MERSİN GENÇLİK SPOR SİZ BU RAPORU OKUDUNUZ MU? -2-

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
MERSİN GENÇLİK SPOR SİZ BU RAPORU OKUDUNUZ MU? -2-
Sayıştay 2022 yılını ülke geneli denetleyip 2023 Eylül ayı içinde bir rapor sundu. Bakanlık bu raporu okudu. Peki, Mersin GSB ilgili ve yetkilileri okudu mu? Orada bahsi geçen bulgular nedeniyle Mersin GSB ne gibi önlem ve çaba içine girdi?

Sayıştay denetçileri, “Bakanlık Projelerine Ait Usul ve Esasların İl Müdürlükleri Tarafından Uygulanması Sırasında Şartnamelere Uygun Olmayan İş ve İşlemlerin Yapıldığını” tespit etti.

Denetçiler, “Gençlik Hizmetleri, Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ve Sosyal İşler ve İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projelere ait usul ve esaslarda illerin fiili, fiziki, sosyal ve benzeri imkânları arasındaki farklılıklar gözetilmeden çok ayrıntılı ve kesin düzenlemeler yapıldığı, söz konusu usul ve esaslarda mevcut duruma göre değişiklik yapılamaması sonucu il müdürlüklerinin alımlarında şartnamelere göre eksiklikler ve farklılıklar bulunduğu anlaşılmıştır ” diyerek,

“Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüklerinin gençlik ve spor faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü projelerde, İl Müdürlüklerinin uyması gereken usul ve esaslar bu birimler tarafından hazırlanmaktadır. Projelerin illerde uygulanması sırasında ihtiyaç duyulan hizmet alımları da bu usul ve esaslarda belirlenmektedir. Projelerin uygulandıkları illerde yapılan alımların şartnamelerini, bu usul ve esaslar oluşturmakta ve buna göre alım gerçekleştirilmektedir. İl Müdürlüklerinin yerinde denetiminde yapılan incelemelerde, bazı projeler kapsamında alınan hizmetlerin şartnamelerde istenen nitelik veya nicelikte olmadığı görülmüştür. Bunun sebebinin ise, şartnamelerde yapılan kesin ve ayrıntılı düzenlemelerde İl Müdürlüklerinin değişiklik yapma yetkisi olmamasından kaynaklandığı anlaşılmıştır” hatırlatmasını yaparak,

““Anadoluyuz Biz”, ”Biz Bir Takımız”, “Gençler Bakanlığında”, “1 Usta 10 Çırak”, “Damla Gönüllülük”, “Mutlu Patiler” gibi projelerin usul ve esaslarında projenin yapılacağı illerin imkân ve koşulları arasındaki farklar gözetilmeksizin; katılacak kişi sayısı, ulaşımda kullanılacak araç model yılı, organizasyonlar için kiralanacak ekipman ve tefrişat, alınacak malzemeler ve benzerlerinin belirlenmesi uygulamada problemlere sebep olmaktadır” diyerek şu hususlara dikkat çekti.

Sayıştay denetçileri, “ İl müdürlükleri projelerin yürütülmesi sırasındaki alımları büyük çoğunlukla şartname üzerinden götürü bedel fiyat alarak doğrudan temin usulü ile yapmaktadır. İşin gerçekleştirilmesi sırasında bazen şartnamelerde belirtilen hususlar idareden kaynaklı sebeplerle fiilen yerine getirilememektedir. Bazı durumlarda ise, ilde şartnamede istenen alımı yapabilecek bir firmanın bulunmaması veya işin yapılacağı mekânların istenilen özellikteki alıma fiziki olarak elverişli olmaması nedeniyle şartnamede istenilenler yapılamamaktadır. Bu kapsamda yapılan incelemeler neticesinde;

-Projelerin genelinde belirtilen, 40 katılımcı olması şartının sınav dönemlerine denk gelme ve benzeri sebeplerle sağlanamadığı,

- Eksik katılımcı sayısına bağlı olarak bunların yemek, konaklama ve ulaşım hizmetlerinin de fiilen gerçekleşmediği,

- Araç asgari model yılı, koltuk sayısı veya motor hacminin belirlendiği projelerde, özellikle küçük illerde yeterli firma bulunmadığı ve temin için kısıtlı zaman bulunduğundan bu şartların sağlanmadığı,

- Konser, seminer ve benzeri organizasyon içeren projelerde sahne kurulumu, ses ve ışık sistemi ile gerekli ekipmanlar için belirlenen metraj, adet ve teknik özelliklerin organizasyonun yapıldığı yerlerde zaten mevcut olması ya da teknik olarak yerine getirilmesinin mümkün olmaması sebebiyle eksik, farklı ya da hiç yapılmadığı, görülmüştür. Kamu harcamalarında alım yapılacak işe ait şartnamelerin, ihtiyaca uygun nitelik ve niceliğe göre hazırlanması esastır. Ancak bulgu konusu projelerde ihtiyacı belirleyen taraf merkez teşkilatı iken bunu uygulayan taraf ise taşra teşkilatıdır. Bu sebeple, şartnamelere uygun olmayan alımlar gerçekleşmesi kaçınılmaz olmaktadır” şeklinde önemli tespitlerde bulundu.

Raporda daha sonra denetçiler, “Kamu idaresi cevabında, projelerde belirli bir standart oluşturulması için ayrıntılı düzenlemeler yapıldığı ancak illerde imkânlar ve gençlerin talepleri doğrultusunda farklı uygulamalar yapılabildiği, bundan sonra bu tür projeler yerine getirilirken bulguda belirtilen hususlara uygun hareket edileceği ifade edilmiştir” diyerek,

“Kamu kaynaklarının kullanımında görevli olanlar ihtiyacın mevzuata ve işin şartnamesine uygun gerçekleştirilmesinden sorumludurlar. Bulgu konusu olayda, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından yapılan uygulama taşra teşkilatı görevlilerinin sorumluluğuna sebep olmaktadır. Bu nedenle, Bakanlık projelerine ait usul ve esasların yalnızca genel çerçeveyi belirleyecek ve tasarruf yetkisini uygulayıcı İl Müdürlüklerine verecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir” diyerek konuya noktayı koydu.

Mersin Gençlik spor il müdürlüğü Sayıştay’ın bu raporlarındaki eleştirilerini okudu mu, Mersin’deki iş ve icraatlar bu rapora uygun mu?

ÖTE YANDAN 29 EYLÜL 2023 GÜNÜ YAPMIŞ OLDUĞUMUZ HABERDE YAPILACAK OLAN 3 İHALEDEN BAHSETMİŞTİK. ONLAR YAPILDI. VE KİMİNDE TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ TAMAMLANMIŞ KİMİNDE DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA. NETİCESİNİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER SİZE AKTARACAĞIZ. BAKALIM İHALE KİMLERDE KALMIŞ, KİMLER ALMIŞ?

ALLAH (c.c.) DEVLETE ve MİLLETE ZEVAL VERMESİN.

 

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.Telefon ve iletişim bilgisi olmayan gönderiler dikkate alınmaz.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ e- posta ADRES:

batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com

NOT: YAZILI İZİN ALMADAN, SİTEMİZDE YER ALAN HİÇ BİR HABER VE İÇERİK KULLANILAMAZ. KULLANANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILIR.


GÖKTAŞ, HUKUKÇULARLA BİR ARAYA GELDİÖnceki Haber

GÖKTAŞ, HUKUKÇULARLA BİR ARAYA GELDİ

MERSİN SAĞLIK DA SÖZLEŞME MESAİSİ TAM GAZ DEVAM EDİYORSonraki Haber

MERSİN SAĞLIK DA SÖZLEŞME MESAİSİ TAM GA...

Başka haber bulunmuyor!