MUSTAFA GÖKTAŞ'dan BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE GAZETECİ GÖZALTILARI AÇIKLAMASI

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
MUSTAFA GÖKTAŞ'dan BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE GAZETECİ GÖZALTILARI AÇIKLAMASI
Kısa adı ÇETKODER olan Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş, Basın özgürlüğü ve gazetecilere karşı bugün yapılan gözaltılar la ilgili aşağıdaki açıklamaları lüzumlu görmüştür.
ENDİŞE VERİCİDİR, ÜZÜCÜDÜR, DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR
 
Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş “Değerli ilgili, yetkililer, ayrıca bu işlerin tarafı olanlar, Ülkemin saygıdeğer hanımefendi ve beyefendileri, bugünkü yaşanan olaylar çok çirkindir. Üzücüdür. Endişe vericidir. Düşündürücüdür. Utanç vericidir” dedi.
 
HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSMAK DİLSİZ ŞEYTANLIKTIR
 
Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş , “Öncelikle şu saate kadar gözlerimi açacak durumda değildim. Bu açıklamayı olayın cereyan ettiği sabah saatlerinde yapabilirdim. Ancak ağır bir gribal enfeksiyon neticesi Özel bir Tıp merkezinde müşahede altına girdim serum takıldı, Yeni yeni kendime geliyorum. Kolumda serum takılı iken bile sürekli odamda haber kanallarında bu olayı takip ettim. İçim kan ağladı. Vicdanen çok rahatsız oldum. Bu duruma sessiz kalmak ve susmak “dilsiz şeytanlığa” gireceği için ses vermeyi fikir beyan etmeyi öncelikli duyarlı bir insan olarak, sonrasında bu mesleğin içinden gelen 29 yılını BASIN mesleğine vermiş sürekli basın kartı taşıyan bir kişi olarak, ayrıca bir tüketici kuruluşunun başında bulunan ve hak- hukuk- adalet kavramının korunması için mücadele eden kişi olarak bu durumda susmak bize yakışmaz… Kaldı ki, biz bu insanların (Göz altına alınan gazetecilerin) çoğunu tanıyor ve biliyoruz. Bunların darbecilikle, devleti ele geçirmekle, devlete düşmanlıkla, vatan hainliği ile yâda adını ne koyarlarsa koysunlar bu türden suçlamalarla suçlanmasını içime sindiremiyorum. Doğru bulmuyorum. Adaletli ve hakkaniyetli bulmuyorum” dedi.
 
YAPILAN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBENİN TA KENDİSİDİR
 
Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Bilindiği üzere Basın özgürlüğü, bütün demokratik ülkelerde temel özgürlükler arasındadır. Sivil özgürlükler kategorisine dahil edilmiştir. Bu bağlamda kendi başına felsefî temellere sahip bir hak olmaktan ziyade diğer hak ve özgürlüklerin bir türevidir. Aynen diğer sivil özgürlükler gibi bir kavşak özgürlüktür. Basın özgürlüğünün olduğu yerlerde diğer hak ve özgürlüklerin de var olması; olmadığı yerlerde diğer hak ve özgürlüklerin de bulunmaması beklenir. Basın özgürlüğü ile mülkiyet hakkı iç içedir. Özel mülkiyetin tanınıp korunmadığı, serbest mübadeleye dayanmayan ekonomik sistemleri benimsemiş ülkelerde basın özgürlüğü olmaz. Basın özgürlüğü açısından en önemli, en kapsayıcı sivil özgürlük ifade özgürlüğüdür. Bütün vatandaşlar için hayati bir ihtiyaç olan ifade özgürlüğü, gazetecilik mesleğinde kullanılmaya başlayınca, basın özgürlüğüne dönüşür. İfade özgürlüğü insanlık tarihiyle yaşıtken basın özgürlüğü medyanın doğmasıyla daha yakın zamanlarda gündeme gelmiş fakat zamanla ifade özgürlüğünden daha fazla itibar kazanmıştır. Basın özgürlüğünün iki boyutu olduğu söylenebilir. İlk boyut, gazetecilerin kamuyu ilgilendiren olayları takip edip haber haline getirme hakkıdır. Gazetecilerin bunu yaptıkları için baskı altına alınmaması, kınanmaması, haber kaynaklarını açıklamaya zorlanmaması, taciz edilmemesi gerekir. Gazetecilerin serbestçe mesleğini icra edebilmesi aynı zamanda toplumun ne olup bittiğinden haberdar olması için de gereklidir, zira vatandaşların kamusal iş ve işleyişlerden haberdar olma hakkı vardır. İkinci boyut, yayın organlarının ülkedeki olaylar hakkında yorum yapmalarının serbest olmasıdır. Gazete yazarları perspektiflerine ve birikimlerine bağlı olarak, kamusal olay ve olguları, özellikle devlet harcama ve icraatlarını, dilediği gibi yorumlayabilmelidir. (*) Ancak bu gün gelişen olaylarda görüyorsunuz ki, ülkemizde basın artık özgürce düşünüp özgür bir şekilde haber yapamamaktadır. Basın sindirilmekte, her tür ağır baskılar ve farklı metotlarla yıldırılmaya çalışılmaktadır. Bugünkü gözaltına almalar, Gazetecilere yapılan suçlamalar da bunun bariz göstergesidir. Yine bilinmeli ki, basın özgürlüğü ihlallerini eleştiren bazıları ne yazık ki bu konuda bir çifte standart içindedir. Ülkemizde Basın özgürlüğü olacaksa herkes için olmalı ve basın özgürlüğü talep edenler de onu bir imtiyaz olarak kendileri için değil bir hak olarak herkes için talep etmelidir. Bu gün gözaltına alınan kardeşlerimiz bu ülkenin has evlatları, evladı vatanlarıdır. Tıpkı arı ve namusu ile bu işi yapan diğer gazeteciler gibi” dedi.
 
HERKESİN HESABI VARSA, UNUTULMASIN Kİ YÜCE YARADANIN DA BİR HESABI VARDIR
 
Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “ülkemizin her zamankinden çok dirlik ve düzene, barışa, huzura ihtiyacı vardır. Son zamanlarda gerek yargıda, gerek emniyet camiasında, gerek askeri camiada, gerekse toplumun diğer katmanlarında yaşanan olaylar şüphe ve endişelere yol açtığı gibi toplumda derin yaralar açmaktadır. Bunun bu ülkeye, devlete ve millete olumlu bir getirisi olmaz. Daha da zarar verir. Evet Dünya 5 ten büyüktür. Ama Bu dünyada sadece biz yok’uz. Herkesin gözü kulağı bizim üzerimizde. Orta doğudaki olayları ve yaşanılanları iyi çözümlemez isek, AB ve batılı ülkelerdeki sosyo ekonomik gelişmeleri iyi tahlil etmez isek, bu işlerin ve yaşanılanlardan en büyük zararı millet olarak biz çekeriz. Bizlere yazık günah değil mi? Bu ülke üzerinde oynanan oyunları görmezden gelmek ayıptır, günahtır, Bu işlerde dış mihraklar vardır ve içimizde de onlara alet olanlar vardır. Bu büyük çaplı bir kurgudur. Esas irdelenmesi gereken budur. Herkesin ve her milletin, her devletin, her ülkenin bir hesabı olabilir. Ama unutmayacağız ki, her şeye can veren, yeri göğü yaradan Allah’ında hesabı mutlak vardır. Ve geçerli olan da odur. Allah’a inancı olan, yaptığı iş ve işlemlerde Hak rızası arayan biri olarak bu durum içimi kanatıyor, ruhumu karartıyor, maneviyatımı zedeliyor. Bu durumu kabullenmek mümkün değil. İnsanların uydurma bahanelerle gurur ve şerefleri ile oynanmasına, lekelenmesine sessiz kalmak bize yakışmaz. Yaşanan olayları kınıyorum. Her türlü zulmün ve haksızlığın karşısında olduğumuzu,  her zaman olduğu gibi mazlumun yanında zalimin karşısında olacağımızı, haksızlıklara direneceğimizi açıklıyorum” dedi.
 
BASIN MENSUBU KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ
 
Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Dün ve bugün yaşanılanlar neticesi evlerinin içine acı düşen, basın mensubu tüm kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum. Hak ve hukuk arayışlarında, demokratik olan her çalışmalarında yanlarında olduğumu bilmelerini istiyorum” dedi.
(*)Atilla Yayla

MUSTAFA GÖKTAŞ: YILBAŞI DOLAYISI İLE TÜKETİCİLERE BANKA KREDİLERİ İLE İLGİLİ UYARDIÖnceki Haber

MUSTAFA GÖKTAŞ: YILBAŞI DOLAYISI İLE TÜK...

2014 YILI TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRMESİSonraki Haber

2014 YILI TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ DEĞERLEND...

Başka haber bulunmuyor!