşeron olarak çalışmaktadır. İşçiler, Anayasal ve demokratik haklarımızı kullanarak, yıllardır yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak için 2019 yılında Posta, Telefon ve Telekomünikasyon işçileri Sendikası’nı  (PTT-Sen) ve PTT Kargon-Sen sendikasını kurmuşlar ve bazı işyerlerinde Toplu İş Sözleşmesi de imzalamışlardır. Ancak, Ege Bölgesi’ndePTT ihalesini alan Park Konak şirketi bünyesinde çalışan, aralarında sendika yöneticilerinin de olduğu 15 işçi  sendikal faaliyette bulundukları için Kod-29 ile Ağustos 2020 tarihinde işten çıkartılmıştır.

 

PTT taşeron işçilerinin, sendikal faaliyetlere baskıların son bulması ve işçilerin işe iadeleri için başlattıkları direniş, İzmir Posta İşleme Merkezi önünde ve İstanbul Sirkeci PTT Başmüdürlüğü önünde 106 gündür devam etmektedir. Türkiye’de  işçiler, sendikal faaliyetleri nedeniyle  işten çıkarmalara karşı etkin bir biçimde korunmamaktadır. Temel hak ve özgürlüklerin en önemlilerinden biri olan sendikalaşmanın engellenmesi Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesine göre suç olmasına karşın Kod-29 ile cezasızlık politikası uygulanmaktadır.

Bu bağlamda; 

1- Direnişte olan PTT taşeron işçilerinin, Anayasave yasalarla ile tanımlanmış sendikal faaliyetleri nedeniyle Kod-29 ile işten atıldıkları ve 106gündür direnişte oldukları Bakanlığınızın  bilgisi dahilinde midir?

2- PTT’de taşeron olarak çalışan Park Konak Şirketi işçilerinin    Kod 29 ile    işten çıkartılması incelenmiş midir? Bu konuda bakanlığınız ne gibi çalışmalar yapacaktır? İşçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi, haklarının iadesi için Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

3- Sendikalaşma Anayasal bir hak olarak tanımlanmasına karşın iktidarınız sendikalaşmayı suç olarak mı görmektedir? Sendikal hakların kullanılması için yasalarda ve uygulamada düzenlemeler yapacak mısınız?

4- Son 5 yılda Kod-29 bahane edilerek işçi çıkartan şirketler hakkında incelemeler yapılmakta mıdır? Haksız şekilde işçileri işten çıkartıldığı tespit edilen işverenler hakkında cezai işlem uygulanmış mıdır? 

5- Kod 29 ile işten çıkartılan işçilerin açtığı davalara Bakanlığınız müdahil olmakta mıdır?

6-Sendikal haklarından yararlanan işçilerin Kod 29 ile işten çıkartıldıkları dikkate alındığında, işverenin, sendikaya üye olma ve sendikal faaliyette bulunma haklarını engelleyici davranışlarda ve uygulamalarda bulunmaması için Bakanlığınızın çalışması olacak mıdır?  Bu konuda yasal düzenlemeler yapılacak mıdır?

7- Pandemi sürecinde, işyerlerinde  işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma koşullarının oluşturulmasına yönelik bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

8- Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 8-4-2021 tarihinde yayınlanan genelgesinde Kod-29’u maddelere ayırarak, ayrı numaralar vereceği açıklanmıştır. İşverenlerin sadece beyan ile işçileri işten atmamaları için Kod-29’u tamamen kaldırmayı düşünmüyor musunuz?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil KARAİSMAİLOĞLU tarafından Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Murat ÇEPNİ

İzmir Milletvekili

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT)bünyesinde, bazı kaynaklara göre 14 bin dağıtım işçisi taşeron olarak çalışmaktadır. Pandemi döneminde posta ve dağıtım işinde çalışan işçilerin iş yükü oldukça artmıştır. İş güvencesi olmayan işçiler zor koşullarda çalışmaktadır.  Taşeron işçiler, Anayasal ve demokratik haklarımızı kullanarak, yıllardır yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak için 2019 yılında Posta, Telefon ve Telekomünikasyon işçileri Sendikası’nı  (PTT-Sen) ve PTT Kargon-Sen sendikasını kurmuşlar ve bazı işyerlerinde Toplu İş Sözleşmesi de imzalamışlardır.  Ege Bölgesi’nde PTT ihalesini alan  Park Konak şirketi bünyesinde çalışan  aralarında sendika yöneticilerinin de olduğu 15 işçi,  sendikal faaliyette bulundukları için Kod-29 ile Ağustos 2020 tarihinde işten çıkartılmışlardır.

Pandemisürecinde,  kayıtlı ve kayıt dışı çalışan bir çok işçinin işten çıkartılmasından dolayı, 7244 sayılı Kanun ile  4857 sayılı İş Kanunu’na Geçici 10. Madde eklenerek iş akdi fesihlerine yasak getirilmiş, İş Kanunu’nun 25. Maddesinin II numaralı bendindeki “ahlak ve iyi niyete uymayan nedenler” istisna olarak kalmıştır. Türkiye genelinde her sektörden işçiler,  Anayasal ve yasal hakları olan, Uluslararası sözleşmelerle onaylanan sendika kurma, sendikaya üye olma, sendikal faaliyet yürütme haklarını kullandıkları için, işveren tarafından  Kod- 29 maddesi ile   “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” nedeni gerekçe gösterilerek  işten çıkarılmaktadır.   İş yerinde yaşadıkları hak gasplarına ses çıkartan işçilere karşı işverenin sıklıkla başvurduğu Kod-29’a göre işten çıkartılanlar; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı gibi haklardan faydalanamamaktadır. İşçilerin sicili bozulmakta, yeni iş bulma şansları da engellenmektedir.  Kod-29 ile işçi çıkartmada işverenin beyanı yeterli olmaktadır. Haksız işten çıkartma ve hak gasplarına karşı açılan davalar da arabulucu sürecinin ardından yıllarca sürebilmektedir.

PTT taşeron işçilerinin, sendikal faaliyetlere baskıların son bulması ve işçilerin işe iadeleri için başlattıkları direniş,İzmir Posta İşleme Merkezi önünde ve İstanbul Sirkeci PTT Başmüdürlüğü önünde 106 gündür devam etmektedir. Türkiye’de  işçiler, sendikal faaliyetleri nedeniyle  işten çıkarmalara karşı etkin bir biçimde korunmamaktadır. Temel hak ve özgürlüklerin en önemlilerinden biri olan sendikalaşmanın engellenmesi Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesine göre suç olmasına karşın Kod-29 ile cezasızlık politikası uygulanmaktadır.

Bu bağlamda; 

1- Direnişte olan PTT taşeron işçilerinin, Anayasa ve  yasalarla  ile tanımlanmış sendikal faaliyetleri nedeniyle Kod-29 ile işten atıldıkları ve 106gündür direnişte oldukları Bakanlığınızın  bilgisi dahilinde midir?

2- PTT’de taşeron olarak çalışan Park Konak Şirketiişçilerinin   Kod 29  ile    işten çıkartılması incelenmiş midir? Bu konuda bakanlığınız ne gibi çalışmalar yapacaktır? İşçilerin  mağduriyetlerinin giderilmesi, haklarının iadesi için Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

3- Bakanlığınız bünyesinde kaç taşeron işçi çalışmaktadır? Kaç işçi sendikalara üyedir?

4- Kod 29 ile işten çıkartılan işçilerin açtığı davalara Bakanlığınız müdahil olmakta mıdır?

5- Pandemi sürecinde, PTT işçilerinin   işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma koşullarının oluşturulmasına yönelik bir çalışmanız bulunmakta mıdır? İşçilerin salgın koşullarında mağduriyetleri nasıl giderilmektedir?

6- Sendikalaşma anayasal bir hak olarak tanımlanmasına karşın, iktidarınız sendikalaşmayı suç olarak mı görmektedir?


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
KARAYAKA VE KARAGÜL IRKININ KORUNMASI İÇİN ÖNERGE!Önceki Haber

KARAYAKA VE KARAGÜL IRKININ KORUNMASI İÇ...

Şimdi de açlıktan öldüreceksinizSonraki Haber

Şimdi de açlıktan öldüreceksiniz

Başka haber bulunmuyor!