Sağlık ANALİZ

Sağlık ANALİZ

Mail: saglikanaliz@gmail.com

ADSM’DE İHALE İPTALİ KAFA KARIŞTIRDI

Mersin ADSM de ihaleye çıkılır. (Asansör, Diş Üniti, Yangın Sistemleri, İklimlendirme, Jeneratör, Salon ve Duvar Tipi Klima, Vidalı Hava Kompresör, Otoklav, Vakkum Sistemi ve Güç Kaynağı ) Yedek Parçalı Bakım Onarım Hizmet Alım İhalesi. İdari şartnamedeki bilgileri şu: İhale kayıt numarası:2020/462062,  Açık ihale, İhale tarihi: 16.10.2020, İhale saati: 10:00... İyi güzel.

Bu iş için hazırlanan idari şartname belli.Teknik şartnamede belli...İdari şartnameyi hazırlayanın kim olduğu altı imzalanmadığı için belli değil.Sadece bu iş için İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: A.Aytekin KAAN - MÜDÜR YRD. Denmiş.Teknik şartname ise Ekleri ile beraber 56 sayfadan oluşuyor.İş 10 kısım olduğu için farklı kişiler kaşe basıp imzalamış. Teknik şartnamede bilgisayarda hazırlanmış altına kaşe basıp imza atılmış. İhaleye böyle çıkılmış.Derken zeyilname yayınlayarak bir değişiklik de yapmışlar.Ve ihale günü gelmiş çatmış. ihale Yapılmış. (16.10.2020)  İhaleden günler Sonra iptal edilmiş. (21.10.2010)  İPTAL Gerekçesi 5 gün sonra ilan edilmiş. Ama kimse bu gerekçeyi inandırıcı bulmuyor.İnşallah doğru gerekçeyle bozulmuştur. Şimdi bu ihalenin dosyasındaki bazı evrakların görüntülerini yayınlıyorum.Sağlık üst sorumluları da derhal dosyaya el atıp sıkı bir inceleme yapsınlar.Olası Devlet ve kamu zararı oluşmasının önüne geçilsin. İhalenin hazırlık aşmasını kim yaptı? KİK e ve EKAP’a bildirimleri kim yaptı? ihale hazırlığı yapılırken görevlilerce İhtiyaç talep formları imzalanmış. İhtiyaç var ki ihale yapılmış. İhtiyaç yoksa neden yapılmış? Şimdi bu ihale iptal edilmiş. Bu arada Kurumun işleri ne olacak? Teknik şartname ve ihtiyaç talep formları açık... Buradan evrakların birçoğunu yayınlıyorum. İnceleyin.

İHALE BİLGİSİ İLANLARI

ZEYİLNAME

BU İŞLE İLGİLİ DOSYAYA ESAS 12 AYRI İHTİYAÇ TALEP FORMU VE İMZACILARI. (Ben birkaç talep formunu yayınlıyorum. Ama hepsi elimde mevcut.) 

 

TEKNİK ŞARTNAMEDEN BİR SAYFA

İPTAL GEREKÇESİ

"...Diğer - Komisyonumuz İhale Dosyası Muhteviyatı ; Teknik Şartname, İhtiyaç Talep Formu, Yaklaşık Maliyet Cetveli, İdari Şartname ve İstekli firmalarca sunulan Birim Fiyat Teklif Cetvelleri üzerinde gerekli inceleme ve hesaplamaları yaparak İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemelerde birbirine aykırılık olduğu, Verilen bir çok teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtmadığı tespiti üzerine İdari şartnamenin 34. Ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 39. maddesi gereği kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından; İhalenin iptal edilmesine ve kararın ihale yetkilisinin onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 20/10/2020..."

Baki Selam ve Dua ile.

www.haberanaliz.net

CEVAP HAKKINA SAYGILIYIZ. 

Cevabı yazıda, adı geçen ilgilisi ve yetkilisi göndermesi gerekir. Telefon ve iletişim bilgilerini koymayı unutmayınız.

CEVAP GÖNDERECEĞİNİZ ADRES:  batuhansezerhaberanaliz06@gmail.com