TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, TBMM`yi Acilen Göreve Davet Ediyoruz!

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, TBMM`yi Acilen Göreve Davet Ediyoruz!
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, TBMM`yi Acilen Göreve Davet Ediyoruz!DEDİLER VE YAZILI BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR. İŞTE O METİN:

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, TBMM`yi Acilen Göreve Davet Ediyoruz!

Fay hatları ve zonları üzerinde yer alan yurttaşlarımızın can güvenliklerinin sağlanması amacıyla 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 2. Maddesinin 1. fıkrası;

Madde 2 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)

“Yapılacak özel jeolojik araştırmalar sonucunda aktif olduğu tespit edilen fay hattı veya zonları ile heyelan, kaya düşmesi, çığ, su baskını gibi doğa kaynaklı afetlere uğramış veya uğrayabilir alanlar üzerine herhangi bir yapı inşa edilemez. Tespit edilen bu alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde imar planlarına işlenir. İmar planı bulunmayan kasaba ve köylerde harita ve krokilere işlenmek suretiyle afete maruz olabilecek alan olarak ilan edilir. Afete maruz alanlar, İçişleri Bakanın teklifi ile Cumhurbaşkanlığınca kararlaştırılır. Bu suretle tespit olunan alan sınırları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının isteği üzerine ilgili valiliklerce mahallinde ilan olunur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir

şeklinde değiştirilerek, fay zonları üzerindeki binalar kentsel dönüşüme tabii tutularak boşaltılmalıdır. Bu alanlara, insani kullanım amaçlı yapıların yapılması önlenmelidir. Kentsel dönüşüm uygulamalarına öncelikli bu alanlardan başlayarak, bugün yaşadığımız depremden kaynaklı yıkımlardan ve acılardan toplumun korunması sağlanmalıdır.

Saygılarımızla,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Ayhan Barut, Orman Genel Müdürlüğü'ndeki mülakat adaletsizliğinin peşini bırakmıyorÖnceki Haber

Ayhan Barut, Orman Genel Müdürlüğü'ndeki...

25 BARODAN ORTAK YARGI AÇIKLAMASISonraki Haber

25 BARODAN ORTAK YARGI AÇIKLAMASI

Başka haber bulunmuyor!