ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLERİN BEKLEYİŞ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLERİN BEKLEYİŞ
Okurlarımızdan e posta aldık. Başlığı : ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLERİN BEKLEYİŞ idi. İçeriğini aynen aşağıda yayına alıyoruz. Yetkilisi ilgilisi duyar inşallah...

Üniversiteli İşçiler kimdir?

 Kamu Kurumlarda, Belediyelerde ve KİT'lerde 4857 sayılı İş kanununa tabii daimi işçi statüsünde; (Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve hatta Doktorasını tamamlamış) ama vasıfsız kadroda çalışan işçilerdir.

   Üniversiteli İşçiler ne zaman statü değişikliği istemeye başladı?

   Üniversiteli İşçiler Platformu olarak; 2007 yılında çıkan 5620 sayılı kanun ile geçici işçilerin daimi işçi ya da memuriyete geçirilmesi sırasında kadro karşılığı bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmeli memur kadrolarına geçirilmeyen Üniversiteli İşçiler, yaşamış oldukları mağduriyet neticesinde 2008 yılından itibaren statü değişikliği istemektedirler. Ayrıca işçi statüsünde işe başlatılan personelin mesleki ve akademik gelişimine devam etmesi, mevcut personel rejiminin üniversite mezunu işçi personelin kariyer hedeflerine cevap verememesi memuriyet talebini zorunlu hale getirmiştir.

   Üniversiteli İşçiler neden statü değişikliği istiyorlar?  

   Kamu kurumlarında istihdam meselesi; gerek statüler, gerek işe alma rejimleri ve gerekse kurum içerisindeki kariyer ve liyakat uygulamaları nedeniyle sürekli gündemde olan ve çözüm bekleyen en önemli meselelerden bir tanesidir. Özellikle son yıllarda vuku bulan bazı uygulamalar, ne yazık ki meseleyi bazı kesimler açısından haksızlık düzeyine getirmiştir. Bu haksızlığa uğrayan kesimlerin başında gelen kesim, kamu kurumlarında daimi (sürekli) işçi pozisyonunda çalışan Üniversite Mezunu personellerdir. Bahsi geçen kesimin neden haksızlığa uğradığını tespit edebilmek için, bazı Kanunlara ve KHK'lere bakmak gerekmektedir.

    Bunlar şöyle ki:

   - Birinci Düzenleme 04.04.2007 tarihinde kabul edilen 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

  - İkinci Düzenleme 02.06.2011 tarihinde kabul edilen 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.

   -Üçüncü Düzenleme 12.07.2013 tarihinde kabul edilen 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

   Yukarıdaki düzenlemelere baktığımızda, 5620 sayılı Kanunun diğer düzenlemelerle bir ilgisinin olmadığı, diğer iki düzenlemede sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmaları söz konusu iken, ilk düzenleme de geçici işçilerin sürekli işçi veya sözleşmeli personel yapılması söz konusudur.

   Bu açıdan bakıldığında, düzenlemeleri aynı sürecin istasyonları kabul etmemiz arasında bağlantı kurulamayabilir. İşte burada ortaya koyacağımız bağlantı, "Üniversiteli İşçilere Statü Değişikliği Neden Verilmeli?" sorumuzun cevabını oluşturacaktır.

    Bir söz vardır. "Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse diğerleri de yanlış gider.”

    5620 sayılı Kanun, sonraki düzenlemeler nedeniyle bazı kesimler açısından haksızlığın ilk adımı olmuştur. Dolayısıyla, ilk düğme yanlış iliklenince, sonrakiler de yanlış devam etmiştir.

Özetleyecek olur isek;

    2007 yılında aynı statüde, yani geçici işçi pozisyonunda bulunup, gerek öğrenim durumları, gerekse kurumlarının kadro durumları nedeniyle sözleşmeli personel statüsünü alamayıp, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmeye devam edenler, bugün itibariyle haksızlığa uğramış, sözleşmeli statüye geçenler memur olmuşlardır.

   ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLERE STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN VERİLMELİ?

Üniversiteli işçilere memur kadrosu verilmeli.

   Çünkü;

    *2007 tarihinde aynı konumda oldukları ve aynı düzeyde öğrenime sahip bulundukları halde, mezun oldukları bölüm ya da kurumlarında sözleşmeli atanabilecekleri kadro olmadığı için sürekli işçi kadrosuna atanmaları onların suçu olmadığı için,

    *Kurumlarının söz konusu bu personelden vazgeçmelerinin mümkün olmadığı ve hizmette tecrübeye sahip oldukları için,

   *Sırf Kanunların o anki düzenlemeler itibariyle sözleşmeli olmalarına imkan sağlamadığından hala işçi statüsünde çalışmaya devam ettikleri için,

   *Yanlış iliklenen ilk düğmenin, en azından son düğme iliklenirken düzeltilmesinin haklarının teslim edilmesini sağlayacağı için,

   *Aynı öğrenim düzeyinde olup sadece branşlarının farklılığı nedeniyle uğradıkları bir haksızlığın giderilmesi için,

   *Bu Devlet için, bu Millet için daha şevkle çalışacak psikolojik ortamı yaratmak, bu kesimin ailelerini ve kendilerini büyük bir baskıdan kurtarmak için,

   *Nihayet iş barışını sağlamak için, kamu kurumlarındaki üniversite mezunu Üniversiteli İşçilere sürekli işçi kadrosunda bulunan personele memur kadrosu verilmelidir.

Bu bağlamda;

   2008 yılından sonra Üniversite Mezunu İşçilerin statü değişikliği talepleri neticesinde, 2013 yılında Hükümetimizin talimatı ile Devlet Personel Daire Başkanlığının edinmiş olduğu istatistik çalışmasının olduğu ve dünden bugüne, 4857 sayılı iş kanununa tabii bütün üniversite mezunu arkadaşlarımızla sayımızın Kamu maliyesine hiçbir ilave yük getirmeyeceği anlaşılmaktadır.

   Sonuç itibariyle Üniversite mezunu olarak mesleğiyle alakalı işçi statüsünde işe alınan veya işçi statüsünde çalışırken Üniversite okuyup kendini geliştiren her bir Üniversite mezunu işçinin statü değişikliği ile memur kadrolarına geçirilip önündeki engeller kaldırılmak suretiyle çalışma barışı ve verim açısından daha etkin hale getirilmesi gerektiğini,

Saygılarımla bilgilerinize arz ederim.

Muhasebe Görevlisi ( İşletme Mezunu)

Emrah EROĞLU

Üniversiteli İşçiler Platformu Trabzon Temsilcisi

Tiski Genel Müdürlüğü


ÇGD: BASIN KARTI ŞANTAJINA SON VERİN DEDİÖnceki Haber

ÇGD: BASIN KARTI ŞANTAJINA SON VERİN DED...

Babası tutuklu diye spastik engelli Nurbanu’nun bakıcı aylığını kestilerSonraki Haber

Babası tutuklu diye spastik engelli Nurb...

Başka haber bulunmuyor!