Uygulanmayacak İse Bu Yönetmelikler Neden VAR?!!!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Uygulanmayacak İse Bu Yönetmelikler Neden VAR?!!!
Kamu kurum ve kuruluşları kanun, yönetmelik, yönerge, talimat, teblig ve genelgeler ile yürütülür. Yönetici bu kanun ve yönetmelikleri uygularken insiyatif almalı ve uygulanmasının tam olmasını sağlamalı. Peki Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda özellikle personel lehine yayımlanmış mevzuatlara neden uyulmamaktadır. Madem uygulanmayacak ise neden yayımlanmıştır ve hala durmaktadır. Çok araştırmaya girmeden Sağlık Bakanlıgına bağlı kuruluşlarda uygulanmayan yönetmelikleri burada kısa kısa değinelim.

Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge de "PDC'ye göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları her müracaat döneminde ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel tercih yaparak müracaatta bulunur. İl Müdürlüğü veya Müdürlük, öncelikle hizmet puanına göre, hizmet puanlarında eşitlik olması durumunda tercih sıralamasına göre, tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise hizmet süresi fazla olan personelin atamalarını tamamlar" denilmesine rağmen bir kişi işaret eden sertifika şartı konulmaktadır.
Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge de "İl Müdürlüğü veya Müdürlükçe, görev yaptığı birimde PDC'de belirlenen sayıyı aşan personelden il merkezinde bulunanların; öncelikle il merkezinde, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere, ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezinde kendi teşkilatı içerisinde başka bir birime, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması halinde belde ve köylere, (2) Hizmete yeni açılan tesisler için ihtiyaç duyulan personelin, (3) Görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması nedeniyle çalışan personelin, atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre resen ataması yapılabilir" denilmesine rağmen tam aksi bir şekilde PDC'si ve Standart kadrosu dolu olan özellikle il-ilçe sağlık müdürlükleri, 112 başhekimlikleri, ADSM'lerine yapılan PDC'si ve Standart kadrosu eksik olan kurumlardan yapılan geçici görevlendirmeler nasıl izah edilebilir. Bu yapılan gecici görevlendirmeler nedeni ile ödenen nöbet paraları kamu zararı değil midir?
Yataklı tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde açıkca "Servis sorumlu hemşireleri nöbete girmezler." ibaresi yer alırken aynı hastane içersinde bir servis sorumlusuna nöbet tuturulurken bir başkasına nöbet tuturulmaz. Kriter ne? Yönetmeliğe aykırı hareket edilmesinin sebebi ne?

Yataklı tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde açıkca "Hemşire adedi müsait olan kurum ve servislerde, servisler, ameliyathane ve hemşirelik hizmeti bulunan diğer ünitelerdeki hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Baştabiblikçe servis veya bölüm sorumlu hemşirelikleri kurulabilir. Bu servis sorumlu hemşireleri nöbete girmezler." denilirken serviste nöbet tutan hemşire sayısı az iken her bölüme sorumlu hemşire atamak, kadrosu dahi olmayan sorumlu hemşire yardımcısı atamak nasıl açıklanabilir?
Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik yönetmeliğinde  "Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar." denilmesine rağmen uzman hemşireler duruken, hemşirelikte lisans mezunu hemşireler duruken hemşirelik alanında lisans mezunu olmayanlar sorumlu,sorumlu yardımcısı olarak atanmaktadır.
Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 11.05.2012 tarih ve 6430 sayılı Nöbet Muafiyetleri konulu yazıda açıkca belirtildiği üzere hizmetin aksatılmaması kaydı ile 25 yılını dolduran sağlık personelinin nöbetten çıkarılması yer alırken  nöbetsiz birimlerde çalışanlar neden 25 yıl altı personelden tercih edilmektedir.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 07/11/2018 tarihli ve 86642992-010.07.01- E.2207 sayılı, “Sağlık Personelinin Alanı Dışında Görevlendirilmesi” konulu yazısında da belirtildiği üzere; ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve toplum sağlığı memurlarının, belirlenmiş görev ve yetki alanları göz önüne alınarak, görev ve unvanlarına uygun bir şekilde çalıştırılmaları gerekir.Bu durumda il-ilçe Sağlık Müdürlükleri, 112 başhekimliklerine, ADSM'lerine hastanelerden ihtiyaç var denilerek çekilen ve alan dışı olarak çalıştırılan personel nasıl açıklanabilir?

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 07/11/2018 tarihli ve 86642992-010.07.01- E.2207 sayılı, “Sağlık Personelinin Alanı Dışında Görevlendirilmesi” konulu yazısında da belirtildiği üzere; ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve toplum sağlığı memurlarının, belirlenmiş görev ve yetki alanları göz önüne alınarak, görev ve unvanlarına uygun bir şekilde çalıştırılmaları gerekir. Hastanelerde alan dışı çalışılan personel nasıl açıklanabilir?
Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik yönetmeliğinde "Gözetmen hemşire: Başhemşirenin görevleri normal mesai dışında ve resmi tatil günlerinde gözetmen hemşire tarafından yürütülür. Bu hemşireler meslekte beş yıl deneyimli, lisans mezunu hemşireler arasından başhemşire tarafından seçilir ve görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir."  yeni mezun biri,  lisans mezunu olmayan hemşire nasıl görevlendirilebilmektedir. Sadece mesai saatleri dışında görev yapabileceği belirtilirken gündüz mesai yaptırılmaları nasıl açıklanabilir. 

Hiç bir mevzuatta yer almayan farklı isimlerde oluşturulan görevlendirmeler nasıl açıklanabilmektedir?

HABER VE İÇERİK KAYNAK: https://www.saglikpersoneli.com.tr/ozel-haber/uygulanmayacak-ise-bu-yonetmelikler-neden-var-h25296.html


MERSİN ADSM’DEN ŞİKÂYETLER ÇOĞALDIÖnceki Haber

MERSİN ADSM’DEN ŞİKÂYETLER ÇOĞALDI

Mevzuatta Yeri Olmayan Geçici Görevlendirmelere Neden Dur Denilemiyor?Sonraki Haber

Mevzuatta Yeri Olmayan Geçici Görevlendi...

Başka haber bulunmuyor!