MİMAR, ORMANLIK ALANLAR İÇİN SESLENDİ

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
MİMAR, ORMANLIK ALANLAR İÇİN SESLENDİ
MİMAR ABDULLAH YILMZ: ORMANLIK ALANINI YAKIP BETONLAŞMAYA AÇMAKLA, BELEDİYE MECLİS KARARI İLE ORMANLIK ALANI İMARA AÇIP BETONLAŞTIRMAK ARASINDAKİ FARK NEDİR..???

EMİRLER ORMANLIK ALANININ GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEK, KORUMASI GEREKENLERCE PARÇA PARÇA YOK EDİLİŞİ, MECLİS KARARLARIYLA İMARA AÇILMASI.. CİĞERLERİMİZİ YAKIYOR, İÇİMİZİ YAKIYOR...

"" EMİRLER ORMANLIK ALANINDA MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN KARARI İLE ÜST ÖLÇEKLİ PLANA AYKIRI İLAN EDİLEN EKOTURİZM ALANLARI İÇİN ORMAN KATLEDİLİYOR,EKOLOJİK DENGE BOZULUYOR,KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNİN ARTMASI İÇİN ORTAM OLUŞTURULUYOR..!!!""

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18/08/2017 TARİH VE 825 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN , MERSİN İLİ 1/100000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA EMİRLER MAHALLESİ'NDEKİ ALANLAR ”ORMAN VE TARIM ALANLARI ” OLARAK İŞARETLİDİR ...

Mersin büyükşehir belediye meclisinin 14/10/2019 tarihli meclis toplantısında aldığı 530 sayılı kararında;

Temel şehircilik ilke ve esaslarından olan, ve gücünü mevzuattan alan planlar arasındaki,ölçekler arası kademelenme ilkesine aykırı olacak şekilde, mevzuata aykırı olarak plan onaylanmasına sebebiyet verilmiştir....

Mersin büyükşehir belediye meclisine,mesleki ilke ve planlama konusunda örnek konumda olması gereken,

"ŞEHİR PLANCILARI ODASI MERSİN ŞUBE TEMSİLCİSİ İMZALI" PLAN TEKLİFİ İLE ;

”MERSİN YENİŞEHİR İLÇESİ , EMİRLER MAHALLESİ 102 ADA ,23-24-25 PARSEL NOLU TAŞINMAZLARA EKOTURİZM ALANI İŞARETLENMESİ TEKLİF EDİLMİŞTİR ....”

Önceki Mersin büyükşehir belediyesi döneminde;

Büyükşehir belediye meclisinin 18/08/2017 tarih ve 825 sayılı kararı ile onaylanan, Mersin ili 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında eko turizm alanı olarak işaretlenmesi teklif edilen emirler Mahallesi'ndeki alanlar ”orman ve tarım alanları” olarak işaretlİdir..

Diğer taraftan, Mersin ili çevre düzeni planı açıklama raporunda ; ”eko turizm alanları” başlığında, Eko turizm alanı olarak, Yenişehir ilçesinde değirmençay yerleşkesinin belirlendiğini açıkça yazmakta iken...!!!!!

BÜYÜK BİR YANLIŞ YAPILARAK ;

EMİRLER MAHALLESİ'NDEKİ PARSELLERLE İLGİLİ , EKO TURİZM ALANI KARARI GETİREN ,1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI YÜRÜRLÜKTEKİ PLAN KADEMELENMESİNE AYKIRI OLARAK MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE OY BİRLİĞİ İLE ONAYLANMIŞTIR ....!!!!!!!

Planlama ilkelerine göre ;

1-100.000 ölçekli adana-. Mersin çevre düzeni revizyon planında Eko turizm alanı olarak işaretlenmiş alanlar,işaretleme olarak Bir lokasyonu göstermektedir...söz konusu bu planda ,plana ait plan hükümleri çerçevesinde varsa emirler Mahallesi'nde Eko turizm alanı yapılabilir.....

2-bilindiği üzere,1/100.000 ölçekli adana- Mersin çevre düzeni revizyon planından sonra, Mersin büyükşehir belediye meclisince,1/100.000 ölçekli Mersin il çevre düzeni revizyon planı üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır.....

3- yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, planlar;

Plan,plan açıklama raporu,ve plan hükümleri ile bir bütün olarak değerlendirilmek zorundadır.....

4- Mersin il çevre düzeni revizyon planı araştırma raporu,üst ölçekli adana - Mersin çevre düzeni revizyon planına ait plan açıklama raporuna göre daha detaylı olarak hazırlanmıştır.....

Plan müellifleri Yenişehir ilçesinde bulunan Eko turizm alanı ilgili lokasyon işaretlemesi konusunda yaptıkları analiz ve sentezler neticesinde, Yenişehir ilçe sınırları içerisinde sadece değirmen çay mahallesini belirlemiş ve bu tesbitlerinide söz konusu plana ait plan raporunda terettüde mahal vermeyecek biçimde ifade etmişlerdir......

5-imar mevzuatı ve onaylı çevre düzeni planları yönünden, Yenişehir ilçe sınırları içerisinde, sadece değirmen çay mahallesi sınırları oiçerisinde Eko turizm yapımına izin verilirken...!!!!!!!

Mersin büyükşehir belediyesi hukuki mevzuat yönünden, büyük bir yanlış yaparak, mevzuata aykırı plana ilişkin itirazları kısmen kabul ederek, kesinleştirmiştir.........!!!!!

6-kısmen kabul ettikleri konu ise; minimum parsel büyüklükleri ile 5000 M2 şartına dikkat edilmeden, hazırlanan Bir parsel konusunda, itirazları haklı bularak söz konusu parseldeki işaretlemeyi günübirlik alan olarak değiştirmeleridir.....

Sadece bu konu dahi,bahis konusu teklif planın hazırlanırken,mevzuata aykırı olarak hazırlandığının somut belgesi iken,ilgili büyükşehir imar komisyonu söz konusu parseli günübirlik alan olarak yeniden düzenleyerek itiraz konusu planı kesinleştirmiştir....,..

7-üst ölçekli planların bu biçimde delinmesi kent ölçeğinde planların sayğınlığına bir darbe daha vurmaktadır...

SAYIN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER BEY'E, MERSİNDE SORMASI GEREKENLERİN, ÖZELLİKLE MESLEK ODALARININ, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN SORAMADIĞI SORULARI BEN SORUYORUM...

büyükşehir belediye meclis kararında yazılanlarmı doğru, yoksa mersin il çevre düzeni Planımı ..??

plan açıklama raporunda yazan plan notlarımı...??

yoksa büyük bir skandala imza atılarak büyükşehir belediye Meclisinde alınan kamu yararı içermeyen, kentsel rantı yok sayan karararlarmı....???

mersin kenti şehirleşme sürecinde, hukuki mevzuata, yönetmelik ve plan hükümlerine aykırı onaylanan Planlar yüzünden çok şey kaybetmiş, göz göre göre, kentsel rant, kişisel ranta peşkeş çekilmiştir...

Yine aynı senaryolar yazılmaya çalışılmakta, Mersin Büyükşehir belediye meclisi, yandaş stk larında destekleri, işbirliği ile yanlış bilgilendirerek, yönlendirilip iyi niyetli, onurlu meclis üyelerininde görev ve yetkilerini yanlış kullanmaları sağlanarak satıh genişletilmektedir..

SAYIN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER BEY... ,

MERSİNDE KENTLİLİK BİLİNCİ OLUŞUMUNA KATKI SUNMAK İSTİYORSANIZ.. ETKİLİ OLAN EN ÖNEMLİ UNSURU , MERSİN'LE İLGİLİ VERİLECEK HER TÜRLÜ KARARA KENTTE YAŞAYANLARIN KATILIMINI SAĞLAMAK ZORUNDASINIZ....

MAALESEF İKİ SENEYİ AŞAN GÖREV SÜRESİNİZCE HALKIN KATILIMCILIĞINI ÖNEMSEMEDİNİZ...

BİLMELİSİNİZKİ MERSİNİN ASIL SAHİBİ ; KENDİSİNİ YÖNETENLER,YANİ SÜRELİ ZAMAN İÇİN SEÇİLMİŞ BÜROKRATLAR, SİZ YÖNETİCİLER DEĞİL.. DAHA ÇOK , BİZLER, MERSİNDE YAŞAYANLARDIR...

EMİRLER'İN "BİR ŞEKİLDE EKO TURİZM ALANI" İLAN EDİLMESİNE İLİŞKİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNDE ALINAN KARARIN ÜZERİNDEN AYLAR GEÇMESİNE RAĞMEN,

KENTİN ŞEHR-İ EMİNİ OLARAK MERSİN KAMUOYUNA BİR AÇIKLAMA YAPMADINIZ...

HALA İNSAN ODAKLI SOSYAL BELEDİYECİLİK YAPTIĞINIZI,KENTİ MERSİN HALKININ KATILIMCILIĞI İLE BİRLİKTE YÖNETMEKTE OLDUĞUNUZU BİZ KENTLİLERE HİSSETTİRMEK İSTİYORSANIZ...

GÜNÜMÜZDE AĞAÇ KATLİAMI YAŞAYAN EMİRLER ORMANLIK ALANININ...,

ORMAN VE TARIM ALANI NİTELİĞİNİN, NASIL EKO TURİZM ALANI' NA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ ANLATIN ...,

biz mersin kentinin sahibi vatandaşlar olarak,interlantımız içindeki turistik yerlerde yanan ormanların otel ya da farklı şekillerde imara açılmasından endişeliyiz...

Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınları sürerken orman alanlarındaki yapılaşma tasarrufu Orman Bakanlığından alınıp Turizm Bakanlığı’na verilmesi de bu endişelerimizi güçlendirdi...

Mersin'de Malum ilçe belediye başkanının, bu yasadan sonra Ankara ziyaretlerini daha çok arttırıp, ormanlık alanları, tarım alanlarını, parkları, yeşil dokuyu daha çok betona dönüştürmek için kamu yararı içermeyen çabaları artacaktır..

Çıkarılan yasa ile, Öte yandan emirler ormanlık alanı gibi sağlıklı ormanlar “kamu yararı” adı altında başka bir proje, turizm teşvik ve madenler için yapılaşmaya açılabilmesi için engeller büyük ölçüde kalkmıştır...

SAYIN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER BEY, Bu alanların imara açılmayacağı konusunda sizden MERSİN kamuoyuna açık bir söz almak istiyoruz...

EMİRLER ORMANLIK ALANINDAKİ KATLİAMLARA SON VERİN, MERSİN'E SAHİP ÇIKIN.... YANLIŞLARI GÖRÜN.. !!!!

BİZ DE SİZİN KATILIMCILIĞINIZA İNANALIM...!!!!

selam ve sevgilerimle...

MİMAR ABDULLAH YILMAZ


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Yeneroğlu'ndan Düzensiz Göç Dalgası ve Sınır Güvenliğine Dair Soru ÖnergesiÖnceki Haber

Yeneroğlu'ndan Düzensiz Göç Dalgası ve S...

Kılınç: “Yangının Açtığı Yaraları El Birliği ile Saracağız”Sonraki Haber

Kılınç: “Yangının Açtığı Yaraları El Bir...

Başka haber bulunmuyor!